תגית: צוואה

רשם הירושה מידע מקוון

Reading Time: 3 minutes

רשם הירושה מידע מקוון סטטוס רישום צוואות וצווי ירושה

כחלק מצעדי הנגשת המידע באתר רשם הירושות והשאיפה של שיפור השירות לציבור אצל רשם הירושה הודיע רשם הירושה על חידוש בתחום המידע המוגש לציבור בתחום צו ירושה בבית דין רבני . האפוטרופוס הכללי, הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי . כל המידע אודות רשם הירושה מידע מקוון. 

רשם הירושה מידע מקוון מידע רישום צוואות וצווי ירושה

רשם הירושה מידע מקוון מידע רישום צוואות וצווי ירושה

צווי ירושה סטטוס באינטרנט רשם הירושות איתור בקשה

כחלק משיפור השירות לציבור ובתיאום עם בתי הדין הרבניים.

החל מיום 26.5.2020, יועברו לגופי ממשלה וגופים המנויים בממשק רשם הירושה גם צווי ירושה וצווי קיום צוואה שהונפקו על ידי בתי הדין הרבניים זאת כחלק מהקלת הנטל הבירוקרטי ועל מנת לחסוך לציבור הגשת מסמכי מקור לגופים השונים. בישראל אנו עדים להנגשת שירותי הממשלה באמצעות האינטרנט בחודשים האחרונים כמו למשל רישום לאתר אישי רשות המיסים קבלת קוד מס רשות המיסים.

גם לבעלי כרטיס חכם במיסוי מקרקעין 

בהתאם לאמור יתאפשר לעורכי הדין שברשותם כרטיס חכם להגיש בקשות לרישום הורשה באופן מקוון אצל הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין שנקראת הטאבו .

מה זה מגן יורשים ואיך נרשמים לשירות החדש 2024

הממונה על ענייני הירושה חנך שירות חדש לקבלת התראה על הגשת בקשה לצו ירושה או קיום צוואה לרשם הירושה!. השירות מאפשר לכל אדם לקבל עדכון על הגשת בקשה לצו ירושה או קיום צוואה לרשם לענייני ירושה באופן יעיל ומהיר וללא צורך לבדוק באופן יזום מידי יום באתר. לאחר הרישום לשירות, אם תוגש בקשה לצו לרשם לענייני ירושה בעניין עזבון של אדם, תשלח הודעה על כך למבקש. הרישום לשירות תקף למשך שנתיים ואינו כרוך בתשלום. את הרישום לשירות יש לבצע באתר הרשם לענייני ירושה ONLINE

אגרות תשלומים להנפקת צו ירושה 

הנפקת צו ירושה באינטרנט כרוכה בתשלום 2 אגרות לפחות.

מעבר לתשלום לעורך דין מייצג עבור ביצוע הפעולה. בנוסף ייתכנו תשלומים נוספים כמו החתמה על הצהרת הסתלקות של חלק מהיורשים.

אגרת פרסום בעיתון בקשה למתן צו ירושה או צו קיום צוואה 130 שח

אגרת פתיחת בקשה רשם הירושה בקשה למתן צו ירושה או צו קיום צוואה ​496​​ שח

רשם הירושות טלפון 2416*

איתור צו ירושה לפי תעודת זהות

איתור צו ירושה לפי תעודת זהות

השינויים בתקנות האם הן לטובת היורשים?

ביולי 2023 פורסמו תקנות צמצום הפיקוח של האפוטרופוס הכללי על מנהלי עיזבון והרחבת סמכויות של הרשם לענייני ירושה. מה המשמעות מבחינת היורשים?.  התיקון מחייב את מנהל העיזבון להגיש ליורשים פרטות ודוחות לפי החוק והתקנות לפיו.

החרגות

במקרים חריגים ימשיך האפוטרופוס הכללי לפקח על מנהלי העיזבון. זה מצדו יחויב להגיש את הפרטות והדוחות האמורים גם לאפוטרופוס הכללי. לאיזו מטרה?. לשם בדיקתם.

איתור כספים לאדם שנפטר קופות גמל קרנות פנסיה 

לא תמיד בני זוג לוקחים חלק שווה בניהול הכלכלי של משק הבית. לכן חשוב להיערך ברמת העברת המידע והנכסים בשלב מוקדם. חיסכון בקופת גמל ומלווה מדינה ואולי אף קצבת שאירים לאלמנה שתסייע לה באמצעות שכר חודשי לכל החיים. בעוד שקצבאות קרן פנסיה המשלמת משכורת לפנסיונר קל לאתר , את יתרת הכספים צריך צורך לאתר.

מדובר בכספים שהפקיד הנפטר וניתן לאתר באמצעות הר הכסף או מלווה מדינה בשווי אלפי שקלים אשר שולם כחלק ממלווה שלום הגליל או מלוות אחרים , מניות וזכויות בחברות ציבוריות שונות.