דוח שנתי מס הכנסה 2021 עד מתי אפשר להגיש ?

Reading Time: 2 minutes

דוח שנתי מס הכנסה 2021 עד מתי אפשר להגיש ?

עצמאים ובעלי עסקים מדווחים מדי חודש או חודשיים לרשות המיסים על ההכנסות וההוצאות ומשלמים מקדמות. אולם פעם בשנה הם מגישים סיכום שנתי. מידע מעודכן בנושא דוח שנתי מס הכנסה 2021 עד מתי אפשר להגיש ?.

דוח שנתי מס הכנסה 2021 עד מתי אפשר להגיש ?

דוח שנתי מס הכנסה 2021 עד מתי אפשר להגיש ?

עוד באתר – קבלת קהל וטלפונים פקיד שומה 18 הפנינה אזור השרון 

עד מתי אפשר להגיש דוח שנתי מס הכנסה 2021 ?

רשות המסים מודיעה על דחיית המועד להגשת הדוח השנתי למס הכנסה לשנת המס 2021 ליחידים, חברות ומלכ"רים, במטרה להקל על ציבור חייבי הגשת הדוחות ולאפשר להם לקבל את כלל האישורים הרלוונטיים לדוחות השנתיים ולהיערך בהתאם.

אלו המועדים להגשת הדוחות לשנת המס 2021:
א. יחידים החייבים בהגשת דוח שאינו מקוון יגישו עד יום שלישי 31.5.2022.
ב. יחידים החייבים בהגשת דוח מקוון יגישו עד יום חמישי 30.6.2022.
ג. חברות, מלכ"רים ובעלי שליטה החייבים בהגשת דוח יגישו עד יום חמישי 30.6.2022.

 

אישורים חשובים שחייבים לצרף לדוח השנתי

  • אישורי הפקדות לקופות גמל, פנסיה חובה לעצמאי
  • הפקדות לקרן השתלמות, חיסכון לטווח קצר פטור ממס רווחי הון ומס הכנסה. שימו לב לניכוי לפי מדרגות ההפקדה. מדובר באחת מהטבות המס החשובות לעצמאים. לעומת קופת גמל להשקעה – קרן השתלמות מעניקה הטבות מס בעת ההפקדה ובעת המשיכה לאחר 6 שנים ולא במועד הפרישה.
  • אישור על תשלומי ביטוח לאומי מוכרים ב-60% ניכוי מההכנסה החייבת במס. הסדרת החובות לביטוח לאומי מאפשרת מימוש הטבות מס לעצמאי והימנעות מקנסות על איחור וחובות לביטוח לאומי.
  • הוצאות מימון – יש להתייעץ עם המייצג שלך ברשות המיסים אלו הוצאות מימון מוכרות בשיעור של 100%. ייתכן ולאחר הגשת הדוח יהיה צורך לשלם לרשות המיסים את יתרת השומה ואף ייתכן שלמוסד לביטוח לאומי. היערכות נכונה לקראת הגשת הדוחות היא בין היתר להכין את הכסף לתשלומי סגית שנת המס הקודמת.
  • הוצאות תקשורת לעסקים כמו טלפונים ניידים, הוצאות אינטרנט ורכישת נתבים מוכרים ב-100% הוצאה לניכוי. מכיוון שפעילות העסקים מתבססת על שירותי טלקומוניקציה, רצוי לרכוש את השירות הטוב ביותר כמו אינטרנט מהיר עם סיב אופטי.
  • אחריות וביטוחים – יותר ממה שהם מוכרים כהוצאה מלאה בדוח השנתי, הם מספקים הגנה לבעל העסק. מומלץ להיפגש עם סוכן הביטוח שלך על מנת להשלים חוסרים במידה ויש.