מדרגות מס הכנסה 2020 טבלאות מעודכנות

Reading Time: 2 minutes

מדרגות מס הכנסה 2020 טבלאות מעודכנות

כמדי שנה מפרסמת רשות המיסים את תקרות מס הכנסה ואת השיעורים החדשים באמצעות מחושב מס הכנסה על זכר עבודה לרבות שווי נקודת זיכוי 2020. בעמוד זה נציג את מדרגות מס 2020 עם חישובים לדוגמא ונתונים חשובים מתוך תקרות רשות המיסים.

הורדת טבלאות מס הכנסה פורמט אקסל בסוף העמוד 

טבלאות מס הכנסה לחישוב מס משכר עבודה 

משכר ברוטועד שכר ברוטושיעור המס שולי 2020מס למדרגה
0633010%633
6331908014%385
90811458020%1100
145812006031%1698
202614216035%7665
4216147%0.47 שח לכל

מדרגות מס 2020 טבלאות להורדה

טבלאות מס הכנסה לשנת 2020 שפורסמו על ידי רשות המיסים מציגות שינויים קלים ביחס לשנת המס 2019. מדרגות המס לא רווחו , לא נוצרה מדרגה חדשה אך בוצע עדכון של גובה המדרגה. כנל לגבי נקודת זיכוי 2020 אשר שוויה 219 שח לחודש. על מנת להוריד את נטל המס או לקבל פטור ממס הכנסה , חשוב לבדוק את המעמד האישי של הנישום ולבדוק האם הוא זכאי לקבל מפקיד שומה נקודות זיכוי נוספות .

מדרגות מס 2020 מס הכנסה טבלאות החזרים

מדרגות מס 2020 מס הכנסה טבלאות החזרים

נקודת זיכוי 2020 החזר מס חודשי 

נקודת זיכוי היא אמצעי להקטנת נטל המס , למי שמשלם מס הכנסה משכר או לעצמאי המשלם מס מהכנסה. בתחילת שנה , יש לבדוק את המצב באישי באמצעות טופס 101 ולבקש תוספת נקודות זיכוי במידה ומגיע לכם.

נקודת זיכוי לשנת 2020 שווה 219 שח לחודש 

טבלאות מס הכנסה 2020 תקרות להורדה 

מאתר המיסים של ישראל ניתן להוריד חוברת מס הכנסה עם תקרות מעודכנות ומס שולי לפי מדרגות .

 הורדת קבצים חינם מדרגות מס שולי 2020 טבלת אקסל

פטורים ממס הכנסה תקרות  קופות גמל וקרנות השתלמות

הכנסה מזכה שהיא הכנסת עבודה 8800 לסעיף 47 (א)(1)(1)
הכנסה מזכה שאינה הכנסת עבודה 12400 סעיף 47 (א)(1)(2)
סכום החיסכון המזערי 170 שח לחודש סעיף 45 (א)(ד)
הכנסה לעמית עצמאי 8800 לחודש סעיף 47(א)(3)
תקרת קצבה מזכה 8510 לשנת 2020 לפי סעיף 9(א)(א)
פטור מקצבה לפי סעיף 9א שווה 4425 שח לחודש  52% לתקופת השנים בין 2020 עד 2024
סכום ההפרשה המרבי למרכיב הפיצויים בקופת גמל לקצבה לקצבה 12400 שח לחודש סעיף 32(9)(א)(2)

קרנות השתלמות סכום פטור ממס

משכורת קובעת מרבית שההפרשה בעדה לקרן השתלמות פטורה ממס בעת ההפרשה הכנסת עבודה 15712 לחודש
הכנסה קובעת משוקללת לקרן השתלמות לעצמאי 265000 שח לשנה