פנסיה חובה 2018

Reading Time: 1 minute

הפרשות לפנסיה חובה 2018 

טבלת הפרשה לפנסיה חובה 2018 כמה יורד על פנסיה חובה 2018 ,מתי מתחילים לשלם לפנסיה לפי תקנות פנסיה חובה ולמי שייכים הפיצויים בהסדר הפנסיה חובה.

כמה משלמים על פנסיה חובה 2018

תגמולי עובד פנסיה חובה 2018  = 6%

תגמולי מעביד פנסיה חובה 2018 = 6.5%

הפרשה לפיצויים פנסיה חובה 2018 = 6%

לעניין הפיצויים , במידה והמעביד מפריש לעובד פיצויים בשיעור 8.33% החל מהיום הראשון ומחתים אותו על סעיף 14 הריי שהמעביד מבטח את עצמו מפני השלמות פיצויים במקרה שהוא מפטר את העובד ובדרך היו עליות שכר. מצד אחד ההסכם כדאי למעביד וכדאי לו להפריש את ההפרשה הנוספת של 2.33% ובכך לבטח את עצמו מפני השלמת פיצויים בעתיד ( ההוצאה מוכרת כיום למעביד במלואה) ומצד שני לעובד שצפויות לו העלאות שכר ההסכם הוא בבחינת רע הכרחי על מנת לוודא חיסכון בזמן עבור הזכויות ומגן על פיצויים במקרה של פשיטת רגל של המעביד בעתיד לדוגמא כפי שאירע בעת פשיטת הרגל של מעריב.

מתי זכאים לפנסיה חובה 

זכאות לפנסיה חובה מגיעה לאחר 6 חודשי עבודה ובתנאי

העובד מעל גיל 21  זכאי לפנסיה חובה לאחר 6 חודשי עבודה אצל המעסיק

עובד מעל גיל 20 זכאית לפנסיה חובה לאחר 6 חודשי עבודה אצל המעסיק