עודף וגרעון אקטוארי בקרנות הפנסיה

Reading Time: 2 minutes

שיעור עודף או גירעון אקטוארי בקרן פנסיה מקיפה

אתר פנסיה נט מדווח על אחד הנתונים הכי חשובים בתחום קרנות פנסיה עודף וגרעון אקטוארי בקרנות הפנסיה שמוסיף או גורע מכמות הכסף שיש לכל אחד מאיתנו בקופת הפנסיה לגיל פרישה. בדקנו מה השיגו עבורנו קרנות הפנסיה סיכום פעילות לפי קרן לתקופה נבחרת 09/2016 – 08/2019

שיעור עודף או גירעון אקטוארי

שיעור עודף או גירעון אקטוארי

השוואת תשואות קרנות פנסיה 

מגדל מקפת אישית-0.16%
כלל פנסיה-0.16%
מנורה מבטחים פנסיה-0.15%
הפניקס פנסיה מקיפה-0.01%
הראל פנסיה0.12%
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה0.84%
איילון מיטב פנסיה מקיפה0.94%
הלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה1.45%
פסגות פנסיה מקיפה1.64%
סה"כ עודף או גירעון אקטוארי-0.06%

סיכום פעילות לפי קרן לתקופה נבחרת 09/2016 – 08/2019

שיעור עודף או גירעון אקטוארי בקרנות הפנסיה המקיפות לשנת 09/2016 – 08/2019 פורסמה לפני זמן באתר הפנסיה נט וחשפה את הישגי קרנות הפנסיה המקיפות בתחום ניהול הסיכונים בקרן.

שיעור עודף או גרעון אקטוארי בקרן פנסיה משקפת התשואה שהשיגה הקרן בשל ניהול סיכוני מוות ואובדן כושר עבודה של מבוטחים וכן ניהול סיכוני תוחלת החיים של הפנסיונרים .כאשר התשואה חיובית נהנים מכך עמיתי הקרן וחשבונם מזוכה ביתרה כספית.

כאשר התשואה שלילית נזקפת החוב מחשבונם של עמיתי הקרן והם מזוכים בתשואה שלילית .הפיקוח על שוק ההון ביטוח וחיסכון נתן ביטוי לחשיבות נתון זה כאשר שילב  את החצנתו במסמך ההנמקה .הטבלה שלפנינו מרכזת את הנתונים המתפרסמים באתר האוצר – פנסיהנט.

איך לבחור קרן פנסיה הכי טובה

כיום בעיית דמי הניהול נפתרה כאשר האוצר הכריז על הזוכות במכרז קרן פנסיה ברירת מחדל. 4 קרנות זכו ומציעות דמי ניהול נמוכים בלי תנאים ובלי התארגנות. לקרן הפנסיה יש יתרון נוסף בפנסיית נכות שמגולמת במחיר הסיכון בקרן. 

כיום כיסוי לאובדן כושר עבודה בחברת ביטוח הוא יקר מאד. בקרן פנסיה ניתן לרכוש עד 75% כיסוי פנסיית נכות. לכן חשוב לבחור קרן פנסיה אשר משלמת תביעות לפני הבדלים של כמה שברי אחוזים בתשואה.

לסיום ולא פחות חשוב בשוק הפנסיה של שנת 2020 הוא היכולת המחשובית של קרנות הפנסיה. חשוב לבדוק אתר הלקוחות של הקרן ולבדוק אילו פעולות ומידעים הקרן מספקת לחברים גם במלי שיצטרכו להמתין ימים שלמים מול הטלפון במוקד שירות לקוחות קרן הפנסיה.