המענקים של דצמבר נובמבר ישולמו בינואר 2024?

Reading Time: 8 minutes

המענקים של דצמבר נובמבר ישולמו בינואר 2024? כמה כסף יקבלו העסקים והתושבים סיוע לתושבי הדרום והצפון 

תקופה מאתגרת עוברת על מדינת ישראל. אולם מי שפונה מביתו או שנפגע לו העסק חש זאת, כלכלית, בצורה קשה יותר. מה בכתבה?. מה תקבלו במסגרת מענקי חרבות ברזל בשנה האזרחית החדשה. מדריך המענקים של דצמבר נובמבר ישולמו בינואר 2024?. בהמשך העמוד כניסה לאזור אישי רשות המיסים בירור זכאות למענקים. שימו לב, החל מתאריך 22/01/2024 נפתחה מערכת להגשת תביעות לפיצויים בגין החודשים נובמבר-דצמבר עבור עסקים ביישובים שבהם חלו הגבלות מחמירות של מערכת הביטחון. בחודש מרץ 2024, בהתאם לחדשות מס הכנסה, הורחב מעגל הפיצוי ועל כך בהמשך הכתבה. 

כניסה למערכת התביעות בהמשך הכתבה. התנאים המחייבים בהתאם להחלטות הממשלה. הכתבה איננה בגדר המלצה או ייעוץ. תנאי הזכאות משתנים לפי החלטות הממשלה. 

בהמשך העמוד כניסה לשירות הדיגיטל של רשות המיסים ואתר אישי ביטוח לאומי. קראו את העדכון האחרון בנושא מענקי השיבה וחזרת תושבי העוטף לבתיהם. התחלת תהליך הגשת הבקשה מסוף הכתבה. 

המערכת פתוחה להגשת תביעות וקבלת פיצוי מאי 2024 

היום הודיעה רשות המיסים הודעה חשובה לזכאי לקבלת פיצוי. החל מ 8/5/2024 נפתחה המערכת להגשת תביעות לפיצויים במסלול מחזורים בגין החודשים ינואר-פברואר עבור עסקים ביישובים מפונים, עסקים בקו העימות בצפון ובאזור התגוננות גליל עליון

עד מתי אפשר להגיש תביעה? עד ל-7 בספטמבר 2024

מתי נכנס הכסף לבנק?.  תשלום פיצויים יתבצע תוך 7 עד 14 ימי עסקים מהגשת תביעה מלאה

מתווה פיצויים לעסקים בצפון לחודשים ינואר פברואר 2024 הגשה באתר רשות המיסים 

ועדת הכספים של הכנסת אישרה 03/04/2024 את הארכת תקנות מס רכוש קרן פיצויים עבור החודשים ינואר – פברואר 

יישובי קו העימות מענק חרבות ברזל ינואר פברואר

יישובי קו עימות שפונו: יישובים אלו זכאים לפיצוי מלא בגין החודשים ינואר – פברואר במסלול מחזורים או במסלול האדום.
 פיצוי ליישובים בקו עימות שלא פונו: יישובים אלו זכאים לפיצוי מלא בגין החודשים ינואר – פברואר במסלול מחזורים.
בנוסף, עסקים ביישובים: יאנוח ג'ת, כיסרע סמייא ובית ג'ן – יהיו זכאים למענק עבור החודשים ינואר – פברואר במסגרת מסלול הוצאות מזכות.

למה חשוב לעדכן את פרטי חשבון הבנק באתר רשות המיסים?.

רשות המסים מאפשרת לעדכון פרטי חשבון הבנק במערכי מע"מ, מס הכנסה וניכויים. היכן יש לבצע את הפעולה?.  באזור האישי באתר רשות המסים.

מי יכול לבצע בעצמו עדכון פרטי חשבון בנק רשות המיסים?.

אפשרות זו פתוחה בפני הציבור, לרבות שכירים, המעוניינים לשנות את פרטי חשבון בנק לצורך קבלת החזרי מס, ובכך מתייתרת ההגעה הפיזית לבנקים שנדרשה עד כה לצורך עדכון פרטים.

יישובי רמת הגולן פיצוי מענקים חרבות ברזל ינואר פברואר

כלל יישובי רמת הגולן צפון ודרום: עסקים ביישובים אלו זכאים לפיצוי מלא עבור החודשים ינואר-פברואר בענפי התיירות והחקלאות במסגרת המסלול האדום.
בנוסף, יתר העסקים (שאינם עסקי תיירות או חקלאות) ביישובים אלו יהיו זכאים למענק במסגרת מסלול הוצאות מזכות.

