תגית: מילוי טופס 101 לגמלאים

מילוי טופס 101 לגמלאים כרטיס עובד מעודכן להורדה והדפסה עם הנחיות לפנסיונרים שבחרו לעבוד. הכירו את הטבות המס שעומדות לזכותם, הגשת הטופס באינטרנט.

טופס 101 לגמלאים 2024 להורדה והדפסה

Reading Time: 2 minutes

טופס 101 לגמלאים 2024 להורדה והדפסה

לקראת סוף שנה מקבלי הפנסיות והקצבאות בישראל נדרשים לעדשכן את החברות ולשלוח אליהן טופס 101 לגמלאים 2024 על מנת להמשיך לקבל את הפנסיה החודשית ללא תשלום מס ולקבל פטורים ממס לפנסיונרים. הגשת טופס חלה על עמיתי הקרנות הוותיקות מבטחים הוותיקה, מקפת וותיקה ועל כל הפנסיונרים של עמיתים פנסיה וכן על מקבלי הפנסיה מחברות הביטוח וקרנות הפנסיה החדשות. 

 

כרטיס עובד לשנת המס 2024 להגשה על ידי פנסיונרים הגמלאי/ת 

קרן הפנסיה וגם חברת הביטוח מנפיקה לכל פנסיונר תלוש שכר עבור כל תשלום חודשי. הפנסיונרים מועסקים הלכה למעשה על ידי קרן הפנסיה ונדרשים לדווח לה בכל שנה על הפטורים ממס, תאום מס לפנסיונר וכמובן לדווח על מצב אישי שיכול להשפיע על גובה הקצבה החודשית ועל הטבות המס. עמיתים פנסיה משלמת מדי חודש קצבה חודשית לכ 300,000 פנסיונריות, אלמנות , יתומים קצבאות לפורשים ועוד.

עוד באתר מענק אכלוס ביטוח לאומי הטבות לתושבי הדרום חרבות ברזל

 

האם גמלאי או פנסיונר צריך להגיש טופס 101?.

כן. על עובד שכיר צריך להגיש כרטיס עובד. 

אילו פרטים חשובים בטופס 101 לשנה הקרובה על מה חשוב להקפיד 

ישנן 10 סעיפים שיכולים להעניק לפנסיונרים הטבות מס חשובות עד כדי פטור מלא מתשלום מס הכנסה על הפנסיה באמצעות הגדלת נקודות זיכוי או באמצעות קבלת 100% פטור מתשלום מס על הפנסיה, גם אם נוצלו כל הטבות המס בטרם תחילת תשלום הקצבה החודשית. לדוגמא פנסיונר של מבטחים יכול לקבל הטבות מס נוספות בגין מגוריו באזור עדיפות לאומית או יישוב מזכה  ובכל הוא נגדיל את הפטור על הקצבה החודשית בלי שום קשר לתקנה 191. 

  • אני מבקש/ת פטור או זיכוי ממס מהסיבות הבאות )סמן/יא בריבוע המתאים
  • תושב/ת קבוע/ה בישוב מזכה
  • אני הורה במשפחה חד הורית
  • בגין ילדיי שבחזקתי המפורטים בחלק ד'.
  • אני הורה יחיד
  • פטור ממס בגין ילדיי שאינם בחזקתי המפורטים בחלק ד' ואני משתתף/ת בכלכלתם.
  • תשלום מס מופחת בגין מזונות לבן/בת זוגי לשעבר
  • בגין סיום לימודים לתואר אקדמי, סיום התמחות או סיום לימודי הוראה/מקצוע.
  • אני הורה לילד נטול יכולת שטרם מלאו לו 19 שנים. בגינו אני מקבל/ת גמלת ילד נכה מהמוסד לביטוח לאומי.

 

הורידו כעת מהאתר את הטופס המעודכן לשנת 2024 אתר הפנסיה של ישראל 

טופס 101 לפנסיונר נקרא גם טופס 101ג לגימלאי מעודכן לשנת 2024