צו ירושה המדריך לצו ירושה

פרסומות גוגל

הכלכלן 2018

גולשים יקרים אתר הכלכלן הנו אתר בבעלות פרטית ללא זיקה לגופים המסוקרים באתר. התוכן באתר נכתב על ידי כלכלנים מנוסים עם אוריינטציה צרכנית במטרה שתפיקו את המיטב מהתכנים המקצועיים באתר בתחומי פנסיה ביטוח קופות גמל החזרי מס הכנסה ומימוש זכויות ביטוח לאומי . ניתן לפנות אלינו לקבלת שירות פרטי ומקצועי בתשלום . נשמח לקבל מכם תגובות ושאלות וכן התייחסות לכתבות המופיעות באתר . גלישה נעימה באתר הכלכלן

צו ירושה – המדריך לצו ירושה וקבלת צו ירושה

צו ירושה וטיפול בעזבון  – טיפול על ידי עורך דין 

שירות אישי וטיפול מקצועי  חייגו  058-4363632 

הגשת בקשה לצו ירושה  – צעד ראשון

בקשה לצו ירושה תוגש ללשכת רשם הירושה, שבאזור סמכותו היה מקום מושבו של המוריש (במקרה של תושב זר – בהתאם למקום נכסיו).
ניתן לברר בלשכות הרשם, מהו אזור סמכותם או באתר האינטרנט כאשר הטיפול בצו ירושה מתבצע על ידי עורך הפעולות המנהלתיות והמשפטיות נעשות על ידו.

תשלום אגרה – צעד שני

 1. יש לשלם אגרות בגין הבקשה למתן צו ירושה :
  (1) אגרת פתיחת תיק (שובר כחול)
  (2) אגרת פרסום בעיתון (שובר כתום)ניתן לשלם את האגרות בדרכים הבאות :

א.         באינטרנט באמצעות כרטיס אשראי דרך שירות התשלומים הממשלתי.

ב.         בסניפי בנק הדואר באמצעות שוברי תשלום, הנמצאים בלשכות הרשם בלבד.
ניתן לפנות אלינו, ושוברי התשלום יישלחו לכתובת המבוקשת.

ג.          ניתן  לבצע הפקדה לחשבונות הבאים בבנק הדואר, ולצרף לבקשה אישור על ההפקדה:
אגרת פתיחת תיק – חשבון מס’ 0021886
אגרת פרסום בעיתון  – חשבון מס’ 0021909

אגרות רשם הירושה מתעדכנות אחת לחצי שנה, ומופיעות באתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי.

הגשת בקשה לצו ירושה  – צעד שלישי

 1. את טופס הבקשה לצו ירושה ( טופס 1 – תקנה 14א ) ניתן להוריד מאתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי.

א.         את הטופס ניתן למלא בכתב יד ברור או בהדפסה של מסמך word.

ב.         סעיפים שאינם רלוונטים יש למחוק בקו ברור.

ג.          על הבקשה יש לחתום בפני עורך דין, שופט, דיין, או ראש רשות מקומית.

 

הגשת בקשה לצו ירושה  – מסמכים נדרשים

 

 1. 4. מסמכי יסוד אשר יש לצרף לטופס הבקשה לצו ירושה :

א.         שני שוברי תשלום ששולמו בבנק הדואר, או אישור על הפקדה לחשבונות, או אישור תשלום בכרטיס אשראי באינטרנט.

ב. תעודת פטירה של המנוח ושל כל יורש אחר שנפטר – תעודת פטירה של המנוח מקורית או העתק נושא חותמת “נאמן למקור” של עו”ד.  לגבי יורש שנפטר, ניתן להגיש צילום של תעודת פטירה.

באין תעודת פטירה יש להגיש בקשה נוספת להוכחת מוות. לבקשה זו יש לצרף כל הוכחה אחרת (מלבד תעודת פטירה) להוכחת המוות. בקשה זו כרוכה בתשלום אגרה נוספת בשובר כחול, בסכום שנקבע לכל בקשה אחרת לפעולה או שירות שאינם מפורטים בתקנות. גובה האגרה מופיע באתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי.