פיצוי לתושבי רמת הגולן בחודשים פברואר ינואר 2024 חרבות ברזל

פיצוי לתושבי רמת הגולן בחודשים פברואר ינואר 2024 חרבות ברזל

איך מגישים תביעה לקבלת פיצוי על נזקי חרבות ברזל?.

החל מהיום יוכלו עסקים בכל רחבי הארץ לתבוע פיצויים בגין נזק עקיף במסלול הוצאות מזכות שנגרם להם בחודשים נובמבר ודצמבר 2023 כתוצאה ממלחמת "חרבות ברזל", בעקבות פתיחתה של המערכת המקוונת להגשת תביעות לתקופה זו.

תאריכים אחרונים להגשת תביעה וקבלת פיצוי 2024

הוצאות מזכות שמועד הגשת התביעה המקורי היה באוקטובר 2023  הוארך עד 19.5.2024

פיצוי במסלול מחזורים, שכר, חקלאות שמועד הגשתם היה אוקטובר 2023, הוארך על ידי רשות המיסים עד לתאריך 19.6.2024. מסלול זה נועד לשלם פיצויים באמצעות תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (חרבות ברזל) (הוראת שעה) תיקון מס' 2), התשפ"ד- 2024 

מענק חרבות ברזל ינואר פברואר 2024 יישובי הספר החדשים

על מנת להגיש תביעה יש להיכנס למערכת, לעבור הזדהות, לבחור באפשרות "חרבות ברזל – נובמבר-דצמבר" ולבחור במסלול "הוצאה מזכה". תנאי הסף לקבלת פיצויים הם מחזור של 12 אלף ₪ עד 400 מיליון ₪ וירידה במחזור של מעל ל-25%. על מנת שהמערכת תוכל לחשב את גובה הפיצויים בהתאמה למידת הפגיעה בעסק, יש להגיש דו"ח תקופתי למע"מ בגין החודשים שעבורם נדרשים הפיצויים, ודו"ח ניכויים ככל שמבקשים פיצויים בגין הוצאות שכר, לפני הגשת תביעה במערכת. ניתן להגיש תביעות למשך 90 יום ממועד פתיחת המערכת, משמע עד 15.4.2024.

רשות המיסים בהודעה חשובה זה הפיצוי החדש שפורסם במרץ 2024 

תשלומי פיצויים לעסקים חרבות ברזל נמשכים גם במרץ 2024. לפי הודעת רשות המיסים, יישובים נוספים יהיו זכאים לתשלום פיצוי. כמה ומי?.

בהתאם לתקנות שאישרה וועדת הכספים של הכנסת, עסקים ביישובים שבהם חלו הגבלות מחמירות של מערכת הביטחון זכאים לפיצוי חרבות ברזל לעסקים 2024 עבור החודשים אוקטובר – דצמבר 2023. עסקים אלה זכאים לבחור בין פיצוי מוגדל בגין ירידת המחזורים לפיצוי במסלול "שכר", בסכום קצוב של 520 ₪ ליום בגין כל עובד שנעדר ממקום העבודה בשל הנחיות מערכת הביטחון.

בהצעה חדשה של שר האוצר, מוצע לקבוע כי עסקים ביישובי קן העימות בצפון יהיו זכאים לפיצויים אלה גם בגין החודשים ינואר-פברואר 2024.

רשימת היישובים הזכאים כוללת יישובים שבהם נתן פיקוד צפון הנחיות מיוחדות אשר הגבילו באופן משמעותי, רציף ולאורך זמן את הפעילות הכלכלית של יישובים אלו בחודשים ינואר – פברואר 2024.

הקלות פיצויים מלחמת חרבות ברזל הגשת תביעה 

עסקים שטרם הגישו תביעה לחודש אוקטובר 2023 במסלול זה, יכולים לעשות זאת עד ל-19 בפברואר 2024, באמצעות בחירה באפשרות "חרבות ברזל – אוקטובר" ומסלול "הוצאה מזכה". במקביל, המערכת ממשיכה לשמש להגשת מקדמות ותביעות במסלול אדום לעסקים ביישובי ספר וכן להגשת תביעות במסלול מחזורים ושכר לחודש אוקטובר 2023 לעסקים הממוקמים ביישובים הכלולים בתקנות שאושרו על ידי ועדת הכספים של הכנסת.

