תגית: מדרגות מס הכנסה 2022

מדרגות מס 2022 טבלה מחשבון מעודכנים

Reading Time: 3 minutes

מדרגות מס 2022 טבלה מחשבון מעודכנים

כמו בכל שנה מפרסמת רשות המיסים מסמך חשוב שכותרות הוא חישוב מס הכנסה ממשכורת לשנת המס החדשה. באתר זה יעודכנו מדרגות מס 2022 טבלה מחשבון מעודכנים, תקרות השכר לסעיפי המס השונים והנחיות מס הכנסה. טבלאות אקסל בסוף עמוד זה.

הצטרפו לקבוצת הוואטסאפ שלנו וקבלו עדכונים שוטפים

אלו תקרות וטבלאות מס יתעדכנו בחודש ינואר 2022 

במסגרת חוברות ניכויים חודשיות 2022 לוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר תוכלו לעדכן מחשבונים, סימולטורים וחישובי שכר שונים. מגוון הנושאים כולל  בין היתר, הנחיות למעסיקים ולמנכים אחרים שבוצעו במהלך שנת המס 1/2021ואילך, כולל סכומים מעודכנים לשנת 2022.

הנחיות אלו מתייחסות, בן היתר, לניכויים מהכנסתו של שכיר וכן הנחיות בתחומים אחרים המסייעות לכל אזרח או תושב המדינה. כמו כן ניתן למצוא טבלאות המאפשרות לחשב את המס המתחייב בהתאם להכנסה ברוטו ולמצב המשפחתי של הנישום.

מדרגות מס 2022 טבלה

מדרגות מס 2022 טבלה

נקודות זיכוי הטבות מס התכנית הכלכלית של בנט

משפחות עובדות שמשלמות מסים ייהנו מנקודת זיכוי נוספת לכל אחד מבני הזוג בשנת 2022, עבור כל ילד בגילאי 6-12. שווי ההטבה במשפחה שבה שני בני הזוג עובדים, מגיע עד ל-5,352 שקל בשנה לכל ילד. מההטבה צפויים ליהנות כ- 530 אלף הורים משלמי מסים.

לדוגמה, משפחה עם שני ילדים בגילאי 6-12 שבה שני ההורים מרוויחים שכר ממוצע, תזכה להטבת מס בגובה של כ-10,500 שקל בשנה, שהם כ-875 שקל בחודש.

רשימת הנושאים הקשורים לטבלאות 2022 רשות המיסים 

דברי הסבר
סכומים מתואמים ליום 1 בינואר 2022 ואילך
שווי השימוש ברכב וטלפון נייד
תקרות ההכנסה ושיעורי ההנחה בישובים המוטבים
מס שכר והיטל על העסקת עובדים זרים
ניכוי מס הכנסה מתשלומים שאינם משכורת או שכר עבודה
דוגמאות למתן נקודות זיכוי על פי מצב המשפחתי
רשימת ה"ישובים המוטבים"
רשימת הישובים המוטבים, שיעור ההטבה ותקרת ההטבה לכל שנת 2022
טבלה רשימת היישובים לפי הוראת שעה
נספח ג' – רשימת היישובים לפי הוראת שעה, ככל שתהיה
נתונים נוספים דוגמאות מחשבון נקודות זיכוי 2022 לפי מצב משפחתי

טבלאות מדרגות מס מהכנסה 2022

חישוב חודשי לשנת 2022

משכרעד שכראחוז מסלמדרגהמצטבר
0645010%645645
6451924014%390.461035.46
92411484020%1119.82155.26
148412026031%1679.893835.15
206214291035%7801.1511636.3
מכל שקל נוסף47%

חישוב שנתי מיסוי משכר

משכר שנתיעד שכר שנתיאחוז מסלמדרגהמצטבר
07740010%77407740
7741211088014%4685.5212425.52
11089217808020%13437.625863.12
17809224312031%20158.6846021.8
24745251492035%93613.8139635.6
מכל שקל נוסף47%

חדשות מס הכנסה באתר הכלכלן

בימים אלו אנו מציינים עשור שנים לפעילות האתר. במשך השנים שאפו עורכי האתר להביא לציבור חדשות כלכליות בגובה העיניים. בצד העלאת המודעות לחיסכון פנסיוני, מימוש זכויות בביטוח לאומי ומס הכנסה וכן הנחות והטבות שהחוק מקנה לאזרחים במדינה.

הורידו כעת  מדרגות מס 2022 טבלאות לוח ניכויים +  טבלאות מס רכישה 2022  

מס נוסף על הכנסות גבוהות 2022
על פי סעיף 121ב לפקודת מס הכנסה. יחיד אשר הכנסות החייבת בשנת המס 2022, עלתה על 663,240 שח לשנה או 55,270 שח לחודש, יהיה חייב במס נוסף על הכנסתו החייבת על הסכום הנ"ל בשיעור 3%.

 

מס רכישה 2022 מדרגות
משוויעד שוויאחוז מסמס למדרגהמצטבר
018055450%00
180554621416053.50%11,76211,762
214160655250705%169,173180,935
5525071174619008%954,9461,135,882
 על חלק השווי העולה על 18,416,900 שקל – 10%
מקדמי אתרים, בעלי מקצוע ונותני שירות

אנו פתוחים לשיתוף פעולה אתכם! אתר הכלכלן פותח את שעריו בפני כותבים מקצועיים, סוכני ביטוח, מתכננים פיננסיים וכל מי שעוסק בתחום. נשמח לארח באתר כתבות שלכם ( ללא תשלום ובצורה מקצועית ) ולהיות לכם לבית שני בנושא ידע ומידענות בתחום המיסוי, הביטוח והפיננסים.

עוד באתר  – איך מוצאים טעויות בביטוחי מנהלים ?

טבלאות מס הכנסה בתוקף לשכר ינואר 2021 עבור דצמבר 2021 – הטבלה לשנת המס 2022 תעודכן בקרוב. 

במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע בעמוד זה לבין הוראות הדין הרלוונטיות יגברו הוראות הדין.

הכנסה שנתיתהכנסה חודשית  להמחשה שיעור המס
עד 75,480 ש"חעד 6,290 ש"ח10%
75,481- 108,360 ש"ח6,291- 9,030 ש"ח14%
108,361- 173,880 ש"ח9,031- 14,490 ש"ח20%
173,881- 241,680 ש"ח14,491- 20,140 ש"ח31%
241,681- 502,920 ש"ח20,141- 41,910 ש"ח35%
502,921- 647,640 ש"ח41,911- 53,970 ש"ח47%
647,641 ש"ח ומעלה53,971 ש"ח ומעלה50% *