תשואות קרנות השתלמות השוואה

Reading Time: 2 minutes

תשואות קרנות השתלמות 2020 השוואה 

קרנות ההשתלמות נחשבות לאחד מאפיקי ההשקעה הטובים ביותר במשק הישראלי. לצד פטור ממס רווחי הון לאחר 6 שנים ואפשרות לחסוך שנים רבות ללא משיכת כספים עמיתי הקרנות משווים מעת לעת תשואות קרנות השתלמות פברואר 2018 השוואה ועל כך התכתבה שלפנינו .

התשואות השליליות של 2020 מי ברח בזמן

בטבלת התשואות שלפנינו מוצגות תשואות קרנות השתלמות 12 חודשים אחרונים שהופק באמצעות את גמלנט כחלק מדוח  סיכום פעילות לפי קופה תקופה נבחרת 05/2019 – 04/2020 .

מדובר בתשואות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול הנקבעים בין העמית בקרן ההשתלמות.

לפי טבלת תשואות קרנות ההשתלמות אנו רואים שמסלולי המניות מובלים את טבלת התשואות. חשוב לזכור מצד שני שהשקעה במניות נחשבת להשקעה מסוכנת יחסית להשקעת כספי קרן השתלמות במסלולי אגרות חוב של ממשלה ויש לגוון את את מסלולי ההשקעה לטובת פיזור השקעות והקטנת הסיכון.

כמה כסף יש לי בקרן השתלמות ואיך למנוע כספים אבודים

 כיום באמצעות המסלקה הפנסיונית אפשר לדעת בדיוק כמה כסף יש לך בקרן השתלמות. אם בעבר המתנו לדוחות הרבעוניים על מנת לדעת כמה כסף יש לנו , הרי שכיום לאחר הרשמה למסלקה הפנסיונית ניתן לדעת בקלות כמה כסף יש לך בקרן.בנוסף ניתן להירשם לאתר האינטרנט של הקופה המנהלת לעקוב באופן שוטף אחרי ההפקדות לקרן השתלמות ולבדוק כמה כסף יש לך בקרן השתלמות.

שימוש חד פעמי לאיתור כספים באמצעות המסלקה הפנסיונית יכול לא רק לאפשר איור כספים אבודים בקרנות השתלמות , ביטוחי מנהלים  , קרנות פנסיה וקופות גמל , אלא לאפשר למזג את החיסכון לתוך הקופה הוותיקה ובאמצעות השלכת וותק בקרן השתלמות לאפשר משיכת כספים או מימוש חיסכון ללא תשלום מס.

הקרנות המובילות לתקופה שבין סיכום פעילות לפי קופה לתקופה נבחרת 05/2019 – 04/2020

מור השתלמות מניות25.56%
מור השתלמות כללי12.88%
מור השתלמות אג"ח ממשלתי שקלי בריבית קבועה6.41%
אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ממשלות5.86%
*** מגדל השתלמות אג"ח ממשלתי ישראלי4.88%
*** אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות4.71%
*** מיטב דש השתלמות אג"ח ממשלת ישראל4.64%
הראל השתלמות מסלול שקלי3.97%
אנליסט השתלמות חו"ל3.90%
*** אלטשולר שחם השתלמות אג"ח עד 15% במניות3.58%
** קרן החיסכון לצבא הקבע מסלול אג"ח ללא מניות3.33%
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח ממשלת ישראל2.82%
*** אקסלנס השתלמות אג"ח ללא מניות2.75%