תשואות קופות גמל 2017

Reading Time: < 1 minute

תשואות קופות גמל 2017

טבלת תשואות של קופות גמל לשנת 2017 ! כנסו לבדוק איזו תשואה עשתה קופת הגמל שלכם. הנתונים על בסיס אתר גמלנט של משרד האוצר המאפשר לסכם את תשואות קופות גמל 2017 אז לאיזו קופה הייתה את התשואה הטובה ביותר  ?

דירוג 10 קופות הגמל 

סיכום פעילות קופות גמל לתקופה 01/2017 – 12/2017

 

מספר קופה 1375 אלטשולר שחם גמל מניות 21 אחוז
מספר קופה 961 אקסלנס גמל מסלול מניות 16 אחוז
מספר קופה 127 כלל תמר מניות 15 אחוז
מספר קופה 8626 אקסלנס גמל פאסיבי- מדדי מניות 14 אחוז
מספר קופה 761 הראל גמל מסלול מניות 14 אחוז
מספר קופה 877 מיטב דש גמל מניות 14 אחוז
מספר קופה 1036 ילין לפידות קופת גמל מסלול מניות 14 אחוז
מספר קופה 814 אנליסט גמל מניות 13 אחוז
מספר קופה 1201 אי.בי.אי תגמולים ופיצויים מניות 13 אחוז
מספר קופה 863 מגדל לתגמולים ולפיצויים מניות 13 אחוז
מספר קופה 1543 אי.בי.אי תגמולים ופיצויים פאסיבי מדדי מניות חו”ל 13 אחוז