בדיקת פוליסות

פרסומות גוגל

הכלכלן 2018

גולשים יקרים אתר הכלכלן הנו אתר בבעלות פרטית ללא זיקה לגופים המסוקרים באתר. התוכן באתר נכתב על ידי כלכלנים מנוסים עם אוריינטציה צרכנית במטרה שתפיקו את המיטב מהתכנים המקצועיים באתר בתחומי פנסיה ביטוח קופות גמל החזרי מס הכנסה ומימוש זכויות ביטוח לאומי . ניתן לפנות אלינו לקבלת שירות פרטי ומקצועי בתשלום . נשמח לקבל מכם תגובות ושאלות וכן התייחסות לכתבות המופיעות באתר . גלישה נעימה באתר הכלכלן

בדיקת פוליסות – פדיון וחיסכון וקצבה

בדיקת פוליסות וחיסכון – בדיקת הערך הצבור ( נקרא גם ערך פדיון ) במגוון תוכניות הביטוח , הפנסיה , קופות גמל וקרנות ההשתלמות .

לבדיקת פוליסות ע”י כלכלן מומחה

צלצל 058-4363632. 

לאור הערכות האוצר על טעויות בחישוב פוליסות והודעות חברות הביטוח על טעויות שבוצעו בחישוב הדוחות השנתיים אנו מציעים בדיקת חיסכון ובדיקת פוליסה

 

 • איך קורות טעויות בחישוב החסכונות במוצרים פיננסיים/ פנסיוניים ?

טעויות בחישוב חיסכון קורות . מכיוון שאין סטטיסטיקה מדויקת . הניהול המורכב של מחזור חיי המוצר , אוסף טעויות אנוש ומערכות מידע מורכבות , כולן מרכיבות את מפת הדרכים עד לטעות הכואבת.בדיקת פוליסה הפכה כיום לנוהל חובה אחת לכמה שנים ולא בכדי.לבדיקת פוליסות ע”י כלכלן מומחה צלצל 058-4363632. 

בדיקת פדיון וחיסכון בפוליסות


 • מדוע קורות טעויות בניהול המוצרים – מדוע כדאי לבצע בדיקת פדיון  ?

ניהול המוצרים הפיננסיים משולב בין יחידות עבודה באמצעות מערכות מידע ובין פעולות אותן מבצעים אנשים כמוך וכמוני. במערכות המידע מתבצעות מדי חודש מיליוני טרנזקציות , עיבודים, חישובים על מנת לנהל את מחזור חיי המוצר.
בדומה לביטוי המיוחס לנפוליאון, שאמר כי הצבא צועד על קיבתו, כך הגופים המוסדיים מנוהלים ומנהלים את כספי הציבור באמצעות מערכות מידע. חלקם מערכות אלו מנוהלות בכפוף לאוסף חוזרים ותקנות של משרד האוצר וחוק חוזה הביטוח וכלל קיימת שאיפה מתמדת של הגופים המוסדיים להשביח אותן , אם לטובת הגדלת נפחי המכירות ושימוש חכם במסדי נתונים, פילוח מכירות, צמצום הוצאות תפעול, הגברת האכיפה והציות לתקנות ורגולציה ועוד. מערכות אלו עוברות מעת לעת הסבות , שדרוגים, ממשקים לתוכנות ניהול ועוד אוסף מקרים שיש ביכולתם לגרום לטעויות בניהול המוצרים ובחישוב היתרה הנכונה והעדכנית ללקוח.

 • כמות המוצרים האדירה כגורם לטעויות בניהול מוצר וחישוב החיסכון

כמות המוצרים האדירה( דורות של מוצרים לדורות של מבוטחים ) גורמים להגדלת הסיכוי לטעות. סמיכות השמות וקודי התוכניות מביאות לעיתים לטעות בהעברת הכספים ממוצר היעד המקורי למוצר אחר. מכיוון שחלק מהמוצרים לא דורשים מכלול תהליכים מבוקר בדומה להפקת פוליסה לחברת לביטוח, אין בעיה ליצרנים לקלוט כספים למקורות יעד שגויים. כך נוכח לדעת עובד אחד, לא מזמן כאשר גילה שבמשך תקופה ארוכה הופקדו כספי הפנסיה שלו לקרן מקפת הותיקה ( שאיננה יכולה לקבל כספים עבור מצטרפים חדשים – לאן הלך הכסף ? …..) במקום לקרן הפנסיה מקפת הפעילה. הפסד הכספים לא מתבטא רק בטרחה לתיקון , אלא מצריכה עבודה מקצועית לתיקון התשואות ( בתשואות המטורפות של 2009 זה היה נושא עקרוני ) , להבטחת רצף הכיסויים והחברות ועוד. בקיצור – כאב ראש.בדיקת פוליסות וחסכונות – כמו שקראת/ה עדכ עכשיו  , מצרכה סבלנות ואורך נשימה  .

