מענקי קורונה לאנשי מילואים

Reading Time: 2 minutes

מענקי קורונה לאנשי מילואים

וועדת הכספים אישרה  את התקנות   המסדירות את זכאותן לקבלת מענקי סיוע לעצמאים  שיצאו בשנה שעברה לשירות מילואים והתמודדו עם בעיה דומה בגין תקופת השירות. מדובר בצעדים נוספים לשם הזרמת כספים מהמדינה לעסקים ועצמאים במטרה לסייע להם להתמודד עם המשבר הכלכלי ולחזק את רשת בטחון סוציאלית לעצמאים ושכירים.

רשת בטחון כלכלית הגשת בקשה למענק

רשת בטחון כלכלית הגשת בקשה למענק

למי מגיע מענק הוצאות לעצמאים

הזכאות למענקי הסיוע לעצמאים, רשת בטחון כלכלית,  מותנית בכך שמחזור עסקאותיו של העצמאי בתקופת הזכאות (לאחר התפרצות נגיף הקורונה) נמוך ממחזור עסקאותיו בתקופת הבסיס (החודשים המקבילים בשנת 2019, לפני התפרצות הנגיף) בסכום העולה על 40% או 25% ממחזור העסקאות בתקופת הבסיס – בהתאם לקבוע בחוק.

מענק השתתפות בהוצאות לעצמאים בשירות מילואים פעיל

לגבי עוסק עצמאי שהיה לו בתקופת הבסיס חודש של פעילות מופחתת שבה לא עבד 7 ימים או יותר בשל ימי שירות מילואים בצה״ל, נקבע שיוכל לבחור לחשב את מחזור העסקאות, לשם קבלת מקסימום רשת בטלון סוציאלית לעצמאים,  בתקופת הבסיס לפי ממוצע המחזורים בחודשים תקופת פעילותו מיום 1 בינואר 2019 עד יום 31 בדצמבר 2019 למעט החודשים בתקופה האמורה שבהם שירת במילואים כאמור.

טלפון מס הכנסה תמיכה שאלות שירות לקוחות

רשות המסים בישראל מרכז מידע ושירותים מקוונים – רשות המסים *4954 חיוג מחוץ לארץ: 972-2-5656400

זכאות עסקים להנחה בארנונה מי זכאי ל 95% הנחה צפו בסרטון הווידאו לשכת יועצי המס לשכת יועצי המס
וובינר בנושא הגשת הבקשה ובדיקת הזכאות להנחה בארנונה לעסקים

רשימת מענקי קורונה לאנשי מילואים חדשות מס הכנסה הגשת בקשה באתר האישי רשימת מעניקים מלאה שניתן להגיש כעת לפי היקף כספי של העסק שלך עצמאים בעלי שליטה