הנחה בארנונה לעסקים מי זכאי לקבל 95% פחות

Reading Time: < 1 minute

הנחה בארנונה לעסקים מי זכאי לקבל 95% פחות

כחלק מהסיוע לעסקים שלא על ידי מענקים ישירים, הוחלט על הנחה של עד 95% לשלושה חודשים בתשלום מס עירוני . סימולטור הנחה בארנונה לעסקים מי זכאי לקבל 95% פחות

אילו עסקים זכאים להנחה בארנונה?

 

כל עסק שעומד בשני התנאים הבאים יכול לקבל הנחה בארנונה לעסקים.

1 תנאי ראשון זכאות ל”מענק הוצאות קבועות” מרשות המיסים

2 פגיעה בהכנסות לפי הפרמטרים הבאים

מחזור עד 200 מיליון ש”ח והוכיחו פגיעה של 60% בהכנסות לעומת התקופה המקבילה השנת המס הקודמת

מחזור עד 200 מיליון שקל ועד 400 מיליון ש”ח והוכיחו פגיעה של 80% בהכנסות לעומת חודשים מקבילים בשנה קודמת

בתקופה ההגשה לחשבון ארנונה נובמבר דצמבר 2020 גם עסקים שמחזורם ירד ב25% יהיו זכאים במידה והעסק עומד בתנאי הזכאות, הבקשה תועבר לרשות המקומית אשר תזכה את העסק בפועל. חשוב לשים לב, ההנחה בארנונה תינתן רק בגין נכסים המוחזקים על ידי העסק ומשולמת עליהם ארנונה שלא למגורים

איך מקבלים את ההנחה בתשלום מיסים עירוניים?

תהליך קבלת ההנחה כולל שני שלבים ודורש קבלת אישור זכאות מקדים מרשות המיסים.

שלב 1 – הגשת בקשה למענק הוצאות באתר רשות המיסים וקבלת אישור רשות המיסים

שלב 2 – הגשת בקשה להנחה בארנונה באמצעות טופס מקוון

המועד האחרון להגשת בקשות להנחה בארנונה הוא 31.12.2022.

מימוש הטבות לעסקים משבר כלכלי 2020 

האם כל עסק נדרש להעסיק יועץ כלכלי או מתכנן פיננסי לצורך מימוש כל ההטבות שמקנה הממשלה ומס הכנסה לאור המשבר הכלכלי. לא תמיד. לעיתים בעל העסק או מנהל הכספים מתמקדים בתזרים המזומנים, מגלים בקיאות בתקנות מס הכנסה המתחדשות חדשות לבקרים ומבצעים מימוש הטבות לעסקים ועצמאים. במקרים אחרים חשוב להסתייע ביועץ עסקי שיודע לבצע מימוש זכויות לעסקים והגיש בצורה נכונה את מסלול המענקים של רשות המיסים.