תגית: הר הכסף של נפטרים

פטור מקנסות מס הכנסה לרגל הקורונה

Reading Time: 2 minutes

פטור מקנסות מס הכנסה לרגל הקורונה רשות המיסים 

כחלק מהצעדים לבא לקראת העסקים במדינת ישראל בשל משבר הקורונה לצד מענק לעצמאים ומענקי ביטוח לאומי הודיעה רשות המיסים על אפשרות של פטור מקנסות מס הכנסה לרגל הקורונה .

החוב נשאר תוספת פיגור תבוטל

הגשת בקשות לפטור מתשלום תוספת פיגור ובקשות להארכת התקופה להגשת בקשה לביטול קנס נעשית בכפוף לתקנות מס הכנסה. צעד זה בנוסף להארכת תוקף אישור ניהול ספרים  לשנת 2020 והקלות בתשלומי הכנסה מצטרף לשורת צעדים שנועדו להקל על המשק הישראלי בשעת משבר.

הנחיות : הגשת בקשות לפטור מתשלום תוספת פיגור ובקשות להארכת התקופה להגשת בקשה לביטול קנס

דחיית תשלומים וקנסות מס הכנסה קובץ תקנות מעודכן 2020

סיוע לעסקים מענק לעצמאים מס הכנסה

לאחר העברת פעימה ראשונה של סיוע לעצמאים מצד מס הכנסה לאור המשבר כעת מגבשת הממשלה חבילה סיוע נוסת הנקראת פעימה שנייה. במסגרת חבילת המאמצים ידוע כי עסקים יקבלו מענק מותנה בירידת הכנסות מעבר להלוואות בערבות מדינה אותם חלקם מהענפים מתקשים לקבל עקב סיכון ענפי וחיתום פיננסי נוקשה.

החזרי מס ומענקי עבודה 2020

תקופת החלת גורמת לא מעט שכירים לקבל שכר נמוך בהרבה ממה שהיו רגילים. אם המצב יימשך כך , סביר להניח שמרבית השכירים אשר נמצאים בחלת יהיו זכאים להחזר מס הכנסה בגין שנת 2020 או וחלק מהם אף יכללו בקבוצת הזכאים למענק עבודה מס הכנסה שליליי.

בנוסף מומלץ לבצע איתור כספים אבודים או זכאות לירושות וכספים אבודים פטורים ממס הכנסה ותשלומי ביטוח לאומי וברוב המקרים אף מס רווחי הון. הכספים האלו מחכים לכם בהר הכסף החדש בבו ניתן לבצע חיפוש כספים לפי תעודת זהות ולראות באילו בחרות יש פוליסות ביטוח וקרנות ללא תנועה כספית.

לפי הודעת רשות המיסים המצב הכלכלי שנוצר בעקבות התפשטות נגיף הקורונה יצר חוסר ודאות כלכלית לאזרחים רבים והביא להקטנה שאינה צפויה בהכנסות של חלק גדול ממשקי הבית והעסקים, ולקושי בפירעון חובות. נוכח המצב הכלכלי החריג שבו נמצאים רבים, ממשלת ישראל התקינה תקנות שעת חירום (נגיף קורונה החדש)( דחיית מועדים לתשלום קנסות), התש”ף-2020.