קטגוריה: פנסיה אובייקטיבית

איזון אקטוארי בקרן פנסיה חדש 2019

Reading Time: 2 minutes

איזון אקטוארי בקרן פנסיה חדש 2019

התשואה בקרן הפנסיה על השקעת כספי העמיתים היא רק חלק מהתשואה שהעמיתים מרוויחים או מפסידים. קרנות הפנסיה מייצרות גם איזון אקטוארי בקרן פנסיה . בדקנו את הנתונים לשנת 2019 והם לפניכם . איזו קרן הרוויחה הכי הרבה ומי השיג תשואה אקטוארית נמוכה ביותר

מה עודף גרעון אקטוארי בקרן פנסיה

קרנות הפנסיה גובות בכל חודש דמי ביטוח מהעמיתים. הקרן גובה פרמיית ביטוח שאירים ופרמיית ביטוח למקרה נכות הנקרא אי כושר עבודה .

מתוך הפרמיות האלו , שמשלמים רק העמיתים הפעילים , חברת הביטוח משלמת לנכים בקרן , לאלמנות ויתומים. לכן עליה לנהל את הסיכון כך שלא יהיו חסרים כספים לשלם את תביעות.

בניגוד לחברת הביטוח שלוקחת את הסיכון , קרן הפנסיה מתנהלת רק מהכספים שאתם משלמים כל חודש. ככל שיש פחות עמיתים פעילים כך גם יכולתה לשלם תביעות נמוכה יותר.

התקנון אחיד התשואות שונות

תקנון קרנות הפנסיה הוא אחיד ומוכתב על ידי משרד האוצר. לכן , בגדול , לא ניתן להגיד שיש קרן פנסיה הכי טובה. הקרנות נבדלות בעיקר בשירות , בניהול הסיכונים ובתשואות . ובנתון אחד חשוב  – תשואה אקטוארית. תשואה זו יכולה להיות שווה לכם עד 0.5% תוספת לחיסכון בתקופה שבין  06/2018 – 05/2019.

פסגות פנסיה בראש כלל פנסיה עם נתון שלילי

סיכום עודף גרעון אקטוארי לשנה   06/2018 – 05/2019 מציג תמונה עגומה בה כמחצית מקרנות הפנסיה הפיקו גרעון אקטוארי.  הענף של קרנות פנסיה חדשות אומנם על גבול האיזון עם ממוצע של 0.04% מינוס.

קרנות ברירת המחדל פסגות פנסיה מקיפה  , אלטשולר שחם פנסיה מקיפה  , הלמן אלדובי  הפיקו תשואה דמוגרפית חיובית שהסבה לעמיתים רווח נוסף , בנוסף לתשואה המובטחת  , בנוסף לריבית ששיגה החברה המנהלת. 

0.53% פסגות פנסיה מקיפה  
0.15% איילון מיטב פנסיה מקיפה 
0.27% אלטשולר שחם פנסיה מקיפה
1.15% הלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה
-0.02% הפניקס פנסיה מקיפה
-0.14% הראל פנסיה
-0.16% כלל פנסיה
0.05% מגדל מקפת אישית
-0.02% מנורה מבטחים פנסיה
-0.04% סה”כ

 

הנתונים לפי אתר פנסיה נט 18/06/2019 קרן פנסיה היא מכשיר חיסכון לטווח בינוני וארוך.  משרד האוצר  מאד לבחון את ביצועי הקרן לאורך זמן ולא לאורך חודשים בודדים. הנתונים המוצגים באתר דווחו באתר התשואות של האוצר פנסיה נט מערכת להשוואת קרנות פנסיה על ידי הגופים המדווחים ובאחריותם