הגשת בקשה לצו ירושה  – צעד רביעי

לגבי תושב ישראל, שנפטר בחו”ל, יש להמציא ממשרד הפנים “תמצית רישום” ובה מצויין תאריך הפטירה של המנוח.

ג.          יפוי כח – אם המבקש מיוצג ע”י עורך דין, עליו להמציא יפוי כח מקורי או “נאמן למקור”.

ד.         הודעות לכל היורשים – יש לשלוח הודעות בדואר רשום לכל היורשים, ולצרף את ההודעות לבקשה עם אישור על משלוח ההודעות בדואר רשום.
ניתן להוריד מאתר האפוטרופוס הכללי  טופס “הודעה ליורש על פי דין” (טופס 3א – תקנה 14(ב)(4)).
לחילופין, ניתן להגיש מכתבי הסכמה – אישור בכתב בחתימת היורשים כי ידוע להם על הגשת הבקשה.

ה.         תצהירי הסתלקות מקוריים כאשר יורשים מסתלקים בחלקם בעיזבון, חובה לצרף תצהירי הסתלקות מקוריים.

 1. בבקשה לצו ירושה של מנוח שלא היה תושב ישראל,  יש לצרף בנוסף למסמכים שפורטו בסעיף הקודם, את המסמכים הבאים :

א.         נסח רישום מקרקעין המעיד על הימצאות מקרקעין כלשהם ע”ש המנוח, אישור כי קיים חשבון ע”ש המנוח בבנק או כל נכס אחר בבעלות המנוח באזור סמכותו של הרשם אליו מוגשת הבקשה.

ב.         כל מסמך זר ישא חותמת קונסול ישראל במדינה בה הונפק או חותמת “אפוסטיל”.
(חותמת “אפוסטיל” הינה חותמת רשמית המוטבעת על גבי המסמך.)

ג.          תרגום נוטריוני לעברית של כל מסמך הכתוב בשפה זרה (למעט אנגלית וערבית).

ד.         חוות דעת הדין הזר – את חוות הדעת מכין משפטן מומחה לדין הזר.

ה.         צו פורמלי.

הגשת בקשה לצו ירושה  – צעד  חמישי

 1. יש להכין את הבקשה והמסמכים הנלווים בארבעה סטים : אחד מקור ושלושה העתקים.
 2. את הבקשה ניתן להגיש בדלפק רשם הירושה בלשכות, בשעות קבלת קהל, המפורסמות באתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי, או באמצעות הדואר.
  במחוזות תל אביב וירושלים, יש אפשרות להגיש את הבקשה בתיבת שירות המוצבת בכניסה – בלובי הבניין.
 3. הטיפול בבקשה נעשה ע”י מזכירות הרשם לענייני ירושה:

א.         מסמכי הבקשה נבדקים  באם צורפו לבקשה כל מסמכי היסוד והאם הבקשה ערוכה עפ”י החוק והתקנות.

ב.         מזכירות הרשם מזינה את פרטי המנוח והבקשה למחשב.

ג.          הבקשה מקבלת מס’ תיק באפוטרופוס הכללי.

ד.         העתק זהה של הבקשה המקורית, על כל נספחיה, מועבר לבא כח  היועץ המשפטי לממשלה במשרד האפוטרופוס הכללי, לצורך בדיקה משפטית מעמיקה וקביעת עמדתו לבקשה.

ה.         העתק שלישי נשלח בחזרה למגיש הבקשה או לבא כוחו, עם מדבקה ועליה מספר הבקשה.

במחוזות תל אביב וירושלים, בקשה שהוגשה באמצעות הדואר או תיבת שירות, תטופל במסלול מהיר. בקשה שהוגשה בדלפק, תטופל במסלול הרגיל.

הגשת בקשה לצו ירושה  – צעד חמישי

 1. כל בקשה לצו ירושה מתפרסמת בעיתון יומי (ידיעות אחרונות). המעוניין להתנגד לה, יעשה זאת תוך 14 יום מתאריך הפרסום בעיתון.

