תביעות ביטוח

פרסומות גוגל

הכלכלן 2018

גולשים יקרים אתר הכלכלן הנו אתר בבעלות פרטית ללא זיקה לגופים המסוקרים באתר. התוכן באתר נכתב על ידי כלכלנים מנוסים עם אוריינטציה צרכנית במטרה שתפיקו את המיטב מהתכנים המקצועיים באתר בתחומי פנסיה ביטוח קופות גמל החזרי מס הכנסה ומימוש זכויות ביטוח לאומי . ניתן לפנות אלינו לקבלת שירות פרטי ומקצועי בתשלום . נשמח לקבל מכם תגובות ושאלות וכן התייחסות לכתבות המופיעות באתר . גלישה נעימה באתר הכלכלן

חברות ביטוח יעשו הכול בשביל הלקוח… האמנם?

אלמוג-שפירא, משרד עורכי דין

“טוב שיש מגדל מאחוריך” – מגדל חברה לביטוח, “בשביל השקט הנפשי שלך” – הראל חברה לביטוח, “כשזה חשוב לך, זה חשוב לנו” – הפניקס חברה לביטוח “כשתצטרך A.I.G. תהיה שם בשבילך” – A.I.G. חברה לביטוח. לא משנה לאיזה חברת ביטוח תבחר לפנות הדבר הראשון שתתקל בו הוא סיסמה מפוצצת, שניראה כאילו היא לקוחה מתוך ספר של “גורו” מודרני בצירוף ג’ינגל דביק המתנגן בריפיט, חזור ושוב. מתוק כל כך, שכמעט ושכחנו כי מדובר בתאגידי ביטוח המגלגלים מחזור עתק של מילארדי שקלים.

מרחבי הרשת באותו נושא 

בית המשפט דוחה ניסיון של חברת הביטוח להעלות טענות נגד תובע, מאחר שאותן טענות כבר נדחו בעבר במשפט אחר  עידו קפרא, לשעבר לוחם ביחידה קרבית, יקבל כ-325 אלף שקל מהראל ומהפניקס בגין שתי תאונות דרכים

תביעות ביטוח  | כפי שניתן לראות חברות הביטוח לא חוסכות על מעצבי דעת, חברות פרסום וקופירייטינג שדואגות למצב אותן בתור חברות אמינות, אשר מטרתן העילאית היא הדאגה לקהל לקוחותיהן. נשמע פנטסטי, אך מבדיקה מדוקדקת, מתגלה לצערנו, כי הפער בין הסיסמאות היפות למציאות, הינו גדול ולעיתים אף אבסורדי.

תביעות ביטוח רבות מוצאות את דרכן לבית המשפט, כתוצאה מהתנהלותן של חברת הביטוח. נדמה כי אלו מעדיפות לנסות את מזלן, ולדחות תביעות ביטוח של מבוטחים, אולי מתוך תקווה כי בזה יגמר הסיפור. פערי המידע והמשאבים בין תאגידי הביטוח וציבור המבוטחים רחב, כאשר הלה יודעות היטב שציבור רחב של מבוטחים לא באמת מודע לזכויותיו ולאפשרויות העומדות בפיו למימוש זכויותיהם בערכאות משפט.

ביקורת רבה על התנהלות חברות הביטוח בדחייה של תביעות ביטוח ניתן לראות בפסקי הדין של בית המשפט ומגמה זו אף מוצאת אור גם בספרות הענפה אשר קיימת בתחום וכן בכתבות תחקיר רבות וביקורת אשר מתפרסמות מפעם לפעם בעיתונות, בטלוויזיה ובאתרים רבים באינטרנט אשר עוסקים בנושא.

חוזרים והוראות המפקח על הביטוח המתפרסמים חדשות לבקרים, מנסים לתת מענה להתנהלות זו של חברות הביטוח, אך נדמה כי הוראות אלו רק מהוות תמריץ למציאת דרכים ופרצות נוספות, אשר בעזרתם יוכלו חברות הביטוח למקסם את רווחיהן, על חשבונם של הלקוחות הנאמנים.

תביעות ביטוח  – אחת הטענות הנפוצות בהן נוהגת חברת הביטוח להשתמש כנימוק לדחייה של תביעות ביטוח, היא טענת התרמית, בדיוק כפי שקרה בת”א 1245/07. באותו מקרה סירבה חברת ביטוח ישיר לשלם את תגמולי הביטוח לגב’ תמר אבוטבול כאשר בנה נהג ברכבה וביצע תאונה עצמית. תמר ביטחה את רכבה בביטוח מקיף ולכן פנתה לאחר התאונה לחברת הביטוח, על מנת לקבל את תגמולי הביטוח בגין תיקון הרכב. ביטוח ישיר טענה כי מאחר ותמר מסרה לחברת הביטוח מידע כוזב אודות זהות נהג הרכב במועד התאונה לא זכאית היא לכל פיצוי – האומנם?

בית המשפט השלום אשדוד בפני כבוד השופטת סבין כהן דן בטענות הצדדים וקבע כי על אף שהתובעת אכן מסרה מידע כוזב בנוגע לזהות נהג הרכב, על חברת הביטוח להוכיח כי מידע כוזב זה אכן נמסר לה בכוונת מרמה. מנסיבות המקרה עולה כי הסיבה לכך שתמר בחרה “לקחת על עצמה” את הנהיגה ברכב, אינה נובעת כלל מתוך כוונת מרמה, אלא מתוך החשש שכתוצאה מהתאונה יישלל רישיונו של בנה הצעיר, וראיה לכך ניתן ללמוד מתוך העובדה שאכן קיים כיסוי ביטוחי גם על בנה של תמר.

