מתי מדווחים למס הכנסה ומעמ שנת המס 2021

Reading Time: 2 minutes

מתי מדווחים למס הכנסה ומעמ שנת המס 2021

לקראת שנת המס 2021 פרסמה רשות המיסים את התאריכים החשובים להגשה ודיווח של הכנסות. מידע למייצג ברשות המיסים- מתי מדווחים למס הכנסה ומעמ שנת המס 2021 

מתי מדווחים למס הכנסה ומעמ שנת המס 2021

מתי מדווחים למס הכנסה ומעמ שנת המס 2021

טבלת תאריכי דיווח תשלום מקדמות ומס ערך מוסף

קביעת מועדי דיווח ותשלום דוחות מע”מ, מס הכנסה וניכויים – שנת המס 2021 לנישומים הקשורים לתחום תשלום של דוחות מע”מ, מס הכנסה וניכויים לשנת המס 2021:

 

תקופת דיווח תשלוםתאריך דיווח ותשלום
מע”מ ומקדמות מ”ה
תאריך דיווח ותשלום
ניכויים מ”ה
תאריך דיווח ותשלום
מע”מ דיווח מפורט
ינואר 202115.2.2116.2.2123.2.21
פברואר 202115.3.2116.3.2123.3.21
מרץ 202119.4.2119.4.2126.4.21
אפריל 202119.5.2119.5.2124.5.21
מאי 202115.6.2116.6.2123.6.21
יוני 202115.7.2119.7.2126.7.21
יולי 202116.8.2116.8.2123.8.21
אוגוסט 202120.9.2120.9.214.10.21
ספטמבר 202118.10.2118.10.2125.10.21
אוקטובר 202115.11.2116.11.2123.11.21
נובמבר 202115.12.2116.12.2123.12.21
דצמבר 202117.1.2217.1.2224.1.22

חדש ברשות המיסים מערכות להגשת דו”ח שנתי מקוון מלא יחידים וחברות

הנהלת רשות המסים שמה לה כיעד להפוך ל”רשות ללא נייר”. פרויקט “דוח שנתי מקוון מלא” מהווה מרכיב מרכזי ומשמעותי למימוש יעד זה והוגדר על ידי מנהל הרשות, מר ערן יעקב, כאחד הפרויקטים האסטרטגיים של רשות המסים.

 “השקת מערכות להגשת דו”ח מקוון מלא”

רשות המיסים  שמחה להודיע כי מחר תפתח האפשרות להגשת דוחות לשנת המס 2019 ואילך של יחידים וחברות לכלל משרדי השומה. כלומר, החל ממחר ניתן יהיה לשדר ברשת המייצגים דוחות של יחידים וחברות באופן מקוון מלא לכל משרדי השומה. אנו נערכים בימים אלה לפתיחת המערכת למייצגים ולנישומים בלתי מיוצגים גם באתר האינטרנט של רשות המסים ועם פתיחת אפשרות זו, נעדכנכם בהתאם. 

יודגש, כי בשלב זה, השימוש באפשרות להגשת דו”ח שנתי מקוון מלא הינה בגדר רשות ולא חובה, עם זאת, כפי שהוסבר במכתבי הנ”ל, הגשת דוחות במסלול זה תביא לטיפול מהיר יותר בדוחות במשרדי השומה ותאפשר להעניק שירות טוב יותר. לתשומת ליבכם, מייצגים המחוברים לשע”מ מתבקשים שלא להגיש דוחות לשנת המס 2019 ואילך באמצעות “מערכת פניות למשרדים” או במפ”ל, ובימים הקרובים תחסם אפשרות זו.