10.  תגובת בא כח היועץ המשפטי לבקשה תינתן תוך 45 ימים מהתאריך שמופיע על המדבקה בבקשה.
תשומת לבכם לסוגי התגובות של ב”כ היועמ”ש לממשלה ומשמעותן:

א.       “הודעה על כוונה שלא להתערב בהליכים” משמעה שב”כ היועמ”ש אישר את הבקשה. התגובה מועברת ללשכת הרשם, ובמקביל נשלחת למבקש או לבא כוחו.  במקרה זה יש להמתין לצו המבוקש שישלח בדואר או להחלטה כי התיק עבר לביהמ”ש.

ב.         “הודעה על כוונה להתערב בהליכים” משמעה שב”כ היועמ”ש מבקש מביהמ”ש לקיים דיון בבקשה ולא ניתן להכין צו ע”י הרשם.
התיק יועבר לבית המשפט  לענייני משפחה המתאים, והחלטה על כך תישלח בדואר למבקש או בא כוחו.

ג.         “דרישת פרטים” – משמעה שבבקשה חסרים פרטים וב”כ היועמ”ש לממשלה טרם אישר את הבקשה. תגובה זו נשלחת רק למבקש או בא כוחו ועליהם להשלים פרטים אלה על מנת שהבקשה תאושר.
אם נתבקשתם להגיש בקשה מתוקנת – יש להגישה בשלושה עותקים ובצרוף האגרה הקבועה בתקנות למזכירות הרשם לענייני ירושה.

תשומת לבכם כי צו יינתן רק לאחר שב”כ היועמ”ש לממשלה ימציא לרשם “הודעה על כוונה שלא להתערב בהליכים”.
כמו כן, ישנם מקרים בהם ב”כ היועמ”ש לממשלה ממציא “הודעה על כוונה שלא להתערב בהליכים” אך לאור סעיף 67א(א) לחוק הירושה, התיק מועבר לבית המשפט לענייני משפחה (לדוגמא: הוגשה התנגדות לבקשה, תיקים של תושבי חו”ל).
במידה ולא קיבלתם את תגובת בא-כח היועץ המשפטי לממשלה באפוטרופוס הכללי, יש לברר זאת במשרדם.

11.  לאחר קבלת תגובת בא-כח היועץ המשפטי לבקשה, ולאחר שחלפו המועדים להגשת הודעת התנגדות יינתן צו ירושה או לחילופין, יועבר התיק להחלטת בית המשפט לענייני משפחה.
בבקשות לצו ירושה, שהועברו לביהמ”ש לענייני משפחה עפ”י סעיף 67א לחוק הירושה,  יינתן הצו ע”י ביהמ”ש ולא על ידי הרשמים לענייני ירושה.

הגשת בקשה לצו ירושה  – בירורים

12.  באתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי, במערכת רשם הירושה, ניתן לבדוק את מצב ההליכים בתיק, ואם נתקבלה החלטה.

הגשת בקשה לצו ירושה  – אתרי אינטרנט

אתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי : www.lawil.info

לבירורים ניתן לפנות במייל :

מחוז תל אביב rashamtlv@justice.gov.il

מחוז חיפה arielav@justice.gov.il

נצרת rulah@justice.gov.il

ירושלים rasham-jr@justice.gov.il

תודה על הפניה לאתר הכלכלן !האתר נמצא בבעלות פרטית מלאה והשירותים בו כרוכים בתשלום . אנא השאירו פרטי התקשרות ונציג מקצועי יחזור אליכם בהקדם.

מופעל ע"י Fast Secure Contact Form

קישור החזרי מס ללא עלות פתיחת תיק | עמלות בנקים | קישור לבנק ישראל 

קישור לאיתור כספים |קישור למחשבון השוואה בין עמלות הבנקים 

איך לבחור ביטוח מנהלים  2013 

 

חתימה על כרטיס אדי מצילה חיים – לחץ כאן לפרטים והבנה מעמיקה של הנושא 


מודעות גוגל