ארבעה טיפים להגדלת החיסכון הפנסיוני

Reading Time: 2 minutes

ארבעה טיפים להשבחת החיסכון הפנסיוני

 

 

באמצעות רכישת הרגלי צריכה נכונים בתחום הביטוח הפנסיוני והפיננסי ניתן לייעל את ביצועי התא הכלכלי , להגדיל את החיסכון את הפנסיוני והעושר האישי, לצד הקניית הגנות בסיסיות מקטסטרופות כלכליות. ארבעה טיפים קלים להבנה  , פשוטים לביצוע ( ו…לא יקרים ).

בדיקת דמי הניהול
דמי הניהול , עמלת ניהול החיסכון, הוא אותו רכיב נעלם שנגבה בגין ניהול החיסכון , עם או ללא קשר לתוצאות שהשיג הגוף המנהל את הכספים . דמי הניהול , כמו כל עלות אחרת הוא רכיב הנתון למו”מ בין הלקוח / המבוטח/ החוסך לבין היצרן – באופן ישיר או באמצעות הסוכן. היו מודעים לגובה דמי הניהול הנגבים מכם ובדקו את שיעור דמי הניהול ואת תוקף ההנחה שניתנה לכם.
באתר האוצר ניתן לצפות באחוז דמי הניהול הממוצע שגובה הקופה מכלל העמיתים ולהשוות אותם לאחוז דמי הניהול שנגבים ממך .

ביקורת שנתית לחיסכון הפנסיוני
אחת לשנה השלחים לעמיתים דוחות מפורטים אודות החיסכון. הדיווח כולל את ההפקדות , תאריכי ההפקדות , יתרת הסגירה של שנה קודמת ויתרת הפתיחה והסגירה של השנה הנוכחית מפורטים רווחי ההשקעות ודמי הניהול שנגבו וגם עלויות הביטוח.
באחריות כל חוסך לבצע בדיקה יסודית של הדו”ח , לדרוש ולקבל הסברים לתנועות יוצאות דופן או נתונים שאינם מניחים את הדעת.

התאמת המוצר לחוסך וצרכיו
המוצר הפנסיוני מכיל לרוב רכיבי ביטוח חיים וביטוח למקרה אובדן כושר עבודה. הצורך הביטוחי הוא נתון משתנה מאדם לאדם על פי מחזור החיים וההעדפות האישיות. בדיקה תקופתית של סכומי הביטוח בפוליסה תתאים את גובה סכום הביטוח לצרכי התא המשפחתי , תאפשר עדכון הסכום כלפי מטה או מעלה לפי הצורך ותייצר הגנה כלכלית לבני המשפחה.

ביטוחים משלימים – נכויות
הפיצוי במקרה של אובדן כושר עבודה אינו הפיצוי היחיד שניתן לרכוש. סל המוצרים בחברות הביטוח כולל סל ביטוחים משלימים אשר ישלמו את סכומי הביטוח במקרה של חבלה גופנית.

googled304a6ef6948c2f1