קנסות קורונה: ההוצאה לפועל החלה בהליכי גבייה מול החייבים

Reading Time: 2 minutes

קנסות קורונה: ההוצאה לפועל החלה בהליכי גבייה מול החייבים

אם חשבתם שלא לשלם את הקנסות על הפרת תקנות צו בריאות העם, הנקראים קנסות קורונה, חשוב שתדעו שרשות האכיפה והגבייה מטפלת בקנסות אלו. השבוע דווחה ההוצאה לפועל על ירידה בהיקף קנסות הקורונה שהועברו לטיפול המרכז לגביית קנסות ברשות. סה”כ הועברו למרכז 10,594 קנסות

קנסות קורונה

קנסות קורונה

כמה קנסות קורונה חלקו בישראל

המרכז לגביית קנסות ברשות האכיפה והגבייה, המופקד על גביית קנסות הקורונה שמטילה המשטרה, מדווח כי בשבוע האחרון נתנו 10,594 קנסות בגין אי שמירה על תקנות הקורונה. מדובר בירידה משמעותית משיא של 28 אלף קנסות בכל אחד מהשבועיים הקודמים. בסך הכל הוטלו על לאזרחי ישראל 355,888 קנסות בערך כספי של 204,259,000 שקל בחודשים האחרונים.

ערעור על דוח קנס קורונה.

באתר ההוצאה לפועל ניתן להגיש בקשה לביטול דוחות בנושא הפרת צו בריאות העם (נגיף הקורונה).

על פי חוק, ניתן להגיש בקשה לביטול הקנס תוך 30 יום מהמועד בו ניתן הדו”ח המקורי.
לא ניתן להגיש בקשה לביטול הקנס במקביל להגשת בקשה להישפט.
אם הוחלט לדחות את הבקשה לביטול הקנס, ניתן להגיש בקשה להישפט בתוך 30 ימים מיום שנתנה החלטת התביעה לדחות את הבקשה, או עד תום התקופה להגשת בקשה להישפט.
ניתן להגיש בקשה לביטול קנס באיחור, במקרים בהם נמנעה האפשרות להגיש את הבקשה במועד, בשל סיבות שלא היו תלויות בפונה.

כמו כן, מדווחים בהוצאה לפועל המרכז לאכיפה וגבייה מדווח על תשלום של 5184 קנסות בסכום כולל של 2,755,349 במהלך השבוע. מאז פרוץ המגיפה שולמו 80,756 קנסות בסכום של 36,071,550 שקל.

מנהל המרכז לגביית קנסות ברשות, דורון תשתית, מסר כי ל- 67 אלף חייבים חלף המועד הקובע לתשלום, ולבתיהם נשלחו הודעות הכוללות תוספת של 50% פיגורים כקבוע בחוק.

מנהל המרכז הוסיף, כי עם משלוח דרישות התשלום לבתי החייבים, ניכרת עליה משמעותית של פניות חייבים בערוצי הקשר השונים של המרכז לגביית קנסות לסיוע בהפחתת הפיגורים ובפריסת החוב. “חלק מהפניות הן של בני נוער המתקשים לשלם את הקנס שקיבלו בגין אי עטית מסיכה. אנו מאוד רגישים לנושא של חייבים צעירים ובהם חיילים בשירות צבאי, ופועלים רבות לסייע להם בהפחתת הפיגורים שנצברו ופריסה רחבה.

כל זאת כדי למנוע מצבים שבהם החובות הללו תופחים ומקשים על החייבים הצעירים בעתיד. לשם כך נפתח ערוץ ייעודי באתר רשות האכיפה והגבייה והסיוע ניתן לצעירים במהירות. עד כה הסתייעו בערוץ הזה מאות חייבים צעירים. אני מזכיר לכולם שהפנייה לסיוע למרכז וההתחשבות שלנו איננה באה במקום חובת עטית מסיכה ושמירה על ההנחיות.