קרן הביטוח והפנסיה של פועלי בנין ועבודות ציבוריות אגודה שיתופית בע"מ

Reading Time: 2 minutes

קרן הביטוח והפנסיה של פועלי בנין ועבודות ציבוריות אגודה שיתופית בע"מ

במציאות של ימנו קצת קשה לזכור, אולם מדובר בקרן פנסיה אשר נוסדה לפני קום המדינה, נכון יותר בשנת 1945. מה במדריך הפנסיה?. קרן הביטוח והפנסיה של פועלי בנין ועבודות ציבוריות אגודה שיתופית בע"מ בסוף העמוד תוכלו לבצע כניסה לאתר האישי של הקרן. 

אתר אישי קרן הביטוח והפנסיה של פועלי בנין ועבודות ציבוריות אגודה שיתופית בע"מ

מדובר בקרן הסקטוריאלית הראשונה בישראל. מי מבוטח בה?. עובדים השייכים לענפי הבניין לסוגיו.

האם אפשר להצטרך כיום?. לא. כיום הקרן סגורה בפני הצטרפות עמיתים חדשים והכספים של החוסכים מנוהלים על ידי עמיתים. הגוף המנהל את קרנות הפנסיה הוותיקות. ענף.

איזה ביטוחים יש בקרן?. 

ביטוח למקרה של פטירת העמית טרם יציאתו לפנסיה – שאירים 

במקרה של פטירת הפנסיונר – שאירי פנסיונר 

אובדן כושר עבודה לעמית פעיל הנקרא פנסיית נכות. 

תוך כמה זמן הקרן משלמת את הפנסיה?.

הנתונים על בסיס פרסומי עמיתים. 

משך זמן הטיפול בבקשות לקבלת קצבת זקנה. נספח ב4 – מדדי בקשות למשיכת כספים או לקבלת קצבת זקנה (פנסיה) 2022
סה"כעד 5 ימים6-10 ימים11-20 ימים21-30 ימים31-40 ימים41 ימים ומעלה
(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)
100%82%11%0%0%2%5%

איך נקבעות זכויות המבוטחים בקרן?. 

זכויות המבוטחים בקרן נקבעות על סמך התקנון האחיד שהותקן ע"י המפקח על הביטוח לכלל העמיתים בקרנות הפנסיה הוותיקות בהסדר.

צריכים שירות?. לאן מתקשרים עמיתי הקרן?.

מוקד טלפוני – שעות הפעילות של המוקד הטלפוני הן בימים א'-ה' בין השעות 08:30-16:00 בטלפון מספר 6667*.

לחיוג מחו"ל: 97237762700+.

 

קופת גמל עמיתים של חברת בניין 

בנוסף לקרן הפנסיה למטרות קבלת קצבה חודשית לאחר הפרישה,  נהלה הקרן את קופת הגמל שנקראת, בניין קופת גמל.  קרן הביטוח והפנסיה של פועלי בניין ועבודות ציבוריות א.ש. בע"מ (בניהול מיוחד) משמשת כחברה המנהלת של קופת הגמל למטרה אחרת.

איך אפשר למשוך כספים מקופת הגמל?. 

לפני כל משיכת כספים, בטח סכומים גדולים, רצוי להתייעץ עם איש מקצוע ולוודא שאינכם פוגעים בזכויות פנסיונית או בחיסכון יקר ערך. את תהליך המשיכה והטפסים הנדרים תוכלו למצוא באתר עמיתים. 

אתר אישי עמיתים כניסה 

אילו זכויות יש לפנסיונרים?. ככל חשוב מאד להכיר את הזכויות שמקנה המדינה לאזרחים ותיקים?. מה הן כוללות?. למשל הנחה בארנונה, הנחות בשלל מיסים ופטור חלקי ממס רווחי הון.