חרבות ברזל מענק ינואר פברואר תשלומים במרץ 2024

עדכון לעסקים המבקשים מענקים ממשרד האוצר. עד מתי אפשר להגיש עבור שנה קודמת?. מכיוון שזכאים רבים היו בשירות מילואים ולא תמיד הערכת הנזק שלהם היא מיידית, רשות המיסים מאפשרת לכם להגיש את הבקשה גם במהלך שנת 2024.  התביעה לפיצויים עבור נובמבר דצמבר 2023 עד מתי ניתן להגיש? עד 15.04.2024

יישובים חדשים ברשימת יישובי הספר מענק מלחמה חרבות ברזל לעצמאים ינואר פברואר

כפר ורדים, בוקתעא, בני יהודה, חד נס, חספין, קצרין ורמת טראמפ יוכרו כיישובי ספר למשך שנה. מה משמעות ההחלטה?. מרגע ההכרה אלו יישובי ספר.

החל מ 22/01/2024 ניתן להגיש בקשה לפיצוי חרבות ברזל – מי זכאי

כעת ניתן להגיש תביעה לפיצויים בגין החודשים נובמבר-דצמבר 2023, במערכת המקוונת של רשות המסים. על מנת להגיש תביעה יש להיכנס למערכת, להזדהות, לבחור באפשרות "חרבות ברזל – נובמבר-דצמבר" ולבחור במסלול המתאים, בהתאם להנחיות ורשימות היישובים

מקדמות לעסקים ינואר פברואר 2024

רשות המסים פתחה היום (א') לטובת בעלי עסקים ביישובי ספר בדרום ובצפון את האפשרות להגיש בקשה למקדמה לפיצויים עבור הנזק העקיף שנגרם להם בשל מלחמת חרבות ברזל גם עבור החודשים ינואר-פברואר 2024.

מי זכאי לפיצוי 2024 חרבות ברזל?.

למקדמה זכאים בעלי עסקים ביישובי ספר בדרום ובצפון הארץ שפונו לפי החלטות הממשלה וביישובי ספר באזור קו העימות בהתאם להנחיות התגוננות של פיקוד העורף והנחיות תנועה של פיקוד צפון, ונגרם להם נזק עקיף בשל המלחמה ועומדים בתנאי הזכאות לתשלום פיצויים לפי תקנות מס רכוש, בכלל זה הפסקת פעילות. רשימה מלאה של היישובים המזכים במקדמה מופיעה באתר רשות המסים.

הפיצוי בדרך לבנק מה עושים על מנת לקבל את הכסף?. 

על מנת לקבל את המקדמה, בעלי עסקים שכתובת העסק שלהם באותם ישובים רק מודיעים שהם מבקשים מקדמה ומצהירים כי בהמשך יגישו תביעה (ומסכום הפיצויים יופחת סכום המקדמה). רשות המסים, על סמך הנתונים שבידה, תערוך חישוב בשני מסלולים (שכר ומחזורים) ותשלם את המקדמה המקסימלית (למעט בעלי עסקים מענפים מסוימים שיקבלו מקדמה לפי תחשיב של מסלול שכר).

תקרת המקדמה עומדת על מיליון ₪, וניתן להגיש בקשות למקדמה עד ה-31 במרץ 2024. במקביל, ניתן עדיין להגיש בקשה למקדמות עבור החודשים נובמבר-דצמבר 2023, עד ה-29 בפברואר 2024. עד כה הוגשו 12,333 בקשות למקדמות בגין החודשים אוקטובר-דצמבר 2023. מתוכן, שולמו מקדמות ב-10,085 תיקים בסכום כולל של למעלה מ-1.2 מיליארד ₪.

 

מענק אכלוס ינואר 2024 תאריכי תשלום וזכאות 

תקופת הזכאות לשהייה במקומות לינה במימון המדינה, לרבות מענק אכלוס עצמאי, הוארכה עד ליום 29.02.2024. מה הם תנאי הזכאות?. 

תושבי הדרום המתגוררים ביישובים המרוחקים 4 ועד 7 ק"מ מרצועת עזה, שפונו מבתיהם ומשתייכים למועצות האזוריות:

חוף אשקלון

שער הנגב

שדות נגב

וכן תושבי יד מדרכי והעיר שדרות (להלן – "היישובים החוזרים"). 

