משיכת כספי תגמולים שהופקדו למטרת הונית – משיכה חד פעמית

פרסומות גוגל

הכלכלן 2018

גולשים יקרים אתר הכלכלן הנו אתר בבעלות פרטית ללא זיקה לגופים המסוקרים באתר. התוכן באתר נכתב על ידי כלכלנים מנוסים עם אוריינטציה צרכנית במטרה שתפיקו את המיטב מהתכנים המקצועיים באתר בתחומי פנסיה ביטוח קופות גמל החזרי מס הכנסה ומימוש זכויות ביטוח לאומי . ניתן לפנות אלינו לקבלת שירות פרטי ומקצועי בתשלום . נשמח לקבל מכם תגובות ושאלות וכן התייחסות לכתבות המופיעות באתר . גלישה נעימה באתר הכלכלן

משיכת כספי תגמולים שהופקדו למטרת הונית – משיכה חד פעמית

בתוכניות הפנסיונית מופקדים כספי פיצויים וכספי תגמולים. החיסכון הפנסיוני התחלק בעבר לחיסכון הוני בביטוחי מנהלים וקופות גמל הופסק בשנת 2008 ומאז קיימות רק תכניות לקצבה. בואו נעשה קצת סדר באופן משיכת כספי התגמולים בתכניות ההוניות

משיכת כספי תגמולים לשכירים מתוכניות “הון” ( תקנה 34 )

תוכניות חיסכון למטרה הוני אינן קיימות מאז ינואר 2008 . הכספים ההוניים הם אלו שנצברו במכשירים ההוניים עד לדצמבר 2007 . בנוסף , חכמי האוצר הוסיפו שכבה נוספת בסוף שנת 2005. ולכן  יש פרדה בין כספי תגמולים שהופקדו עד סוף שנת 2004 לכספי התגמולים שיופקדו מיום 2.1.05.

לגבי הכספים שהופקדו להון עד 31.12.2004

  • סיום עבודה אצל מעסיק אי עבודה של חצי שנה רצופה כשכיר . גם אם הפך לעצמאי זכאי למשוך.
  • מעבר למעביד חדש – שאינו מפריש עבורו במשך 13 חודשים לתגמולים, או לקצבה.  כיום מצב גבולי הודות לפנסיית חובה .
  • אם הגיע לגיל 60 ללא תנאי נוסף וללא צורך בוותק מינימלי, בתנאי שצמצם עבודתו ב – 50% לפחות.
  • אם ההפקדה הראשונה בוצעה מגיל 60 – נדרש וותק של 5 שנים.
  • אם משך כספים בגיל 60 הפקדות חדשות (לאחר תאריך המשיכה)יינתנו למשיכה רק בתום 5 שנות וותק.

לגבי הכספים שהופקדו להון עד 02.01.2005

בגיל 60 לפני גיל 60
ללא תנאי נוסף. נדרש וותק של 5 שנים לפחות. (לא נדרשת הסכמת המעביד). שאר הכללים המתייחסים לגיל 60 עפ”י. רק במקרה של אחד מ – 4 מצבי “מסכנות” 

 

במקרה מוות למוטבים

אם נקבעה לו או לקרובו (לאחר שהיה לעמית) נכות צמיתה בשיעור 75% לפחות

אם אין לו ולבן זוגו הכנסות העולות על סכום ההכנסה המזערית לחודש (הערה: הכנסה מזערית לחודש = סכום שכר מינימום לחודש עפ”י חוק )

אם לזוג יש לפחות ילד אחד פחות מגיל 18, כפל סכום ההכנסה המזערית לחודש במקרה וההוצאות הרפואיות (לא כולל טיפול שיניים) בשנת המס של העמית, או קרובו, גבוהות ממחצית ההכנסה השנתית שלו, ושל בן זוגו ושל בן הזוג של הקרוב האמור.

 

 

מודעות גוגל