הלוואות לעסקים קטנים בנק ישראל איזה ריבית

Reading Time: 2 minutes

הלוואות לעסקים קטנים בנק ישראל איזה ריבית

בשורה חשובה לבעלי עסקים קטנים בישראל. בשל המצב הביטחוני בנק ישראל יצא ביוזמה חשובה בו יעניקו הבנקים הלוואות זולות בריבית בנק ישראל פחות 1.5%. כל המידע אודות הלוואות לעסקים קטנים בנק ישראל איזה ריבית עד מתי אפשר לקחת הלוואה זולה לעסק.

שימו לב, תנאי ההלוואה בהתאם להנחיות המתחדשות של המנפיק. התנאים המחייבים הם אלו שיימסרו לכם בעת נטילת ההלוואה. 

מי מעניק את הכסף?. הלוואות לעסקים קטנים בנק ישראל איזה ריבית

המצב הכלכלי עקב מלחמת חרבות ברזל, המלווה במשבר כלכלי בישראל ובעולם, מביא את המערכת הבנקאית להרחיב את היקף האשראי העסקי. אולם בניגוד להלוואות יקרות בהן קיים מתח רווחים לגופים הפיננסים כאן מדובר בהנחה משמעותית על שיעור הריבית.

עוד באתר מענק אכלוס ביטוח לאומי הטבות לתושבי הדרום חרבות ברזל

איזה ריבית ישלמו העסקים הקטנים?

בנק ישראל יספק למערכת הבנקאית הלוואות בהיקף של עד 10 מיליארד שקל  והבנקים יעניקו בגינה הלוואה לעסק קטן מטעם בנק ישראל. איזו ריבית צפויים העסקים לשלם עבור ההלוואות שיזם בנק ישראל?. 

ממוצע הריבית בגין ההלוואות – עד ל-6.25%, לעומת קרן האוצר, בגינה הריבית  מקסימלית תהיה 7.75.

ריבית הלוואה לעסקים קרן בנק ישראל

ריבית הלוואה לעסקים קרן בנק ישראל

פריים מינוס אחוז וחצי ההלוואות הזולות שבדרך 

במסגרת התכנית, בנק ישראל יספק למערכת הבנקאית הלוואות מוניטריות.

לאיזו תקופה ההלוואות?. תקופה של שנתיים

מה הריבית הצפויה?. ריבית משתנה של ריבית בנק ישראל פחות 1.5 נקודות אחוז. כנגד הלוואות שהבנקים יעניקו לעסקים קטנים וזעירים.

מה התנאי לקבלת הלוואה זולה?.

זכאים להלוואה זולה הם העסקים שפדיונם נפגע בשיעור של לפחות 25 אחוזים. הסיבה לפגיעה צריכה להיות בשל מלחמת חרבות ברזל.

ומה מציע החשב הכללי לעסקים הקטנים בישראל?. 

מסלול לעסקים קטנים ובינוניים
זכאות לעסקים בעלי מחזור של עד 100 מיליון ₪ מחזור שנתי 
סכום הלוואה מקסימלי?. 500 אלפי ש"ח או 8% מהמחזור, לפי הגבוה
טפסים ובירוקרטיה?. מהעסק לנותן האשראי בלחיצת כפתור
אילו ערבויות נדרשות לקבלת ההלוואה מהחשב הכללי?. בטוחות מופחתות שיעור מרבי של 5% בלבד
תקופת החזר? עד 5 שנים
הטבה ודחיית תשלומים לכמה זמן?. דחיית תשלומי קרן וריבית בין 3 ל12- חודשים