תגית: תאום מס

תיאום דמי ביטוח לאומי החזר עודף תשלום

Reading Time: 2 minutes

תיאום דמי ביטוח לאומי החזר עודף תשלום

בדומה לתאום מס הכנסה , שכירים שעובדים ביותר מאשר מקום עבודה אחד , חייבים בתשלום מלא של דמי ביטוח לאומי על מלוא ההכנסה . לפעולה של איחוד ההכנסות לצורך תשלום דמי ביטוח קוראים תיאום דמי ביטוח לאומי

בכל תחילת שנת מס ניגשים מאות אלפי שכירים המועסקים בשתי עבודות למס הכנסה רשות המסיים ומבצעים תאום מס. בדומה לפעולה זו יש לבצע תאום תשלום מס ביטוח לאומי ודמי בריאות .

מכיוון ששיעור , אחוז מס דמי ביטוח לאומי , הוא למעשה מס שולי לפי גובה השכר , יש לבצע תיאום תשלומים לביטוח לאומי עבור משכורת כשכיר בשתי עבודות או יותר וכן תשלום מס בריאות .

תיאום דמי ביטוח לאומי החזר עודף תשלום

תיאום דמי ביטוח לאומי החזר עודף תשלום

תשלום ביטוח לאומי לפנסיונרים המקבלים פנסיה משתי מקומות

השינויים במבנה התעסוקה במשק וחלוקת ההפרשות למוצרים פנסיוניים בין ביטוח מנהלים לקרן פנסיה מביא למצב שבו פנסיונרים לא מעטים מקבלים קצבה חודשית משתי קרנות פנסיה במקביל או מביטוח מנהלים לקצבה וקרן פנסיה חדשה או ישנה או קרן פנסיה תקציבית .
במצב כזה יש לבצע תיאום בגובה ואחוז מס ביטוח לאומי לפנסיונר

איך מפיקים תאום מס ביטוח לאומי

באתר המוסד לביטוח לאומי ניתן להנפיק אישור תאום מס ביטוח לאומי . את האישור יש ניתן להנפיק באתר ביטוח לאומי כל חייב שכנסתו אצל המעסיק העיקרי 6,164 ש"ח למעסיק ולמעסיק זה יש להגיש את האישור .
בסוף שנה ניתן לבצע באתר ביטוח לאומי בקשה להחזר דמי ביטוח אם היה תשלום יתר של מיסים לביטוח לאומי . אזרחים רבים לא מודעים לכך שכן הדעה הרווחת היא שניתן לבצע החזרי מס הכנסה לשכירים בלבד

האם יש החזר מס על דמי ביטוח לאומי  ?

כן ! במידה ומשהו אחוז דמי ביטוח לאומי ביתר מאשר היה צריך לשלם , זה קורה בעיקר אצל מי שעובד ביותר מעבודה אחת , או שכיר שהוא גם עצמאי  או פנסיונר שעדיין עוד  , הוא יכול לוצריך לבקש מביטוח לאומי לבצע החזר דמי ביטוח בדומה להחזרי מס הכנסה לשכירים.

תיאום תשלום דמי ביטוח לאומי החזר עודף תשלום הנחיות לתאום מס ביטוח לאומי כיצד לשלם ביטוח לאומי כאשר עובדים ביותר מעבודה אחת , החזר מס הכנסה תיאום