המדריך להקלות והחזרי מס לשכירים

Reading Time: 9 minutes

הקלות במס לשכירים – החזרי מס לשכירים – המדריך המעודכן

בחודש אוקטובר 2013 עדכן מס הכנסה את התקנות בדבר החזרי המס לשכירים.

לפנינו מוצגות עיקרי התקנות המאפשרות החזרי מס לשכירים.
איך מקבלים הטבות מס  ?  כיצד שכירים יכולים לקבל החזר ממס הכנסה ?
על ידי פניה למעסיק או פניה לפקיד שומה באיזור מגוריך. חלק לא מבוטל מהטבות המס ניתן להשיג על ידי פניה ישירה לפקיד השומה  .
אפשרות נפוצה היא שימוש בשירותי יועץ מס שייגבה על השירות כ 20% מערך ההחזר. באמצעות אתר הכלכלן ניתן לבצע החזר מס במחיר משתלם ללא תשלום עבור פתיחת תיק. 
 
החזרי מס הכנסה לשכירים השאירו פרטים באתר או חייגו 058-4363632 
 
 
אילו אירועים ותקנות יעזרו לך לקבל בחזרה כסף ממס הכנסה  ?  
 • עבודה בחלק מהשנה
 • תיאום של ניכויי מס משכר
 • עובד(ת) שבן(ת) הזוג אינו עובד
 • אשה עובדת
 • משפחה חד-הורית
 • תושבים ביישובי ספר או באזורי פיתוח
 • חיילים משוחררים
 • עולה חדש ותושב חוזר ותיק
 • פטור ממס לעיוור ולנכה
 • זיכוי בגין הוצאות החזקתו של קרוב במוסד
 • זיכוי בגין ילד נטול יכולת
 • ניכוי או זיכוי עבור תשלומים לקופות גמל
 • פיצויי פרישה
 • תרומות
 • בקשה להחזר מס

עבודה בחלק מהשנה

עבודה בחלק מהשנה – עבודה חלקית תוך כדי שנת העבודה

עבדם רק חלק מהשנה  ? בחלקה שילמתם מס הכנסה  ובחלקה לא ?  אם כך מס הכנסה חייב לכם כסף. שנת העבודה נספרת מ-1 בינואר ועד 31 בדצמבר ונקודות הזיכוי מחושבות על בסיס שנתי.

איך מקבלים החזר מס עבור עבודה בחלק מהשנה  ?

אם העובד לא עבד אצל אותו מעביד בכל השנה, עליו להביא למעביד הוכחות כי בחלק מן התקופה
לא היו לו הכנסות, למלא טופס 101, והמעביד רשאי להקטין את המס המנוכה מן
המשכורת, בהתחשב במספר החודשים בהם לא הייתה לשכיר הכנסה חייבת.

אם לא הייתה לשכיר הכנסה ממשכורת בחלק מהשנה אלא הכנסה מתגמולים למשרתים
במילואים, דמי לידה, דמי פגיעה בעבודה או דמי אבטלה, שמשלם הביטוח הלאומי
– שהם הכנסה החייבת במס – יש למלא טופס 116 אצל פקיד השומה באזור המגורים
ולבקש תיאום מס.

שימו לב !  אם עבדתם אצל מעביד חלק מהשנה זכרו לקחת אתכם את פרטי תוכנית הפנסיה שנרכשה לכם ולהמשיך אותה אצל המעביד הבא . המנעו מתשלום עמלות מיותרות ומאובדן כספים .  פרטים נוספים – שומרים על קשר עם החיסכון הפנסיוני .

תיאום של ניכויי מס משכר

החזרי מס הכנסה ללא תשלום פתיחת תיק השאירו פרטים באתר או חייגו 058-4363632 

 

תיאום של ניכויי מס משכר עבודה של עובד שכיר – באמצעות האינטרנט  

תקנה זו מיועדת לשכיר העובד במספר משרות וכל משרה מנכה ממנו תשלום באופן בתלתי תלוי .

אם ההכנסה נובעת מכמה מקורות, רשאי השכיר לערוך תיאום מס באינטרנט, באמצעות
המעביד או באמצעות פקיד השומה. לשם כך יש למלא טופס 116, הכולל הצהרה מפורטת על כל מקורות ההכנסה, לצרף את כל תלושי המשכורת ולהגישם למעביד הנוסף או לפקיד השומה. המעביד הנוסף יערוך את חישוב המס וינכה את המס מהשכר אצלו בהתאם.

