הגשת תביעות חרבות ברזל רשות המיסים

Reading Time: 2 minutes

הגשת תביעות חרבות ברזל רשות המיסים מענקים לעצמאים לעסקים האתר האישי 

לאחר עיכובים קבלו בעלי העסקים והעצמאים בישראל בשורה חשובה. החל מ 20/11/2023 ניתן להגיש תביעה לקבלת מענקי מלחמה. מה בכתבה?. מדריך הגשת תביעות חרבות ברזל רשות המיסים מענקים לעצמאים לעסקים האתר האישי. מעבר להגשת בקשה למענקים בסוף העמוד. 

מסלולי הפיצויים מתי נכנס הכסף לבנק הגשת תביעות חרבות ברזל רשות המיסים מענקים לעצמאים 

רשות המסים פתחה את המערכת להגשת תביעות מקוונות לפיצויים לעסקים עבור נזק עקיף כתוצאה ממלחמת "חרבות ברזל".

למי מיועדת מערכת הפיצויים ( מענקי מלחמה)?. מדובר במערכת באמצעותה יוכלו כלל העסקים בישראל להגיש תביעה לפיצויים בגין נזק עקיף.

לאיזה מסלולי פיצוי חרבות ברזל?. בכל מסלולי הפיצוי השונים שמציעה המדינה, ובהתאמה למיקום העסק ומידת הפגיעה של הלחימה במחזור העסקאות.

איך מחשבים את הפיצוי לעסקים מענקי מלחמת חרבות ברזל 

בפועל הגדירה רשות המיסים, בהתאם למתווה האוצר, ארבעה מסלולי פיצוי שנועדו להתאים את תשלום מענק מלחמה לאופי העסק ורמת הפגיעה בהכנסות. 

מסלול הוצאה מזכה

תשלום במסלול זה תקף לחודשים אוקטובר-נובמבר 2023 ובו יפוצו עסקים בכל רחבי הארץ שמחזור הפעילות שלהם הוא 12 אלף ש״ח עד 400 מיליון ש״ח וקיימת ירידה במחזור של מעל ל-25% לדיווח חד חודשי או 12.5% לדיווח דו חודשי בחודשים אוקטובר ו/או נובמבר 2023.

עוד באתר מס הכנסה אתר אישי קבלת קוד

פיצוי לפי שכר המסלול ירוק

במסלול זה יפוצו עסקים ביישובים הכלולים ברשימה שבתקנות בסכום קצוב של 520 ₪ ליום, בגין כל עובד שנעדר ממקום העבודה בתקופה שבין ה-7 ל-31 באוקטובר 2023, מסיבות שצוינו בתקנות, לרבות משום שפונה מביתו בהחלטת ממשלה.

תשלום מענק מלחמה מסלול ירוק לפי מחזורים

העסקים שבחרו במסלול זה יפוצו עסקים ביישובים הכלולים ברשימה שבתקנות, בהתאם לירידת המחזורים באוקטובר 2023 לעומת התקופה המקבילה ב-2022, עד תקרת פיצוי של 2,500,000 ₪ למפוצה.

מענקים לחקלאים חרבות ברזל מסלול חקלאות

עבור חקלאים בטווח של עד 20 ק"מ מגבול רצועת עזה נקבע מסלול הדומה במהותו למסלול יישובי ספר. עבור חקלאים בטווח של 20 – 40 ק"מ מגבול רצועת עזה נקבע מסלול המבוסס על אובדן תפוקה לעובד בחודש אוקטובר 2023. במסלול זה יש תקרה של 3 מיליון ₪ למפוצה.

כמה כסף מקבלים מענקי מסלול אדום 

במסלול זה מאפשר לעסקים ביישובי ספר לקבל פיצוי מלא בגין אובדן הכנסה או הפסד שנגרם להם כתוצאה מנזקי מלחמה או פעולות איבה, בכפוף לעמידה בכל התנאים והדרישות המפורטות בחוק, בתקנות ובפסיקה.

מענקים לעצמאיים חרבות ברזל

מענקים לעצמאיים חרבות ברזל