מרץ 2024 מתי משלמים מעמ החודש? תאריכי דיווח ותשלומים

Reading Time: 2 minutes

מרץ 2024 מתי משלמים מעמ החודש? תאריכי דיווח ותשלומים

בעוד מלחמת חרבות ברזל נמשכת בעוצמה, עולם העסקים בישראל מנסה להתאושש על רקע תשלומי מענקים ומקדמות חרבות ברזל. מה במדריך המיסוי?. מרץ 2024 מתי משלמים מעמ החודש? תאריכי דיווח ותשלומים

התאריכים לדיווחים ותשלומים החודש?. מרץ 2024 מתי משלמים מעמ החודש? תאריכי דיווח ותשלומים

כמו בכל חודש, בהתאם להנחיות רשות המיסים, מאות אלפי בעלי עסקים וחברות ידווחו החודש על הכנסות וסכומי התשלום למס ערך מוסף. בנוסף, הם יידרשו לשלם מקדמות מס הכנסה בתאריכים הנקובים במדריך רשות המיסים.

עוד באתר מענק הסתגלות תושבי הדרום שחוזרים לבית 2024 כמה מקבלים

דיווחים ותשלומים לרשות המיסים החודש

מי קובע מתי יש לדווח ולשלם לרשות המיסים את תשלומי המס השוטפים?.  קביעת מועדי דיווח ותשלום לדוחות תקופתיים מע"מ, מקדמות מס הכנסה וניכויים מס הכנסה – שנת המס 2024 שפרסמה רשות המיסים. האם יש דחייה החודש בלוח התשלומים?. נכון לכתיבת שורות אלו – לא.

חדשות מס הכנסה 3/2024 התאריכים החשובים

תאריך שנקבע דוחות תקופתיים מע"מ ומקדמות מס-הכנסה 18.3.24

מועד שנקבע ניכויים מס-הכנסה 18.3.24

דוח תקופתי מפורט מע"מ תאריך שנקבע 26.3.24

ע"פ החוק, מועדי הדיווח והתשלום חלים ב- 15 לכל חודש, דוחות תקופתיים למע"מ ומקדמות מס הכנסה, 16 לכל חודש ניכויים מס הכנסה ו-23 לכל חודש, דוחות מפורטים מע"מ.

בקשה לביטול או הקטנת מקדמות מס הכנסה איזה טופס צריך להגיש? 

הטלטלה בעולם העסקים הישראלי גורם, בין היתר, חוסר יציבות בהכנסות ובהוצאות. למה זה גורם?. שייתכן וחלק מבעלי העסקים המשלמים מקדמות למס הכנסה, ייצברו זיכוי בגין מקדמות אשר שולמו על חשבון הרווח הצפוי, לפני מיסים. מה עושים במצב כזה?. בהתייעצות עם רואה החשבון שלכם או המייצג מול מס הכנסה, ניתן להגיש בקשה לרשות המיסים לביטול או הקטנת מקדמות. 

איך מבטלים מקדמות במס הכנסה?. 

באמצעות הגשת טופס מספר 2216 א. בטופס יש לפרט, מלבד פרטי העסק, את הסיבות לבקשה לביטול המקדמה או הקטנתה. למה צריך לשים לב?. במקרה שהרווחים החייבים במס יעלו על הקטנה או ביטול המקדמות, ייתכן ותדרשו לשלם ריבית, מעין ריבית פיגורים, על ההפרש. 

טופס 2216א בקשה לביטול או הקטנת מקדמות מס