ניכוי מס במקור 2020 ניהול ספרים מעודכן

Reading Time: 2 minutes

ניכוי מס במקור 2020 ניהול ספרים מעודכן

מערכת התשלומים בין ספקים ללקוחות מצריכה הצגת אישורי ניכוי מס במקור ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים לשנת המס 2020. מס הכנסה פרסם זה מכבר עדכונים חשובים לגבי ביצוע תשלומים והנחיות ניכוי מס במקור 2020 ניהול ספרים מעודכן

"<yoastmark

 

מה זה מס במקור ומי צריך לשלם אותו

לפי פקודת מס הכנסה נוסח חדש 1961 תשלום מס הכנסה בעת התשלום , הנקרא גם ניכוי במקור ( התשלום )  נועד לשם אכיפה יעילה, ובין מטרותיו הבטחת גביית המס ותשלומו בסמוך למועד קבלת התשלום . מדובר במס הכנסה שמשלם הספק שמקבל את התשלום . אולם חישוב המס והעברתו למס הכנסה היא באחריות המשלם.

מי קובע את אחוז מס במקור

פקיד שומה של מס הכנסה הוא הפונקציה המקצועית הקובעת את אחוז מס במקור. על פי התקנות קיימת הסמכות לפקיד השומה להקטין את שיעור הניכוי הקבוע ואף לאפסו אם שוכנע כי יוותר עודף מס. מבחינת הספק מדובר לעיתים בבעיה מבחינת אשראי. שכן הוא מקבל תשלום דחוי , נניח שוטף 90 , ואז משלם גם המס במקור , לאחר שכבר הגדיל את נפח העיסקאות ושילם מקדמות מס שוליות גבוהות יותר שלושה חודשים קודם לכן.

עסקים שיש להם חובת ניכוי מס במקור בשיעור של מעל 5% צריכים לבצע תכנון פיננסי של העסק על מנת לא להיקלע לבעיית תזרים מזומנים לעסק ולבחון היטב את מערך האשראי ועלותו . במקרים בהם קיים מס במקור בשיעור 20% יש לבדוק היטב את התמחור וימי האשראי שמעניק העסק ללקוח.

אישור מס 2020

אישור מס 2020

הנחיות חדשות לשנת 2020 כיצד להפיק אישורי מס חוקיים 

  1. ניתן להדפיס את אישורי המס על גבי נייר לאחר שאתר רשות המיסים יישלח לכם אותו לדואר האלקטרוני
  2. על הספק לבדוק היטב את אישורי המס של הספקים ולבצע הדפסת אישור ניהול ספרים לגופים ציבוריים ואחוז מס במקור . האחריות היא על הספק.
  3. האישורים החדשים יהיו בתוקף ל 16 חודש מיום 01/01/2020 ועד 31/03/2021

אישור ניהול ספרים מס במקור 2020 ניהול ספרים מעודכן להדפסה מאתר רשות המיסים עם הסברים ומחשבון מס במקור הסברים וטיפים חשובים על אישורי מס מעודכנים טבלאות מס הכנסה 2020 הפקת אישור מעודכן מאתר רשות המיסים לאור תקנות הוראות ביצוע מס הכנסה מס’ 2/2020 בנושא ניכוי במקור