דוח שנתי 2023 המערכת נפתחה לשידור מקוון

Reading Time: 2 minutes

דוח שנתי 2023 המערכת נפתחה לשידור מקוון 

כמו בכל שנה מערכת הדיווחים של רשות המיסים נפתחת לשידור דוחות של שנת המס הקודמת. מדובר למעשה בגמר חשבון לשנת המס. העצמאים והעוסקים הפטורים עורכים התחשבנות שנתית. לאחר שרשות המיסים בוחנת את הדיווח היא מנפיקה שומה ואישורים. מה בכתבה?. דוח שנתי 2023 המערכת נפתחה לשידור מקוון .

זוכרים?. במהלך שנת המס 2024 מגישים דוחות לשנת 2023. נישום שקבל אישור יוכל להגיש גם את הדוח לשנת 2022 בכפוף לאישור פקיד שומה. 

החזר מס לעצמאים ועוסקים פטורים באמצעות דוח שנתי 2023 

במשך השנה עצמאים, חברות ועוסקים פטורים מדווחים לרשות המיסים שני דיווחים עיקריים. הראשון הוא ההכנסות החייבות בתשלום מקדמות מס הכנסה והשני דוחות ותשלומי מס ערך מוסף. במהלך שנת המס העוקבת, מוגש דוח מסכם. לאחר הגשת הדוח הרשות מחשבת את עודף המס. 

אם מגיש הדוח שילם מקדמות ביתר הוא יקבל החזר. במידה והמצב הפוך הוא יידרש לשלם את יתרת המס לפי הקבוע בחוק. 

איך יודעים עד מתי אפשר להגיש את דוח שנתי?.

למעשה מי שקובע את התאריכים היא רשות המיסים. מרבית הדוחות מוגשים באמצעות מייצגים. הרשות קובעת מכסות הגשה שכל מייצג צריך לעמוד בה. מה זה אומר?. שבמידה וישנה דרישה לדחות את המועד האחרון, ניתן להגיש בקשה באמצעות המייצג או לפנות ישירות לפקיד שומה. 

 

רשות המיסים מעודדת הגשת דוחות שנתיים באמצעות השירות הדיגיטלי 

זה כבר לא חדש. באמצעות אתר האינטרנט של רשות המיסים ניתן לבצע מכלול פעולות. בין היתר גם את הגשת הדוחות השנתיים לשנת המס הקודמת – 2023, במהלך שנת המס 2024. עצמאים, כמו בעלי עסק פטור, מדווחים באמצעות טופס 1301 המותאם בכל שנה מחדש לתקנות מס הכנסה, הקלות ומענקי חרבות ברזל. 

עוד באתר מענק הסתגלות תושבי הדרום שחוזרים לבית 2024 כמה מקבלים

מי צריך? הגשת דוח שנתי למס הכנסה 1301

ישנם מספר מגזרים הנדרשים להגיש את הדוח. במידה ואתם לא בטוחים ניתן להתייעץ עם פקיד שומה או מייצג מורשה ברשות המיסים. המגזרים החייבים בהגשה, לפי אתר רשות המיסים: 

בעלי תיק במס הכנסה בשנת המס הרלוונטית, דהיינו שנת המס 2023. 
יחידים בעלי עסק עצמאי (שאינו חברה).
מקבלי משכורת החייבים בהגשת דוח מס שנתי מסיבות שונות, כמו בעלי שכר גבוה.
בעלי הכנסה מאחד מהמקורות הבאים: עבודה, עסק, בעלי שליטה בחברה, משלח יד.
מבקשי החזר מס בעלי תיק במס הכנסה (הגישו בעבר דו"ח). מי עוד?. חייבים בהגשת דו"ח שנתי מסיבות שונות כמפורט בחוברת המידע של מס הכנסה.

טופסיאדה ואישורים נלווים לדוחות השנתיים אל תשכחו לצרף 

קבלות מקוריות מתרומות המוכרת לפי סעיף 46
חשוב לצרף אישורי הפקדה לקופות גמל (כולל עבור ילדים)
אישור מגורים ביישוב המוכר להטבות מס
במקרה ואתם אחד מאלה, יש לצורך תעודת עולה, תעודת חיילים משוחררים
הטבות מס גאוגרפיית?. אישור תושבות (מגורים באזור מזכה להנחה במס) (טופס 1312א')
פטורים משתלום מס והגדלת נקודות זיכוי?. אישור רפואי לקבלת זיכויים עקב מוגבלות של ילדים או תשלום לאחזקת קרובי משפחה במוסד (טופס 127)

כמה זה יכול עלות מחיר דוח שנתי לעוסק פטור? 

מעת לעת מתפרסמות כתבות בנושא עלויות הגשת הדוחות. לפני זמן צפיתי בהצעה לעריכת דוח במחיר של כמה מאות שקלים. האם זה משתלם?. שיקול אישי. מה אני יכול להגיד על זה?. תמיד עדיף, לעניות דעתי, להגיש את הדוחות באמצעות מייצג מורשה ברשות המיסים. 

כניסה רשות המיסים אזור אישי

כניסה רשות המיסים אזור אישי