 

 • טעויות בלשכות השכר אצל המעביד ואצל סוכני הביטוח ומנהלי ההסדר

רובד נוסף של טעויות מתהווה בניהול שכר העובד אצל המעסיק . טעויות אופיניות ללשכות השכר אצל המעסיקים מתחילות בהקלדה ובקליטה שגויה של מערך ההסדר הפנסיוני וחלוקה שגויה של רכיבי ההפרשה המוצרים . גביה וזיכוי שגויים של רכיבי ההפרשות בין המוצרים השונים. איחורים ופיספוס עדונים של התנאים הסוציאליים בעת עדכוני שכר .לדוגמא , כאשר מפעל המעסיק , אפילו רק כמה עשרות עובדים , מעביר מדי חודש כספים למספר גופים מוסדיים , מתבצעות העברות שגויות של כספים בין עמיתים שונים. מנהלי ההסדר , סוכני הביטוח וגם החברות מקיימות בקרות על התנועות האלו אבל, כפי שאנו נוכחים לדעת – הגבול אינו סגור הרמטית.

בדיקת פדיון וחיסכון בפוליסות

 • האם ללקוח יש חלק בגרימת טעויות ? למה אני צריך להשקיע בבדיקה ?

ללקוח יש חלק בגרימת טעויות . בניגוד לתפיסה בעבר הריי שכיום מצופה גם מהלקוח הסביר לקחת חלק בניהול המוצר ולשאת באחריות למעקב רב השנים אחרי התפתחות החיסכון במוצר.לקוח המשנה מעת לעת את אמצעי התשלום ( לדוגמא – שינוי הוראת קבע ) , שינויים תכופים בפוליסה כתוצאה מעצות גרועות או שינוי טעמי הצרכן ( הגדלת פרמיה , הקטנת פרמיה , שינוי כיסויים ) ועוד . הלקוח הסביר , זה המקבל דיווח רבועו ני ושנתי , לא תמיד מקדיש את תשומת הלב הראויה לבדיקה השוטפת ( לא בעצמו ולא באמצעות שכירת אנשי מקצוע ) ובעת הפדיון או לאחריו מלווה את המבוטח תחושה ( שלעיתים נכונה ) שהסכומים שפדה אינם נכונים.

 • מתי צריך לבצע בדיקת פוליסה ?  לפני פדיון  ! ואחרי פדיון !

בדיקת תקינות לחיסכון בפוליסות ביטוח , קרנות פנסיה, קופות גמל , ביטוחי מנהלים ועצמאים נדרשת לכל מוצר שגילו מעל כשנה . רצוי לבצע בדיקה מקצועית אחת לשנה אצל איש מקצוע שידגום את התשלומים לפוליסה  , יוודא התפתחות נכונה של החיסכון המצטבר , יקרא את הדוח השנתי וישווה בין ההצעה לביטוח והיסמולציה שקביל המבוטח לבין הפוליסה בפועל.  בפגישת הבדיקה הראשונה , מוצר צעיר , יכול הלקוח לקבל כלים ולבצע את בדיקת החיסכון  מעת לעת בעצמו . בפוליסות ותיקות – מעל 5 שנים רצוי לבצע בדיקת חיסכון  , זקיפת תשואות והתאמה אחת למספר שנים. בדיקת הפקדות יש לבצע אחת לרבעון .

חשוב לזכור  – את המוצר מנהל היצרן הפנסיוני ( חברת ביטוח , קופת גמל , קרן פנסיה ). המחויבויות למעקב ובדיקה של הנתונים והדיווחים – בצד המבוטח .לבדיקת פוליסות ע”י כלכלן מומחה צלצל 058-4363632. 

 • בדיקת פוליסה מה בודקים  – אלמנטים עקריים בבדיקת פוליסות – קופות גמל  – קרנות פנסיה  – קרנות השתלמות

למוצר משולם בתוקף בדיקת דוחות רבעוניים , ניטור דמי ניהול והפרשה תקינה של פרמיות לסיכוני ביטוח. בדיקת רצף והמשכיות מול דוחות קודמים , בדיקה שהתוכנית הופקה לפי כתב ההצעה המקורי. בטבלה שלפנינו מספר דוגמאות מתוך שלל המקרים הגורמים לטעויות בחישוב חיסכון מוצרים פנסיוניים .

קריאה נוספת :

 

מה יש להכין לקראת בדיקה  ( בהעדר הניירת הדרשת – אנו נשלים אותה עבורכם )

לצורך הבדיקה יש להכין את המסמכים הבאים:

 • במידה ושמרתם – העתקי פוליסות מקוריות 
 • לקוחות שלא שמרו על פוליסה מקורית  – ניתן לשחזר מול חברת הביטוח
 • העתק מכל שינוי שבוצע בפוליסות – היסטוריית השינויים ( ניתנת לשחזור )
 • משכתם כספים  ? שמרו והציגו בפנינו את הסכומים ששולמו לכם
 • דו”ח שנתי לעמית – כל הדוחות השנתיים שנשלחו אליכם במשך השנים
 • כל תכתובת שהייתה עם חברת הביטוח
 • העתקי התכתבויות וכל מסמך רלוונטי אחר ששמרתם
 • פרטי סוכן הביטוח 

 

תודה על הפניה לאתר הכלכלן !האתר נמצא בבעלות פרטית מלאה והשירותים בו כרוכים בתשלום . אנא השאירו פרטי התקשרות ונציג מקצועי יחזור אליכם בהקדם.

מופעל ע"י Fast Secure Contact Form

בדיקת פדיון וחיסכון בפוליסות

משכנתא אופטימלית  |  משכנתא | איתור כספים

מאמריםחישוב פיצויים  | אתר הפנסיה האובייקטיבי

תכנון פיננסי אובייקטיבי באתר INFOBIT.CO.IL

 

מודעות גוגל