מי צריך להחזיר מענקים ? עד מתי אפשר להחזיר ?

Reading Time: 2 minutes

מי צריך להחזיר מענקים ? עד מתי אפשר להחזיר ?

הנחיות רשות המיסים בנושא החזר מענקי קורונה. היכן לאתר טעויות בבקשות. מי צריך להחזיר מענקים ? עד מתי אפשר להחזיר ? חדשות מס הכנסה עצמאים עסקים. האם ניתן לערער לרשות המיסים. האם חייבים לשלם ? תשובות מלאות 2022.

כזכור, במטרה לתת לעסקים מענה מיידי ובהתאם למדיניות הממשלה, שילמה רשות המסים את מענקי הסיוע לעצמאים ובעלי שליטה ומענקי הסיוע לעסק קטן, במהירות מרבית, על סמך הצהרות המבקשים לפיהן בין היתר, הייתה להם ירידת המחזורים הנדרשת בחוק לצורך הזכאות למענק.

למה צריך להחזיר מענקים לעצמאים 

על אף שקיים הסדר להשבת מענקים ששולמו ביתר לבעלי עסקים בשל משבר הקורונה, בימים אלו מתבלטים עצמאים האם להחזיר את המענק. במידה ושלם ביתר. הסיבה לתשלומים העודפים נעוצה בתשלום החפוז שבצעה רשות המיסים. חלק מהתשלומים בוצעו על בסיס הצהרות בעלי העסקים. בחלק מאלו נפלה טעות או חוסר דיוק. הכסף שולם וכעת הם נדרשים להחזיר אותו.

כמה כסף החזירו העצמאים למדינה ? 

עד כה כ- 48 אלף עוסקים אישרו כי קיבלו מענק ביתר, בסכום כולל של כ- 1.22 מיליארד ₪ כאשר מתוכם כבר הושבו כ-818 מיליון ₪ מעוסקים אשר שילמו במלואו את החוב בגין המענקים או ביצעו הסדר תשלומים בגינו.

רשת בטחון כלכלית 2021 עצמאים מתי נכנס המענק

רשת בטחון כלכלית 2021 עצמאים מתי נכנס המענק

 

איך לבדוק את הזכאות שלך ולערער למס הכנסה ? 

באזור האישי באתר מס הכנסה ניתן לבדוק עבור כל מענק מה הסיבה שמס הכנסה רוצה כסף חזרה. מה עליכם לעשות ? לעבור על החשבוניות של אותה התקופה, להצליב רישומים ולוודא – שלא נרשמה בטעות של חשבונית כהכנסה מעסק. במקרה כזה יש לתקן מיידית את הדיווח לרשות המיסים באמצעות מייצג מורשה.

האם יש ריבית על מענק ששולם ביתר ? 

קיים הסדר לפיו עד סוף שנת 2021 אין צורך לשלם ריבית והצמדה , כ6% בשיעור שנתי על החזר מענקים שקבלו עצמאים מבלי שעמדו בקריטריונים.

איך משפיע החזר מענק על הדוח השנתי שלך ? 

במידה ואתה מחזירים מענקים בשנת המס הנוכחית, למעשה אתם גורעים הכנסה. מגיע לכם הסחר ממספר גופים :

  1. החזר המקדמה ששולמה עבור המענק – מרשות המיסים
  2. החזר דמי ביטוח לאומי לעצמאי – מהמוסד לביטוח לאומי
  3. התחשבנות ברמה השנתית מול דוח 2020 ומאוחר יותר גם מול דוח המס לשנת 2021.
מה זכאי מי שהחזיר מענק מבחינת דמי ביטוח לאומי 

מלבד החזרי המס לעצמאים, ביטול החשבונית שהונפקה והחזר מקדמות יש לבדוק השפעת המענק על קבצאות ביטוח לאומי.