טענת המרמה הינה טענה בעלת גוון פלילי, אשר יש בה בכדי לפגוע בשמו הטוב של האדם. על כן בפסקי דין רבים הניתנים עקב תביעות ביטוח שנדחות נקבע כי הנטל אשר על חברת הביטוח לעמוד בו על מנת להוכיח כוונה זו הינו נטל הוכחה גבוה ממשפט האזרחי.

עוד מציינת השופטת כי על אף שסעיף 25 לחוק חוזה הביטוח קובע כי אכן במקרה של מסירת מידע כוזב, מיתוך כוונת מרמה של המבוטח, פטורה חברת הביטוח מתשלום תגמולי הביטוח, יש לפרש סעיף זה בצמצום. על כן, במקום בו הצהרתה של המבוטחת אינה מספקת לה כל יתרון בהשגת תגמולי הביטוח, שכן אין חולק כי גם על תמר וגם על בנה קיים כיסוי ביטוחי, וההבדל היחיד הנובע מההצהרה הינו תשלום נוסף של כמה מאות שקלים בודדות בגין השתתפות עצמית, אין מקום לפטור את חברת הביטוח מהתשלום. על כן, חייבה כבוד השופטת את חברת הביטוח בתשלום תגמולי הביטוח בניכוי ההפרש בגובה ההשתתפות העצמית.

דוגמה נוספת לטענה נפוצה בה מרבות להשתמש חברות הביטוח במועד התביעה לתשלום כנימוק לדחייה של תביעות ביטוח, הינה טענה של הפרת חובת הגילוי אשר מוטלת על המבוטח במועד התקשרות בחוזה הפוליסה. במקרה של מרסל אורן, החליטה הראל חברה לביטוח בע”מ כי במקום לשלם לו את התגמול המגיע לו בגין פטירת אשתו כתוצאה מטביעה בים, לפי פוליסת ביטוח החיים, היא תשלם לו תגמול מופחת בלבד. את ההפחתה מבססת הראל על העובדה כי המנוחה סבלה מבעיות לחץ דם אשר טופלו תרופתית במשך שנים עוד במועד ההתקשרות בחוזה הפוליסה, עובדה זו הינה עובדה מהותית אשר הייתה משפיעה על גובה הפרמיה הנדרשת לתשלום.

כבוד השופט יחיאל ליפשיץ בבית המשפט השלום בחיפה, בחן את נסיבותיה של תביעת ביטוח דנן וקבע כי אמנם המנוחה לא ציינה, כנדרש, את המחלות ממנה סבלה במועד כריתת חוזה הביטוח, אך עובדה זו לבדה אין בה בכדי להקנות לחברת הביטוח את הזכות להפחית את תגמולי הביטוח. בניגוד לטענת הנתבעת כי לא נדרש כל קשר בין הסיבה שגרמה למות המנוחה לבעיות הרפואיות עליהן לא הצהירה התובעת, סעיף 8(2) לחוק חוזה ביטוח קובע בדיוק את ההפך. בסעיף הנ”ל נקבע מפורשות כי חברת הביטוח לא תוכל לעשות שימוש בתרופות הקבועות לה בחוק ולהפחית את גובה התגמול למבוטח, אם אין כל קשר בין נסיבות מקרה הביטוח והעובדות אשר לא התגלו לה.

במקרה הנדון נפטרה המנוחה כתוצאה מטביעה בים, ברור כי העובדה שהמנוחה מטופלת בעקבות לחץ דם גבוה אינה הגורם לטביעה, על כן לא יהיה זה הוגן לפטור את המבטחת מתשלום במועד התרחשות מקרה הביטוח. בסופו של יום קובע השופט, כי על חברת הביטוח להעביר למרסל את יתרת תגמולי הביטוח כפי שנקבע בחוזה הפוליסה.

מקרים אלה הינם דוגמאות בודדות לתופעה, שלצערנו לא ניתן לומר יותר כי היא נחשבת לחריגה, או למקרה קיצון. אחוז תביעות הביטוח אשר מוגשות לבית המשפט עולה בהתמדה עם השנים כמו גם מספר התלונות אשר מגיעות למפקח על הביטוח. מדיניות חברות הביטוח, אשר שונה בתכלית מהסיסמאות אותן חורטת בגאווה על דגליה, יוצרת מצב של חוסר צדק, בו אין מנוס אחר מאשר פניה לערכאות המשפטיות. נראה כי בעזרת ניהול תביעת ביטוח בבית המשפט דוחות חברות הביטוח את הקץ, גם במקרים אשר ברור מלכתחילה כי בסופו של יום יכפה עליהן בית המשפט תשלום זה.

השאלה המתבקשת היא מדוע בתי המשפט לא מפעילים סנקציות חריפות כנגד תאגידי ביטוח, כגון על דרך השתת ריבית עונשית. עושה רושם, כי סנקציה זו מופעלת לעיתים רחוקות, ובצער רב אנו חוטאים למטרתו הצרכנית של המחוקק, כפי שמשתקפת בחוק חוזה הביטוח.

אלמוג-שפירא, משרד עורכי דין

תודה על הפניה לאתר הכלכלן !האתר נמצא בבעלות פרטית מלאה והשירותים בו כרוכים בתשלום . אנא השאירו פרטי התקשרות ונציג מקצועי יחזור אליכם בהקדם.

מופעל ע"י Fast Secure Contact Form

 

החזרי מס לשכירים |  ייעוץ פנסיוני |  ייעוץ פיננסי | בדיקת פוליסות 

 

מודעות גוגל