אם הוגשה הבקשה לפקיד השומה, הוא ישלח למבקש אישורים בכתב על שיעור המס
שיש לנכות מכלל ההכנסה, והשכיר יעביר אישורים אלה למעבידים השונים.כיום, ניתן לערוך תיאום מס גם באינטרנט לשכירים שהכנסתם הכוללת היא עד לסכום של כ- 190,000 ש”ח. דגשים :

– לעריכת תיאום מס באינטרנט יש צורך במספר תיקי הניכויים של המעסיקים
(מספר הרשום על גבי תלוש המשכורת) ובסכומי ההכנסה הצפויים.

– במהלך עריכת תיאום המס תוצג הכתובת אליה ישלחו האישורים.

– אישורי תאומי המס שהופקו במסגרת היישום תקפים, למרות שאין עליהם חותמת
של משרד שומה.

– אין צורך להחתים את פקיד השומה על האישור .

נקודות זיכוי

אישה זכאית ל 1/2 נקודת זיכוי נוספת.כל תושב ישראל זכאי ל- 2.25 נקודות זיכוי.

עובד(ת) שבן(ת) הזוג אינו עובד

עובד שבן בת זוגו אינו עובד – איך לקבל החזרי מס על בן זוג מובטל

בחישוב המס של יחיד שהוא או בן זוגו “יחיד מוטב” ושלבן/בת זוגו
אין הכנסה תובא בחשבון נקודת זיכוי נוספת ( תוספת נטו לשכר )

יחיד מוטב – הינו מי שהגיע לגיל פרישה או עיוור או נכה כמשמעותו בסעיף
9(5)(א) לפקודה.

לקבלת ההקלה יש למלא טופס 101, ולמוסרו למעביד.

אישה עובדת

איך לקבל החזר מס עבור אישה עובדת  

בחישוב המס של אישה עובדת תובא בחשבון 1/2 נקודת זיכוי נוספת (כלומר אישה
עובדת זכאית ל- 2.75 נקודות זיכוי).

אישה עובדת שיש לה ילדים זכאית לנקודת זיכוי נוספת בגין כל ילד בשנה שלאחר
לידתו ועד לשנה שלפני הגיעו לגיל 18 ול- 1/2 נקודת זיכוי נוספת בגין כל
ילד בשנת הולדתו (“ילוד”) ובשנת הגיעו לגיל 18.

משפחה חד-הורית

איך לקבל החזרי במשפחה חד הורית – הטבות מס למשפחה חד הורית

עובד חד-הורי או עובדת חד-הורית, זכאים להקלה נוספת בתשלום מס ההכנסה
באמצעות נקודות זיכוי ( תוספת ישירה למשכורת באמצעות הורדת המס ).

נקודת זיכוי אחת בשל היותם משפחה חד-הורית, בנוסף לנקודות זיכוי בגין
ילדים.

על מנת לקבל את ההקלות, יש למלא טופס 101 ולמסור אותו למעביד אשר יפחית
את סכום נקודות הזיכוי מהמס.

 

נקודות זיכוי על פי מצב משפחתי

  

מצב משפחתינקודות זיכוי
רווקנשוי שלאשתו יש הכנסהאלמן או גרוש ללא ילדים2.25
רווקהנשואה שאין לה ילדיםאלמנה/גרושה שאין לה ילדים2.75
נשוי שלאשתו אין הכנסה*חד הורי המפרנס ילדיו שאינם בחזקתונשואה שיש לה “ילוד”* או “בוגר”*3.25
נער בן 16-17נשואה שיש לה ילדחד הורי שבחזקתו ילוד או בוגר3.75
נערה בת 16-17חד הורי שבחזקתו ילד אחדחד הורית שיש לה ”ילוד” * או ”בוגר”*נשואה + ילד + “ילוד” * או “בוגר”*4.25

* רק בתנאי שהוא “יחיד מוטב” – יחיד שהוא או בן זוגו הגיע לגיל
פרישה, או יחיד שהוא או בן זוגו עיוור או נכה לפי סעיף 9(5)(א) לפקודה.

*”ילוד” – ילד שנולד בשנת המס ומזכה במחצית הנקודה.

“בוגר” – ילד שמלאו לו 18 בשנת המס ומזכה במחצית הנקודה.

