משיכת כספי תגמולים מפנסיה ומביטוחי מנהלים

פרסומות גוגל

הכלכלן 2018

גולשים יקרים אתר הכלכלן הנו אתר בבעלות פרטית ללא זיקה לגופים המסוקרים באתר. התוכן באתר נכתב על ידי כלכלנים מנוסים עם אוריינטציה צרכנית במטרה שתפיקו את המיטב מהתכנים המקצועיים באתר בתחומי פנסיה ביטוח קופות גמל החזרי מס הכנסה ומימוש זכויות ביטוח לאומי . ניתן לפנות אלינו לקבלת שירות פרטי ומקצועי בתשלום . נשמח לקבל מכם תגובות ושאלות וכן התייחסות לכתבות המופיעות באתר . גלישה נעימה באתר הכלכלן

משיכת כספי תגמולים מפנסיה ומביטוחי מנהלים

בתוכניות הפנסיונית מופקדים כספי פיצויים וכספי תגמולים.  סדרת חקיקות ותקנות מעוותות הובילו ליצירת מערכת כללים מורכבת למשיכת כספי התגמולים . בואו נעשה קצת סדר.

תקנות המס מתייחסות אחרת לכספים שהופקדו בזמנו בתוכניות שנקראו תוכניות להון , שאינן קיימות כיום, לבין תוכניות לקצבה.

נסקור ראשית את כללי המשיכה לתוכניות הון  :


משיכת כספי תגמולים לשכירים מתוכניות “הון” ( תקנה 34 )

תוכניות חיסכון למטרה הוני אינן קיימות מאז ינואר 2008 . הכספים ההוניים הם אלו שנצברו במכשירים ההוניים עד לדצמבר 2007 . בנוסף , חכמי האוצר הוסיפו שכבה נוספת בסוף שנת 2005. ולכן  יש פרדה בין כספי תגמולים שהופקדו עד סוף שנת 2004 לכספי התגמולים שיופקדו מיום 2.1.05.

לגבי הכספים שהופקדו להון עד 31.12.2004

  • סיום עבודה אצל מעסיק אי עבודה של חצי שנה רצופה כשכיר . גם אם הפך לעצמאי זכאי למשוך.
  • מעבר למעביד חדש – שאינו מפריש עבורו במשך 13 חודשים לתגמולים, או לקצבה.  כיום מצב גבולי הודות לפנסיית חובה .
  • אם הגיע לגיל 60 ללא תנאי נוסף וללא צורך בוותק מינימלי, בתנאי שצמצם עבודתו ב – 50% לפחות.
  • אם ההפקדה הראשונה בוצעה מגיל 60 – נדרש וותק של 5 שנים.
  • אם משך כספים בגיל 60 הפקדות חדשות (לאחר תאריך המשיכה)יינתנו למשיכה רק בתום 5 שנות וותק.

לגבי הכספים שהופקדו להון עד 02.01.2005

בגיל 60 לפני גיל 60
ללא תנאי נוסף. נדרש וותק של 5 שנים לפחות. (לא נדרשת הסכמת המעביד). שאר הכללים המתייחסים לגיל 60 עפ”י. רק במקרה של אחד מ – 4 מצבי “מסכנות”

 

במקרה מוות למוטבים

אם נקבעה לו או לקרובו (לאחר שהיה לעמית) נכות צמיתה בשיעור 75% לפחות

אם אין לו ולבן זוגו הכנסות העולות על סכום ההכנסה המזערית לחודש (הערה: הכנסה מזערית לחודש = סכום שכר מינימום לחודש עפ”י חוק )

אם לזוג יש לפחות ילד אחד פחות מגיל 18, כפל סכום ההכנסה המזערית לחודש במקרה וההוצאות הרפואיות (לא כולל טיפול שיניים) בשנת המס של העמית, או קרובו, גבוהות ממחצית ההכנסה השנתית שלו, ושל בן זוגו ושל בן הזוג של הקרוב האמור.

 

 

לגבי הכספים שהופקדו לקצבה

לגבי כספים שהופקדו עד 31.12.1999, ניתן למשכם עפ”י הכללים שפורטו בתוכניות “הוניות”.
לגבי כספים שהופקדו מ – 1.1.2000, אך ורק כקיצבה.במקרים החריגים שפורטו (מצבי מסכנות) ניתן למשוך את הכספים שהופקדו מ – 2.1.2005 בסכום חד פעמי.

בתוכניות לקצבה יש להתייחס ל 2  תקופות זמן  וגיל כפי נציג  :

  • משיכת כספי תגמולים לקצבה לאחר גיל 60  ללא מס תלויה בגובה הקצבה החודשית של החוסך.
  • אם הפנסיה של החוסך בגיל 60 קטנה מ – 5% משכר המינימום ניתן להוון את הפנסיה בכפוף לכללי המיסוי .
  • פנסיונר שכיר זוכה ליתרון שכן המבחן נערך מול כל תוכנית בנפרד

מודעות גוגל