למה זכאים המפונים מהדרום 2024?

החל מיום 1.1.2024 ל"מענק חזרה" לצורך התארגנות והסתגלות בביתם. גובה המענק הינו 200 ₪ למבוגר ו-100 ₪ לילד, בעד כל יום, החל מיום 1.1.2024 ולא יאוחר מיום 29.2.2024.

עד מתי מקבלים כסף מהמדינה?. מענק אכלוס פברואר 2024

מי זכאי?. תושבי הדרום והצפון שהחליטו להתפנות עצמאית לאורך כל התקופה, או רק בחלקה. עד מתי הזכאות בתוקף?. עד מתי יימשך תשלום המענקים?. תקופת הזכאות לשהייה במקומות לינה במימון המדינה, לרבות מענק אכלוס עצמאי, הוארכה עד ליום 29.02.2024.

מענק אכלוס פברואר 2024

מענק אכלוס פברואר 2024

מתי מקבלים מענק איכלוס?. המענקים של דצמבר

התשלומים מבוצעים בסמוך להגשת מתחדשת של טופס הצהרה. איך מגישים?. באמצעות ביטוח לאומי. גישה לטופס בהמשך העמוד. 

עד מתי תשלם המדינה את מענק האיכלוס העצמאי?.

 המתווה המעודכן, בסיכום עם מנהלת תקומה, להחזרת תושבי הדרום ליישובים המפונים. התושבים המפונים יוכלו להישאר בבית המלון עד לחוש יולי 2024. מה אחר כך?.  מי שיחזור לביתו בעוטף החל ממרץ יזכה למענק שיפחת בהדרגה במאות שקלים בכל חודש. נכון ליום הפרסום, המתווה יובא לאישורו של ראש הממשלה. בשרד האוצר נוטים לאשר אותו. 

 

חוזרים לדרום?. הכירו את מענק השיבה המענקים של דצמבר נובמבר ישולמו בינואר 2024?. 

שני גופים משלמים את מירב המענקים. הביטוח הלאומי את המענקים האישיים כגון מענקי איכלוס עצמאי לתושבי אשקלון, עוטף עזה ותושבי הצפון. המוסד גם אמון על תשלום פיצויים למעסיקים בגין היעדרות עובדים וכמובן מענק עידוד תעסוקה. לעומת זאת, רשות המיסים משלמת את מענק התארגנות וכן את הפיצויים לבעלי העסקים שנפגעו. 

 מענקי שיבה תושבי הדרום עוטף עזה כמה מקבלים

מענקי שיבה תושבי הדרום עוטף עזה כמה מקבלים

מענק חדש עליו הוחלט הוא מענק השיבה שישולם לתושבי הדרום שיחזרו לביתם. מדובר של תשלום בגובה של 200 שח ליום לבוגר ועוד 100 שח ליום לילד. עוד פרטים בהמשך. 

לפי הודעת הביטוח הלאומי, שאמור לשלם את מענקי השיבה,   תושבים שפונו ומבקשים לחזור לבתיהם – יהיו זכאים למענק חזרה שיאפשר סיוע לצרכי הסתגלות והתארגנות. הסכומים ליום שנקבעו על פי החלטת הממשלה יהיו זהים לסכומי המענק אכלוס והם:

200 ₪ למבוגר
100 ₪ לילד (מתחת לגיל 18)

עד מתי מענק שיבה בתוקף?. בכפוף להחלטת הממשלה, החזרה תתאפשר החל מה-1.3.24. מי שיבחרו להישאר בבתי המלון יוכלו לשהות בהם עד לתאריך 7.7.2024.

במסגרת המתווה יינתן מענק הסתגלות, לדוגמא:
יחיד – 15,480 ש״ח.
זוג כ-30,960 ש״ח.
זוג עם ילד – 38,700 ש״ח.
וזוג +2 יקבלו כ-46,400 ש״ח.

האם מענק שיבה מתקזז עם מענקים אחרים של ביטוח לאומי?. יש לציין שבמקביל, הביטוח הלאומי מבקש לשנות את החוק כך שהמענק לא יופחת מהזכאות לקצבאות אחרות שמקבלים הזכאים.

