ייעוץ פנסיוני בבנקים: עכשיו גם מחוץ לסניפים

Reading Time: 2 minutes

ייעוץ פנסיוני בבנקים: עכשיו גם מחוץ לסניפים

אם אני מתבונן מהצד, ולא מבין את יחסי הכוחות בענף. אני יכול לקבל את הרושם שלכאורה מדובר על גילוי דעת שולי שנובע מהמצב הנוכחי. אולם מדובר בשינוי מדיניות מהותי ביחס לתקנות המגדירות את אופי ייעוץ פנסיוני בבנקים. בהחלטה יש להשפיע על עתיד סוכני הביטוח בישראל. ייעוץ פנסיוני בבנקים: עכשיו גם מחוץ לסניפים כל הפרטים על השינוי הדרמטי בתחום חיסכון ארוך רווח בישראל. 

עמדת אי-אכיפה – ייעוץ פנסיוני על ידי תאגיד בנקאי שלא בסניפי הבנק ללקוחות קיימים בתחום הייעוץ הפנסיוני

מדובר בחוזר שהופץ השבוע על ידי רשות שוק ההון והעומד בראשה ד"ר משה ברקת. מדובר באחד הרגולטורים החשובים הפועלים בתקופת המשבר הכלכלי ומי שלא מפחד להתעמת עם בעלי המניות של חברות הביטוח בישראל.

אז מה החדשה ביחס לייעוץ הפנסיוני של בבנקים? לאחר פניות של תאגידים בנקאיים בבקשה לאפשר לקיים ייעוץ פנסיוני שלא בסניפי בנק. הוחלט שחלף שינוי התקנות להתיר ליועצים של הבנק את הפעולה תנקוט הרשות במדיניות של אי אכיפת התקנות בשל מה שמוגדר בתור צוק העיתים ומחויבות הבנקים לייעוץ מתמשך. 

החקיקה תקועה והשטח מתקדם למציאות החדשה 

פרסום החוזר לא צמח על קרקע בתולה. המשבר הכלכלי 2020 משנה את חוקי המשחק ולא פעם מאיים על עתיד סוכני הביטוח לא פחות מההזדמנויות שהוא מעניק להם.

קראתי את החוזר ולא יכולתי להעלם מכך שמדובר בשינוי מהותי בחוקי המשחק כבר מדובר ב game changer אמיתי או לפחות חצי הדרך אליו. אי ספק שלא מעט סוכני ביטוח קראו את הידיעה בחוסר שביעות רצון. 

ביום 9 ביולי 2020 פורסם תזכיר חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים תיקון מס' 11 ,)התש"ף-2020 .במסגרת התזכיר הוצע לתקן את סעיף 11 שיתאפשר לתאגיד בנקאי או למי שעוסק בשמו בייעוץ פנסיוני להעניק ייעוץ פנסיוני באמצעות טלפון או באמצעות אמצעי דיגיטלי. כך, יתאפשר ללקוחות התאגידים הבנקאיים ליהנות מייעוץ פנסיוני, במיוחד בעת הזאת שבה נוצרו שינויים משמעותיים בשוק העבודה, במסגרתם עובדים רבים במשק יצאו לחופשה ללא תשלום, או צומצמה או הסתיימה העסקתם ובעקבות זאת ההפקדות בגין עובדים אלו הופסקו או צומצמו.

זאת, בדומה לייעוץ שבאפשרותם של בעלי רישיון שאינם תאגידים בנקאיים להעניק ייעוץ פנסיוני שלא בסניפי הבנק לפי החוק האמור. יוער כי במסגרת תזכיר החוק האמור, צוין כי בכוונת משרד האוצר לשלב את תזכיר החוק במסגרת חוק התכנית הכלכלית לשנת 2020.

הבנקים יכולים לתת ייעוץ מחוץ לסניפים 

ההודעה שפירושה היתר לבנקים לתת ייעוץ פנסיוני מחוץ לסניף מצטרפת לבעיה נוספת של סוכני הביטוח- מכירת ביטוחים על ידי חברות כרטיסי האשראי. 

ד"ר ברקת מסכם את החוזר בצורה ברורה שאיננה משתמעת לשתי פנים: בנסיבות העניין.

  • במענה לפניות שהגיעו לרשות, ובשים לב למצב המורכב שבו מדינת ישראל מצויה במסגרתו נפגעים לקוחות קיימים של התאגידים הבנקאיים בתחום הייעוץ הפנסיוני
  • יובהר כי הרשות לא תנקוט צעדי אכיפה נגד תאגידים בנקאיים אשר יעניקו ייעוץ פנסיוני באמצעי דיגיטלי או באמצעות הטלפון, ללקוחות קיימים בתחום הייעוץ הפנסיוני ערב הודעה זו.
  • זאת, בין היתר, נוכח חובות האמון והזהירות המוטלות על הבנקים, וכן החובה להעניק ייעוץ פנסיוני מתמשך על ידי הבנקים ללקוחות הקיימים, בהתאם להוראות חוק הייעוץ הפנסיוני.