תושבים ביישובי ספר או באזורי פיתוח

הקלות והחזרי מס לישוביי פריפריה – רחוק מהמרכז ? קבל החזר מס !  

תושבי היישובים באזורי פיתוח או בישובי ספר, ששם יישובם מופיע ברשימה
מיוחדת של מס הכנסה, המתגוררים במקום ברציפות בפועל 12 חודשים ויותר זכאים
להנחה ממס הכנסה.

הנחה זו היא בשיעורים שונים מהשכר, עד לתקרה שנקבעה בחקיקה השונה מיישוב
ליישוב.

מי שבמהלך שנת המס היה לתושב ביישוב מזכה או חדל להיות תושב כאמור יקבל
חלק יחסי בתנאי שהתגורר בישוב המזכה 12 חודשים רצופים.

תושב אחד היישובים שברשימה הממלא אחר שאר התנאים האמורים, ימלא טופס 101
ויצרף אישור הרשות המקומית או הוועד המקומי על גבי טופס 1312 א’ על היותו
תושב קבוע במקום.

המעביד יתיר את ההנחה המגיעה בחישוב המס מהשכר.

חיילים משוחררים

על פי פקודת מס הכנסה מוענקות למשתחרר/ת מ”שירות סדיר” נקודות זיכוי
על הכנסתו מיגיעה אישית, במשך 36 החודשים הראשונים שלאחר חודש שחרורו מן
השירות הסדיר.

הזיכוי יינתן על הכנסה מיגיעה אישית בכל תחום עיסוק, ובכל הענפים, כולל
ענפי שירותים.

שירות סדיר הוא שירות בצה”ל, במשמר הגבול או במשטרה וכן שירות
התנדבותי בשירות הלאומי. שירות בקבע אינו נחשב כשירות סדיר לעניין חישוב
תקופת השירות המזכה.

היקף הזיכוי:

חייל ששירת 23 חודשים מלאים לפחות, זכאי לשתי נקודות זיכוי,

ששווין 418 ש”ח ( נכון לינואר 2011)

חיילת ששירתה 22 חודשים מלאים לפחות זכאית לשתי נקודות זיכוי,

ששווין 418 ש”ח (נכון לינואר 2011)

חייל ששירת פחות מ- 23 חודשים מלאים זכאי לנקודת זיכוי אחת,

ששוויה – 209 ₪ ( נכון לינואר 2011) .

חיילת ששירתה פחות מ- 22 חודשים מלאים זכאית לנקודת זיכוי אחת,

ששוייה – 209 ₪ (נכון לינואר 2011) .

המעביד רשאי לתת את נקודות הזיכוי לחייל/ת משוחרר/ת כנגד תעודת שחרור
ו/או סיום שירות.

לשם כך יהיה עליך להגיש למעבידך הצהרה על גבי טופס 101.

העובד בשני מקומות עבודה או יותר, צריך כאמור לערוך תיאום מס (ראה לעיל).

עצמאי ידרוש את הזיכוי המגיע לו במסגרת הדוח השנתי אותו הוא מגיש
ויצרף אליו את תצלום תעודת השחרור או סיום השירות.

עולה חדש ותושב חוזר ותיק

עולה חדש זכאי להקלות במס במשך 42 חודשים מיום עלייתו/חזרתו ארצה. ההקלה
ניתנת באמצעות נקודות זיכוי נוספות על אלה המגיעות לכל תושב:

ם 3 נקודות זיכוי חודשיות במשך 18 החודשים הראשונים לעלייה (כלומר 627
ש”ח)*.

ם 2 נקודות זיכוי חודשיות במשך 12 החודשים הבאים (כלומר 418 ש”ח)*.

ם 1 נקודת זיכוי (209 ש”ח)* במשך 12 החודשים הנוספים.

מניין 42 החודשים מתחיל עם קבלת תעודת עולה, ונמשך ברציפות גם כאשר לעולה
אין הכנסה. לא תובא במניין זה תקופת שירות סדיר בצה”ל או תקופת לימודים
במוסד על-תיכוני.

אם העולה לא עבד מספר חודשים במהלך שנת המס, הוא יכול לנצל את נקודות
הזיכוי שלו לשם הפחתת המסים שעליו לשלם על שכרו באותו חלק מן השנה שבו
עבד.

תושב חוזר ששהה 6 שנים רצופות בחו”ל, אם חזר לארץ בתקופה שבין 16/5/2010
ל-30/9/2012, ייחשב לעולה חדש לעניין נקודות הזיכוי להן זכאי העולה החדש.

