חוברת דע את זכויותיך במס הכנסה 2020

Reading Time: 2 minutes

חוברת דע את זכויותיך במס הכנסה 2020

חוברת דע את זכויותיך במס הכנסה 2020

חוברת דע את זכויותיך במס הכנסה 2020

 
חוברת דע את זכויותך במס הכנסה 2020 – בחוברת זו מפורט מס ההכנסה באמצעות דברי הסבר מלאים למילוי טופס הדוח השנתי, חישוב ההכנסה החייבת והמס המגיע על פי החוק.
במסגרת המידע המובא חוברת דע את זכויותך במס הכנסה 2020 – ההסברים בחוברת מעודכנים ומתאימים לחוקים התקפים בשנת המס , והם כוללים את התיקונים לפקודת מס הכנסה עד תיקון מספר 186 של הפקודה עם עדכוני מענקים לעצמאים , מענק 750 שקל לכל אזרח וכל הזכויות החדשות מביטוח לאומי חלת ואבטלה. בחוברת המידע המלא להגשת דוחות שנתיים לשנת המס 2019

החזרי מס ללא עלות בגין פתיחת תיק | איתור כספים אבודים בחברות ביטוח | תכנון פיננסי 

כתבות נצפות באתר הכלכלן : בדיקת פוליסות 

בדיקת פוליסות , בכל שלב של החיסכון מאפשרת למנוע הפסדי חיסכון מצד המבוטח ומבטיחה כי החוסך יקבל את מלוא הכספים שמגיעים לא על פי תנאי החיסכון.  לחצו כאן לכתבה המלאה  

כתבות נצפות באתר בנקים : תוכניות חיסכון

משפחות רבות פותחות חשבון חיסכון בבנק במטרה ' לשים כסף בצד ' להגשת מאוויים , לחיסכון עבור הילדים ועוד. כיום. הריביות שמציעים הבנקים כיום נמוכות ולרוב אינן מדביקות את קצב האינפלציה.  אתר בנקים! עושה סדר במונחים ומביא דוגמאות בשפה שכולם מבינים . לחץ כאן לכתבה המלאה 

תוכן חוברת להורדה זכויות מס הכנסה 2020 

מי חייב להגיש דוח על הכנסה?
הגשת הדוח ותשלום המס
מסמכים ונספחים שיש לצרף לדוח
הסברים למילוי טופס 1301 ונספחיו דין וחשבון של יחיד
מעבר לגבי תום תחולתו של חוק מס ההכנסה
תיאומים בשל אינפלציה   התשמ״ה-1985  להלן חוק התיאומים
פטורים, ניכויים, נקודות זיכוי וזיכויים ממס בשנת המס 2020
טבלאות לחישוב המס סימולטור מס הכנסה
מקדמות, ניכוי במקור, תשלומים על חשבון המס
טבלאות, מדדים ורשימות
כל מה שרצית לדעת על קבלת ״מענק עבודה״ מכוח חוק
״מס הכנסה שלילי״ עבור שנת המס 2020 – שכירים ועצמאים

מי זכאי להחזר מס הכנסה 2020 דע את הטבות המס ברשות המיסים 

  • נישום הדורש החזר מס ששילם ביתר . אם אינו חייב בהגשת דוח, יכול להגיש דוח בקשה להחזר מס גם על גבי טופס מס׳ 0135 המהווה דוח מקוצר המיועד למי שאינו חייב בהגשת דוח.
  • כמו כן, טופס 0135 אינו מיועד לבעל הכנסות מעסק, לבעל הכנסות מחו"ל, לבעל שליטה, למי שביקש פריסת פיצויים לפי סעיף 8(ג(, חבר קיבוץ, לבעל הכנסות מנאמנות, או למי שהיה לו שבח חייב או רווח הון שאינו מני"ע סחירים.
  • את הבקשה ניתן להגיש על גבי טופס 1301 ולסמן בחלק א' כי הדוח הוא בגין בקשה להחזר מס. את הטופס תוכל למצוא באתר רשות המסים באינטרנט או לקבלו במשרד פקיד השומה רשימת המשרדים מופיעה בסוף החוברת.
    ראה הסברים בדבר החזר המס בפרק ב׳ סעיף 9 להלן

 דע את זכויותיך 2020 במס הכנסה חוברת להורדה והדפסה