מענק סיוע עצמאים 2020 לחודשים ספטמבר – אוקטובר

Reading Time: 2 minutes

מענק סיוע עצמאים 2020 לחודשים ספטמבר – אוקטובר 2020 

נפתחה האפשרות להגשת בקשות למענק הסיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה עבור החודשים ספטמבר – אוקטובר 2020. תהליך ההגשה מתבתע כולו באתר האישי של רשות המיסים ללא צורך בפגישה או הגשת טפסים לפקיד שומה. כל הפרטים, כמה כסף שווה המענק ומתי נכנס הכסף לבנק . מענק סיוע עצמאים 2020 לחודשים ספטמבר – אוקטובר 2020

 

רשת בטחון כלכלית הגשת בקשה למענק

רשת בטחון כלכלית הגשת בקשה למענק

כמה כסף מקבלים ברשת בטחון כלכלית לעצמאים 

עצמאים ושכירים בעלי שליטה בחברות, אשר מחזור הפעילות שלהם בחודשים ספטמבר-אוקטובר 2020 נפגע בשל התפרצות הקורונה לפחות ב-40% לעומת התקופה המקבילה ב-2019, יכולים להגיש החל מהיום (יום א’) בקשות לקבלת מענק סיוע לעצמאים עבור תקופה זו, זאת כחלק מיישום תוכנית ‘רשת ביטחון כלכלית’.

סכום מענק הסיוע הדו חודשי, הוא בגובה של עד 15,000 שקל  לכל תקופת זכאות.

המענק מהווה 70% מההכנסה החייבת הממוצעת לחודש, בשנות המס 2018 או 2019, לפי הגבוה בהם, כפול 2.

תשלום מענק רשת בטחון כלכלית לעצמאים יכולים להגיש בקשה עצמאים יחידים ושכירים בעלי שליטה שבין השאר סך ההכנסה החייבת שלהם בשנה הרלוונטית (2018 או 2019) לא עלתה על 651,600 ש”ח וסך ההכנסה החייבת החודשית הממוצעת מעסק בשנה הרלוונטית (2018 או 2019) עולה על 714 ש”ח.

עד מתי אפשר להגיש בקשה למענק סוציאלי לעצמאים ? את הבקשה למענק ניתן להגיש החל מהיום (ה-1 בנובמבר 2020) ועד ליום ה-15 בפברואר 2020. להגשת הבקשות ולפרטים נוספים על המענק ותנאי הזכאות ניתן להיכנס לאתר רשות המסים

מענק עסק קטן

מענק הוצאות לעצמאים בעלי עסק קטן בתקופת משבר קורונה שירות זה מאפשר לעצמאים יחידים בעלי עסק קטן (מחזור עסקאות של עד 300,000 ₪ בשנת 2019), שמחזור הפעילות שלהם נפגע בשל נגיף הקורונה, להגיש בקשה לקבלת מענק הוצאות לעסק קטן.

יש להגיש את ההצהרה על העמידה בתנאי הזכאות והבקשה למענק הוצאות באזור האישי של רשות המסים, לאחר ביצוע תהליך רישום וזיהוי.

עוד הנחות והטבות לעסקים

הרחבת הסיוע בארנונה – אושר פטור מלא מתשלום הארנונה לחודשים ספטמבר ואוקטובר 2020 לעסקים שנפגעו במעל 25% במחזורי העסקאות (בכפוף לתיקון התקנות על ידי שר הפנים).


מענקי סיוע לעצמאי ולשכיר בעל שליטה בחברת מעטים – עד יוני 2021 מענק דו-חודשי שישולם ב-7 פעימות, החל ממאי 2020 ועד ליוני 2021, עבור עצמאי ושכיר בעל שליטה שהיקף פעילותו ירד ב-40% לפחות בחודשיים הרלוונטיים, לעומת החודשים המקבילים בשנת 2019.

מענה מקצועי טלפון מס הכנסה 

רשות המסים בישראל מוקד תמיכה טלפון *4954 טלפון נוסף 02-5656400

מענק סוציאלי לעצמאים סיוע עצמאים 2020 לחודשים ספטמבר – אוקטובר 2020 רשת בטחון כלכלית הגשה לקבלת מענקים לפני סוף שנת המס הנוכחית באזור אישי מס הכנסה עם הנחיות