אישור באתר מס הכנסה 2019

Reading Time: 2 minutes

אישור באתר מס הכנסה 2019

רשות המיסים הולכת עם הקדמה ומאפשר להפיק אישורי מס הכנסה ישירות מהאתר. הפעם נסביר על שני אישורים חשובים שניתתן להפיק . אישור באתר מס הכנסה 2019 ניכוי מס במקור ואישור ניהול ספרים . שני האישורים נחוצים על מנת לבצע תשלום לספקים והאחריות להפקה היא על המשלם .

מירי היא פקידת הנהלת חשבונות במפעל בינוני והיא אחראית על הנפקת תשלומים לספקים . לקראת סוף כל חודש היא מרכז את החשבוניות לתשלום שאושרו על ידי מנהלי המחלקות וועדת הרכש והיא נערכת להנפיק אישורי תשלום וצ’קים לפי ההסדר החוזי בין העסק לספק .

אישור באתר מס הכנסה 2019

אישור באתר מס הכנסה 2019

בכל פעם שיהא מבצעת תשלומים במערכת היא מוודא שיש אישורי ניכוי מס במקור עדכניים ואין בעיה של ניהול ספרים עם אחד מהספקים ששלח חשבונית ואושרה על ידי הגוף המזמין בארגון .

אישור ניכוי מס במקור

אישור זה מורה ללקוח כמה מס יש לקזז מהתשלום לספק ואיזה אחוז מהעסקה יש להעביר ישירות למס הכנסה במקום ללקוח .

אישור המס ניתנים על ידי פקיד שומה והם נעים בממוצע בין 0% ניכוי מס במקור לבין 15% מס במקור תלוי בענף ובהיקפי השומה שלו .

לדוגמא : גובה תשלום לספק 10,000 שח , ניכוי במקור 5% , יש להעביר לספק 9500 שח בלבד ואת ה 500 הנותרים להעביר לידי מס הכנסה .

חשוב לדעת שהאחריות על הדפסת אישור מס במקור הוא באחריות המשלם , אסור לא לקבל את המסמך מהספק והוא צריך לוודא באתר מס הכנסה שלספק ששלח לו חשבונית יש אישו ניכוי מס במקור בתוקף.

הדפסת אישור ניהול ספרים

האישור הנפות השני הוא אישור ניהול ספרים של מס הכנסה . הוא משמש את המשלם לקבלת ידיעה שעסקה שהתשלום שהוא מבצע , אירוע מס למעשה  , מתנהלת מול גוף מאושר במס הכנסה , שאין לו בעיה של פסילת ספרים והוא וחשבוניות המס שהוא מפיק אכן מוכרות במס הכנסה .

גם כאן החובה להפיק אישור באתר מס הכנסה 2019 הוא באחריות המשלם .

אישור תיאום מס באינטרנט

אתר מס הכנסה מאפשר להנפיק אישור תיאום מס הכנסה לשכירים המועסקים אצל שני מעסיקים ונדרשים לתאם בין תשלום מס נפרד אצל כל מעסיק . בסוף כל שנת מס , שכיר המועסק ביותר מאשר עבודה אחת נדרש לבצע בדיקת החזרי מס הכנסה לשכירים .

גם את אישור מס תאום מס המורה לכל מעסיק שלך כמה מס הכנסה להוריד ניתן להפיק מאתר מס הכנסה . בתחילת שנת המס הנוכחית האריכה רשות המיסים את תוקף אישורי תאום מס במספר חודשים לתוך שנת המס 2019 .