 

מענקי חרבות ברזל 2024 איכלוס מענק השיבה פיצוי לעסקים מענק לכל אזרח

מענקי חרבות ברזל 2024 איכלוס מענק השיבה פיצוי לעסקים מענק לכל אזרח

המקדמות בדרך תשלומי חרבות ברזל עד מתי אפשר להגיש תביעה פיצוי מלחמה לעסקים 2024

הגשת תביעה לתקופת נובמבר-דצמבר תתאפשר עד ל-21 במאי 2024. תנאי מוקדם לבדיקת הזכאות הוא הגשת דיווח למע"מ בגין החודשים שעבורם מבוקשים פיצויים ותשלום שכר מלא לעובדים. עסקים באזור המיוחד זכאים.

 

תשלום מיוחד לתושבי הצפון והדרום חל"ת חודש ינואר 2024

משרד האוצר יאריך את שיפוי השכר למפונים גם בחודש ינואר. מה זה אומר ומי זכאי לקל את המענק הראשון ברשימת מענק לכל אזרח?. במטרה למנוע הוצאה לחל"ת או פיטורים של אנשים שפונו מביתם, בכוונת משרד האוצר להאריך את החזר השכר לאנשים שפונו בכפוף להחלטות הממשלה גם לחודש ינואר, כך שמעסיקים של אותם מפונים בכלל הארץ יהיו זכאים לפיצויים במסגרת מסלול השכר של קרן מס רכוש ברשות המסים.
בהתאם, מעסיק שישלם משכורת למפונה שלא הגיע לעבודה יהיה זכאי לפיצוי על כך מקרן מס רכוש.

עוד באתר מענק אכלוס ביטוח לאומי הטבות לתושבי הדרום חרבות ברזל

 

היישובים החדשים שנכנסו לרשימת הזכאות יישובי ספר המענקים של דצמבר

בני נצרים, ברור חיל, דורות, נווה וצוחר יוכרו כיישובי ספר למשך שנה. מה זה אומר לגבי יישובים אלו?. משמעות ההגדרה כישוב ספר לעניין חוק זה היא שעסקים הממוקמים בישובים אלה יהיו זכאים לפיצוי מלא מקרן הפיצויים של רשות המסים בגין הנזק העקיף שנגרם להם בשל אירוע מלחמה או פעולות איבה. בנוסף, הם יהיו זכאים להגיש תביעה בגין נזק עקיף בכל עת, מבלי להידרש לחקיקה מיוחדת של הכנסת, והכל בכפוף לעמידה בתנאי הפסקת פעילות.

מה עוד חשוב לדעת ולזכור?. המענקים של דצמבר, כמו כל מענק אחר המשולם על ידי ביטוח לאומי או רשות המיסים אינו מצריך שירות בתשלום. 

מתי נכנס הכסף לבנק?. העסקים יפוצו עבור חודשיים של נזקים המענקים של דצמבר משולמים במהלך שנת המס 2024

וכעת לכסף הגדול – פיצוי לעסקים. הממשלה אישרה תשלום מיוחד פיצוי חרבות ברזל לעסקים. מי זכאי?.  שימו לב לעדכון של חודש מרץ 2024. 

מי זכאי?. עסקים בכל הארץ

תקופת הזכאות לפיצוי חרבות ברזל לעסקים?. עד סוף דצמבר 2023

מה סכום כולל של המענקים?.  1.6 מיליארד שקל

מי ישלם את הפיצוי?. קרן הפיצויים מס רכוש

האם יש שינוי במתווה האוצר?. לא. 

כניסה לשירות הדיגיטל של רשות המיסים

אזור אישי מס הכנסה 2024 רשות המיסים מענקים 2024 תיאום מס הכנסה

אזור אישי מס הכנסה 2024 רשות המיסים מענקים 2024 תיאום מס הכנסה

 שלא תשכחו להגיש! הקדמת תשלומי מענק עבודה 2024

נכון זה לא חלק מרשימת המענקים של דצמבר. אבל מדובר בלא מעט כסף.

בקשה מקוונת למענק עבודה לשנת המס 2022 ניתנת להגשה עד לתאריך 31.12.24 וכרוכה בתהליך רישום והזדהות חד פעמי באמצעות מענה לשאלות זיהוי או באמצעות סניפי הדואר עד לתאריך 27.12.23. כחלק מהסיוע לאוכלוסייה האזרחית בעת מלחמת "חרבות ברזל" ניתנה אורכה להגשת התביעות בגין שנת הזכאות 2021 עד ליום 31.3.24 הגשת התביעה הינה באמצעות בקשה מקוונת בלבד באתר הרשות.