מענקי סיוע לעצמאיות שהיו בחופשת לידה

Reading Time: 1 minute

מענקי סיוע לעצמאיות שהיו בחופשת לידה

הממשלה אשרה וכעת זה רשמי. גם עובדות במעמד עצמאי יהיו זכאיות לקבל מענק הוצאות לעצמאים. וועדת הכספים אישרה את התקנות שהעבירו לאישורה שר האוצר, המסדירות תשלום מענקי סיוע לעצמאיות שהיו בחופשת לידה ולמשרתי מילואים. מענקי סיוע לעצמאיות שהיו בחופשת לידה

רשת בטחון כלכלית הגשת בקשה למענק

רשת בטחון כלכלית הגשת בקשה למענק

מי זכאית למענק לידה התקנות החדשות

וועדת הכספים אישרה היום (יום ב) את התקנות שהעבירו לאישורה שר האוצר, ישראל כ״ץ ורשות המסים המסדירות את זכאותן לקבלת מענקי סיוע לעצמאים של נשים שהיו בשנת 2019 בחופשת לידה ולא יכלו להצביע על ירידה במחזור העסקי בתקופה זו. עוד מסדירות התקנות את זכאותם של עצמאים שיצאו בשנה שעברה לשירות מילואים והתמודדו עם בעיה דומה בגין תקופת השירות.

התנאים לזכאות מענק לעצמאיות

הזכאות למענקי הסיוע לעצמאים מותנית בכך שמחזור עסקאותיו של העצמאי בתקופת הזכאות (לאחר התפרצות נגיף הקורונה) נמוך ממחזור עסקאותיו בתקופת הבסיס (החודשים המקבילים בשנת המס  2019, לפני התפרצות הנגיף) בסכום העולה על 40% או 25% ממחזור העסקאות בתקופת הבסיס – בהתאם לקבוע בחוק. המנגנון שנקבע בחוק יוצר קושי במקרים שבהם מחזורי העסקאות של עוסקים היו נמוכים בתקופת הבסיס בשל שירות מילואים או בשל תקופת לידה והורות, מכיוון שמחזורי העסקאות בחודשים אלה לא משקפים את מחזורי העסקאות הרגילים של אותם עצמאים. לפיכך, ייתכן שמנגנון החישוב הרגיל, לא יראה ירידה במחזורי העסקאות בשל נגיף הקורונה, למרות שמבחינה מהותית הקורונה פגעה בהכנסת אותם עוסקים בשיעור העולה על סף הזכאות שנקבע בחוק, והם אמורים להיות זכאים למענק הסיוע.