תשואות קרנות הפנסיה לשנת 2018 מי הפסיד

Reading Time: 2 minutes

תשואות קרנות הפנסיה לשנת 2018

תשואות קרנות הפנסיה מה עשתה קרן הפנסיה שלך ? השוואת קרנות פנסיה לשנת 2018 מציגה השוואת תשואות בין שרנות פנסיה , איזו קרן אבדה הכי הרבה כסף וכיצד ניתן לבחור קרן פנסיה ברירת מחדל ולהגדיל את החיסכון הפנסיוני בכ15% כתב מיוחדת באתר הכלכלן האתר הפנסיוני האובייקטיבי של ישראל

 בישראל פועלות כיום קרנות פנסיה מקיפות חדשות המנהלות למעלה מ 100 מליארד שקל של ציבור החוסכים. משרד האוצר דוחף את הציבור לרכישת חיסכון פנסיוני באמצעות קרנות פנסיה חדשות . בשוק פועלות 4 קרנות ברירת מחדל בהן יש הבטחה לדמי ניהול נמוכים למשך עשור.

השוואת קרנות פנסיה

השוואת קרנות פנסיה

קרן הפנסיה היא מוצר חיסכון פנסיוני פשוט ביחס לביטוח מנהלים . בתקופת החיסכון המוצר כולל כיסוי לביטוח שאירים . אלמנה או אלמנת הפנסיונר לכל חייו מרגע פטירת המבוטח , ילדים יקבלו קצבת שאירים עד גיל 21 . בנוסף הקרן כוללת ביטוח למקרה אובדן כושר עבודה הנקרא פנסיית נכות בשיעור 75% מהשכר המבוטח .

עודף גרעון אקטוארי 2018 איזון אקטוארי של פנסיה

נתון חשוב שיש לבדוק בקרן הפנסיה הוא האיזון האקטוארי של הקרן. נתון זה מייצג את הפער בין דמי הביטוח לנכות ושאירים שגבתה הקרן לבין סכום התביעות אשר שלמה למקרה נכות ושאירים .

אם הגרעון האקטוארי שלילי , הסכום יקוזז מחשבון החיסכון של כל עמית באופן יחסי . אם לקרן הפנסיה שלך יש עודף אקטוארי , חשבון החיסכון של כל עמית יזוכה באופן יחסי. מדובר בתשואה נטו או בהפסד נטו של חיסכון.

האיזון האקטוארי מבא הלכה למעשה את העיקרון של קרן הפנסיה  – ביטוח הדדי . כאשר מפסידים כולם משלמים על זה . כאשר מרוויחים החיסכון של כל אחד גדל.

פנסיה עודף גרעון אקטוארי לשנת 2018  השוואה

באמצעות אתר פנסיה נט בצענו השוואה בין קרנות הפנסיה החדשות המקיפות. הנתונים לפי אתר פנסיה נט של משרד האוצר .

הלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה 0.95% – קרן ברירת מחדל 
פסגות פנסיה מקיפה 0.44%
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה 0.22% קרן ברירת מחדל
מנורה מבטחים פנסיה 0.04%
מגדל מקפת אישית 0.00% – קרן מאוזנת ללא רווח או הפסד בגין תביעות ביטוח 
הפניקס פנסיה מקיפה -0.03%
איילון מיטב פנסיה מקיפה -0.07% – קרן ברירת מחדל
הראל פנסיה -0.10%
כלל פנסיה -0.18%

דמי ניהול קרנות פנסיה ברירת מחדל

על מנת להוזיל את דמי הניהול של קרן פנסיה ולסייע לחוסכים להגיע עם יותר כסף לגיל הפרישה יצא האוצר במכרז קרנות ברירת מחדל . לפי משרד האוצר ישנן 4 קרנות פנסיה חדשות שכל עובד יכול להצטרף אליהן בדמי ניהול מוזלים .

באלטשולר-שחם 1.49% מההפקדות החודשיות ו-0.1% מהצבירה
הלמן אלדובי 1.49% מההפקדה 0.05% מהצבירה
במיטב-דש 0.05% מהצבירה ו-1.68% מההפקדות החודשיות
פסגות 1.68% מההפקדות החודשיות ו-0.0905% דמי ניהול מצבירה

 

קרן הפנסיה חדשה והשגייה לעמיתים נבחנים באמצעות מספר פרמטרים השוואתיים כגון גודל הקרן , התשואה על חסכונות העמיתים ,אופן ניהול אופן ניהול הסיכונים בקרן וכמובן העלות שגובה החברה המנהלת את קרן מהעמית בעבור ניהול הכספים.

 

השוואה מעודכנת קרנות פנסיה תשואות קרנות הפנסיה לשנת 2018 כל המידע על השגי קרנות הפנסיה מי השיגה תשואה גבוהה , היכן הפסידו העמיתים כסף ואיזו קרן פנסיה הכי מצטיינת