איך לבחור קופת גמל – מדריך מעשי מקוצר

פרסומות גוגל

הכלכלן 2018

גולשים יקרים אתר הכלכלן הנו אתר בבעלות פרטית ללא זיקה לגופים המסוקרים באתר. התוכן באתר נכתב על ידי כלכלנים מנוסים עם אוריינטציה צרכנית במטרה שתפיקו את המיטב מהתכנים המקצועיים באתר בתחומי פנסיה ביטוח קופות גמל החזרי מס הכנסה ומימוש זכויות ביטוח לאומי . ניתן לפנות אלינו לקבלת שירות פרטי ומקצועי בתשלום . נשמח לקבל מכם תגובות ושאלות וכן התייחסות לכתבות המופיעות באתר . גלישה נעימה באתר הכלכלן

בעמוד זה מוצג המדריך המקוצר לבחירת קופת גמל  – למדריך המלא הקש כאן

איך בחורים קופת גמל ? האם הלקוח והחוסך הסביר יכול לבצע בחירת קופת גמל בעצמו או שעליו להעזר במידע שהוא מקבל מאיש השיווק הפנסיוני ולפיו לקבל החלטה.

בעמוד זה נגיש את הקריטריונים העקריים , על קצה המזלג , שמשרד האוצר ממליץ לבחור על פי הן את קופת הגמל .

 

נושאים קשורים : הגדלת הפנסיה והקטנת דמי ניהול : רשימת קופות הגמל איתור כספים בקופת גמל

 

מהי קופת גמל?

 קופת גמל היא מכשיר חסכון לטווח ארוך . את הכספים שנצברו עד שנת 2008 ניתן למשוך באופן חד פעמי ואת הכספים שנצברו לאחר מכן ניתן למשוך כקצבה חודשית או חד פעמית כקצבה מהוונת. 

אילו סוגי קופות גמל עיקריות קיימים?

 • קופת גמל לתגמולים לעמיתים שכירים – העובד ומעבידו מפקידים לקופה הפקדות חודשיות שוטפות משכרו של העובד;
  קופת גמל לתגמולים לעמיתים עצמאים – העמית מפקיד לקופה כספים בעצמו.
 • קרן השתלמות לשכירים
 • קרן השתלמות לעצמאים
 • קופת גמל מרכזית לפיצויים ;
  קופת גמל לדמי מחלה 
 •  קופת גמל למטרה אחרת
 • קופת גמל לחופשה

כמו כן ישנן קרנות השתלמות מיוחדות לעובדי הוראה (ששיעורי ההפקדה ותנאי המשיכה בהן שונים), קופות גמל מבטיחות תשואה (הסגורות למצטרפים חדשים) וקרנות דמי מחלה ותיקות (הסגורות אף הן למצטרפים חדשים)

מהן הטבות המס להן זוכה חוסך בקופת גמל?

הטבות המס בכל המוצרים הפנסיוניים זהים כיום . אין הבדל ולפיכך שיקול המיסוי על ההפקדות אינו מהווה שיקול בבחירה .

מה עלי לעשות כדי ליהנות מהטבות המס?

בהפקדה – תזוכה בהטבת המס באמצעות תלוש השכר או במידה תפתחת את הקופה בעצמך כעצמאי תצטרך לבצע החזר מס אחת לשנה.

מה הם שיעורי ההפקדה המקסימאליים לקופת גמל? (החל מינואר 2005)
לשכיר 

שיעור ההפקדות למרכיב תגמולי המעביד לקופת גמל לתגמולים לא יעלה על 7.5% ממשכורתו של העמית. הפקדות מעביד לחשבון תגמולים – יהיו בדרך של תשלומים חודשיים רצופים בשיעור שווה ממשכורתו של העמית.שיעור ההפקדות למרכיב תגמולי העובד לא יעלה על 7% ממשכורתו. הפקדות העמית השכיר יועברו בדרך של תשלומים חודשיים רצופים בשיעור שווה ממשכורתו

לקופת גמל לתגמולים לעצמאים:
הטבת המס על הפקדה לקופת גמל לתגמולים לעצמאים מוגבלת להכנסה המזכה שנקבעה.איך להשיג דמי ניהול נמוכים בפנסיה קופת גמל קרן השתלמות

