הטבות מס עוטף עזה 2022 : הארכה בארבע שנים נוספות

Reading Time: 2 minutes

הטבות מס עוטף עזה 2022 : הארכה בארבע שנים נוספות

עם השלמת החקיקה הצפויה במהלך ינואר, תודיע רשות המסים על האפשרות לפנות לקבלת אישורי תיאום מס מעודכנים. כל הפרטים אודות הטבות מס עוטף עזה 2022 שיוארכו בארבע שנים נוספות.

תושבי האזור נמצאים בקו הראשון לעימות מתמשך. מטבע הדברים ההוצאות גדולות יותר וכמובן הפסדי השכר. על מנת לסייע באופן ישיר לעסקים והתושבים המדינה הקנתה פטור חלקי מתשלום מס הכנסה.

הטבות מס עוטף עזה 2022

הטבות מס עוטף עזה 2022

איזו הטבת מס יש לתושבי העוטף וכמה כסף היא שווה ? 

לפי תזכיר החוק תושבים באזור קו העימות בדרומי במשך כל שנת המס זכאים לזיכוי ממס הכנסה ( יגיעה אישית ). לפי התקנות התושבים הרשומים במקום זכאים לזיכוי  ( פטור חלקי ) ממס הכנסה בשיעור של 20% מהכנסתם החייבת מיגיעה אישית ( שכר עבודה ) עד לתקרת הכנסה שנתית של 241,080 שקלים חדשים.

עוד באתר – אישורי ניכוי במקור וניהול ספרים לשנת המס החדשה 

זאת אומרת, שעל 48,000 שח הראשונים המורווחים משכר ( שכירים באמצעות התלוש, עצמאים באמצעות דיווחים למס הכנסה ) לא ישולם מס הכנסה.

ההטבה הוארכה בארבע שנים נוספות 

החקיקה שיזם שר האוצר אביגדור ליברמן. התהליך בוצע בשיתוף עם חברת הכנסת נירה שפק.

לפי ההחלטה, הטבות המס לתושבי עוטף עזה יוארכו לראשונה בארבע שנים נוספות. בנוסף, היא תקודם בהליך מהיר בכנסת לאחר שאושרה בוועדת שרים לחקיקה בשבוע שעבר.

האם ישנן הטבות נוספות שנכנסו לפטור ממס הכנסה ?

לא. היינו רוצים לבשר לכם כעת שנוספו הטבות נוספות.

יובהר כי ההטבות הכלולות במסגרת הצעת החוק המקודמת הינן זהות להטבות שניתנו עד כה. זאת אומרת זהות לזיכוי שניתן עד שנת המס 2021 ולא חל בהן שום שינוי.

למה חשוב לבצע תיאום מס הכנסה ?  גם לתושבי עוטף עזה 2022

כאשר עובד שכיר מקבל שכר משני מעסיקים יגבה ממנו סכום המס המקסימלי. אולם באמצעות תיאום מס בין שני המעסיקים, ניתן להפחית את תקרת המס. בסוף כל שנת מס העובד יגיש דוח מאוחד למס הכנסה. במידה והסכום שנגבה ממנו יהיה בעודף הוא יקבל החזר עם ריבית 4% צמוד מדד. במידה וישנו חוסר הוא ישלים את היתרה.

אתר הכלכלן חדשות מס הכנסה פטורים והחזרים. שימו לב גולשים יקרים. במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע בדף המידע לבין הוראות הדין הרלוונטיות- יגברו הוראות הדין