מי צריך להחזיר מענק הוצאות למס הכנסה ועד מתי?

Reading Time: 2 minutes

מי צריך להחזיר מענק הוצאות למס הכנסה ועד מתי?

המשבר הכלכלי בישראל הביא לתשלום עשרות מיליארדי שקלים לבעלי עסקים. כעת רשות המיסים דורשת החזר מענקים ביתר. בכתבה זו תשובות לשאלות בנושא מי צריך להחזיר מענק הוצאות למס הכנסה ועד מתי? 

מי צריך להחזיר מענק הוצאות למס הכנסה ועד מתי

מי צריך להחזיר מענק הוצאות למס הכנסה ועד מתי

למה שולמו מענקים לעצמאים?

כזכור, במטרה לתת לעסקים מענה מיידי ובהתאם למדיניות הממשלה, שילמה רשות המסים את מענקי הסיוע לעצמאים ובעלי שליטה ומענקי הסיוע לעסק קטן, במהירות מרבית, על סמך הצהרות המבקשים לפיהן בין היתר, הייתה להם ירידת המחזורים הנדרשת בחוק לצורך הזכאות למענק.

אבל הכסף שולם בחלק מהמקרים על בסיס הצהרות של עצמאים ועסקים ולא לפי דיווחים בפועל. לכן כעת רשות המיסים, ככל הנראה לאחר תהליך בדיקה ושידוד מערכות המידע, רוצה בחזרה כספים שלא שולמו כדין. 

איך אפשר לדעת אם אני צריך להחזיר מענקי מדינה השתתפות בהוצאות? 

מס הכנסה פתח מערכת מחשב ייחודית לביצוע בדיקה של זכאות יתר למענקים ששולמו. יש להיכנס לאיזור האישי של רשות המיסים על מנת לדעת ולבדוק האם אני חייב מענקים. 

בדקו כעת האם אתם צריכים להחזיר למס הכנסה את הכסף של המענק?

בראשית חודש יוני נפתחה באזור האישי באתר רשות המסים מערכת ייעודית המציגה למבקש את כל המענקים ששולמו לו, את הירידה במחזורים שנדרשה בחוק ואת הירידה שהוא חווה בפועל.

במקרה של מענקים ששולמו ביתר, כשעל פניו לא קיימת זכאות לפי התנאים שנקבעו בחוק, מוצגות מספר אפשרויות להשבת הכספים באתר ובנוסף, הסדר פריסה נוח של מלוא סכום החוב בתשלומים שווים חודשיים ללא ריבית.

אי תשלום הכסף בחזרה עלול ליצור חובות במס הכנסה בהתאם להוראות כל דין. במידה ויפסלו ספרי העסק לא תוכלו לקבל אישור ניכוי מס במקור או אישור ניהול ספרים. 

עד מתי אפשר לשלם בחזרה ומה תנאי התשלום?

שפריסתם תסתיים לא יאוחר מיום 31.12.22 אותו ניתן לבצע מעתה, כאמור עד ה- 31.12.2021 באמצעות פניה למשרד השומה או המייצג.

מחשבון מס הכנסה מי צריך להחזיר מענק הוצאות 

חדשות מס הכנסה באתר המיסים המרכזי. מידע לעצמאים ומייצגים ברשות המיסים. כל התשובות לשאלות מיסוי בנושא עצמאים, קביעת תור במס הכנסה.

חישובי מיסים לעצמאים ועסקים, החזר מס הכנסה שלילי. באמצעות האתר תוכלו להוריד טפסים של מס הכנסה, לבצע חישוב באמצעות סימלוטור רשות המיסים וכן מידע אודות שעות פעילות פקיד שומה.