7. מתי אוכל למשוך את הכספים שהפקדתי בקופת הגמל?
קופה תשלם לעמית את הכספים שנצברו בחשבונו (כולל חלק המעביד)::
7.1. בקופה לתגמולים לשכירים:
7.1.1. בהגיעו לגיל 60 שנים + וותק של 5 שנים. הפקיד עמית כספים בחשבונו בקופת הגמל אחרי שמשך כספים כאמור, יהיה רשאי למשוך כספים אלו רק אם עברו חמש שנים מיום שהפקיד לראשונה כספים בקופה אחרי מועד המשיכה האחרונה שלו מאותו חשבון בקופה;
7.1.2. לאחר פטירתו, לזכאים לכך;
7.1.3. לגבי סכומים שהופקדו לפני 02.01.05 והרווחים שמקורם בהם,- אם הגיע לגיל 60 או אם פרש מעבודתו ולא החל לעבוד במקום עבודה אחר תוך שישה חודשים מיום פרישתו, או שהחל לעבוד במקום עבודה אחר שהמעביד בו אינו משלם עבורו כספים לקופת תגמולים או לקצבה וחלפו 13 חודשים מיום שהחל לעבוד במקום העבודה האחר.
7.1.4. בתנאים כלכליים קשים (פרטי התנאים מנויים בתקנה 34(ב) פסקאות משנה (2) עד (4) ).
7.2. בקופת תגמולים של עמית עצמאי:
7.2.1. כספים שהופקדו עד 31.12.05 – אם עברו חמש עשרה שנים מיום שהחל להפקיד כספים באותו חשבון;
7.2.2. כספים שהופקדו החל מיום 1.1.06 – בהגיעו לגיל 60+ וותק של 5 שנים;
7.2.3. עם הגיעו לגיל 60 שנים – אם עברו חמש שנים מיום שהחל להפקיד כספים באותו חשבון;
7.2.4. בתנאים כלכליים קשים (פרטי התנאים מנויים בתקנה 34(ב) פסקאות משנה (2) עד (4) );
7.2.5. לאחר פטירתו – לזכאים לכך.
7.3. בקופה אישית לפיצויים:
7.3.1. לאחר פרישתו מהעבודה;
7.3.2. לאחר פטירתו – לזכאים לכך.
7.4. בקרן השתלמות:
7.4.1. למטרת השתלמות, החל מתום שלוש שנות חברות בקרן, בהתאם לכללים שנקבעו;
7.4.2. לכל מטרה שהיא, וללא צורך באישור כלשהו, החל מתום שש שנים ממועד התשלום הראשון לקרן ולגבי עמית שהגיע לגיל פרישה, החל מתום שלוש שנים ממועד התשלום הראשון לקרן;
7.4.3. בפטירת העמית;
7.5. מועדי התשלום
משיכת כספים תתבצע בתוך ארבעה ימי עסקים מהיום בו הגיעה בקשת המשיכה לקופה.

7.6. זקיפת תשואה לעמית מושך
חוסך שהגיש בקשה למשיכת כספים מהקופה, תיזקף לחשבונו תשואה אחרונה של יומיים לפני קבלת הכספים. למשל, אם בהתאם להוראות מחויבת קופת הגמל לשלם לעמית ביום חמישי, העמית יקבל תשואה אחרונה של יום שלישי (בהנחה שימי שלישי, רביעי וחמישי בדוגמא לעיל הינם ימי עסקים).מובהר כי לא תיזקף כל ריבית בשל הפער האמור בימים.

איך אדע לאיזו קופה כדאי לי להצטרף?
קופות הגמל נבדלות זו מזו בשיעור דמי הניהול – עמלות 

 • איכות ניהול הסיכונים 
 • הטבות ביטוחיות שמעניק הגוף המנהל 
 • היכולת לקבל הטבות נוספות מהגוף המנהל את הכספים .

לאחר שהצטרפתי לקופה מסוימת, האם אהיה רשאי לעבור לקופה אחרת?
עמית בקופת גמל רשאי להעביר את הכספים העומדים לזכותו בקופה לקופת גמל אחרת מאותו סוג. איך אדע כי הקופה אינה “משחקת” בכסף בצורה מסוכנת? האם יש פיקוח על ההשקעות שמבצעת קופת הגמל? איך ניתן לדעת מה תמהיל ההשקעות של הקרן 
ניתן לראות את הרכב השקעותיה של כל קופת גמל באתר משרד האוצר בדף מחלקת קופות גמל תחת “מידע פיננסי” > “הרכב נכסים” בכתובת: www.mof.gov.il/hon/2001/gemel/gemel.asp

ניתן גם להזמין שירות אישי לניתוח ההשקעות של קופת הגמל שלך – ההזמנה בעמוד זה  . 
מה יעשו בכסף שייצבר לזכותי בקופה לאחר מותי? מי מקבל את הירושה בקופת גמל ? 
בעת ההצטרפות לקופה העמית ממלא “הוראת מוטבים” שבה הוא מורה לקופה למי להעביר את כספו בפטירתו. ואם לא מילא הוראה כזו יועבר הכסף למנהל עזבונו או ליורשיו על פי דין.

מדוע גובים ממני אותם דמי ניהול בין אם הקופה מרוויחה (הרבה או מעט) ובין אם היא מפסידה?

פשוט כי מותר לה והיא יכולה . אין שום סיבה טובה אחרת .

 

תודה על הפניה לאתר הכלכלן !האתר נמצא בבעלות פרטית מלאה והשירותים בו כרוכים בתשלום . אנא השאירו פרטי התקשרות ונציג מקצועי יחזור אליכם בהקדם.

מופעל ע"י Fast Secure Contact Form

איך לבחור מסלול קרן השתלמות , איך להגדיל את החיסכון הפנסיוני , איך ניתן להגדיל את קצבת ביטוח , איך ניתן להגדיל את תשלום הפנסיה , איך נקבעים דמי ניהול

 

מודעות גוגל