על העולה למלא טופס 101, לצרף אליו תעודת עולה מוכחת ולמוסרם למעביד.

על תושב חוזר למלא טופס 101, חובה לצרף אישור משרד הקליטה (תעודת “תושב
חוזר” מעל 6 שנים).

המעביד יפחית את נקודות הזיכוי מהמס המנוכה מהשכר.

שים לב: נקודות הזיכוי לעולה חדש או תושב חוזר מצטרפות לנקודות הזיכוי
של תושב רגיל וכך תקבל למשל עולה חדשה, שיש לה שלושה ילדים, בשנה וחצי
הראשונות לעלייתה ארצה סך של 8.75 נקודות זיכוי לפי החישוב:

2.25 נקודות זיכוי בגין תושב.

0.5 נקודת זיכוי בגין היותה אשה עובדת.

3 נקודות זיכוי בגין היותה עולה חדשה

3 נקודות זיכוי בגין ילדים

* נכון לינואר 2011.

פטור ממס לעיוור ולנכה

ראה פירוט בחוברת “דע זכויותיך וחובותיך”.

זיכוי בגין הוצאות החזקתו של קרוב במוסד

אם קרובו של העובד מוחזק במוסד מיוחד, הוא זכאי להפחתת מס בשיעור של 35%
מהסכומים שהוא או בן זוגו שילם לאחזקתו בתנאים אלה:

הקרוב במוסד המיוחד הינו ילד, בן זוג או הורה משותקים לחלוטין, מרותקים
למיטה בתמידות, עיוורים או בלתי שפויים בדעתם או ילד מפגר או אוטיסט.

הזיכוי יינתן בשל תשלום סכומים העולים על 12.5% מהכנסתו החייבת של העובד.

הכנסות הקרוב המוחזק במוסד המיוחד אינן עולות על 159,000 ₪ בשנת המס (נכון
לינואר 2011) ואם יש לו בן זוג על 255,000 ₪ בשנת המס (נכון לינואר 2011).

יש להמציא לפקיד השומה אישור רפואי על גבי טופס 127, טופס 116 א’ (בקשה
לזיכוי ממס בגין נטול יכולת), מסמכים המעידים על תשלומים למוסד המיוחד
וכל מסמך שיידרש על ידי פקיד השומה בהתאם לנסיבות.

העובד לא יקבל את הזיכוי האמור אם הוא קיבל את שתי נקודות הזיכוי בשל נטול
היכולת.

זיכוי בגין ילד נטול יכולת

עובד זכאי לשתי נקודות זיכוי בגין ילד משותק, עיוור או מפגר (סובל מפיגור
שכלי או מפיגור התפתחותי לעומת בני גילו בשל לקות למידה חמורה או בשל מחלה
קשה).

בגין ילד הסובל משיתוק, עיוורון, פיגור שכלי או מאוטיזם, יש להמציא לפקיד
השומה אישור רפואי על גבי טופס 127 וכן טופס 116 א'( בקשה לזיכוי ממס בגין
ילד נטול יכולת).

בגין ילד הסובל מלקות למידה חמורה של קשב וריכוז ו/או היפר- אקטיביות,
בנוסף לטפסים 127 ו-116 א’, יש להמציא הודעה של ועדת השמה על הפניית הילד
למסגרת לחינוך מיוחד וכן אישור ממנהל הגן/בית הספר כי הילד לומד בפועל
במסגרת לחינוך מיוחד.

בגין ילד הסובל ממחלה קשה הגורמת לו לפיגור התפתחותי לעומת בני גילו, יש
להמציא בנוסף לטפסים 127 ו-116 א’, אישורים לפי דרישות פקיד השומה בהתאם
לנסיבות המקרה.

מתן ההנחה מותנה בכך שהכנסות נטול היכולת אינן עולות על 159,000 ₪ בשנת
המס (נכון לינואר 2011) ואם יש לו בן זוג שהכנסותיהם אינן עולות על 255,000
₪ בשנת המס (נכון לינואר 2011).

העובד לא יוכל לקבל נקודות הזיכוי בגין ילד נטול יכולת אם הוא נהנה מזיכוי
במס בשל הוצאות החזקת אותו ילד במוסד מיוחד.

אין באמור לעיל כדי להגביל את סמכות פקיד השומה לבקש מסמכים נוספים במידת
הצורך.

ניכוי או זיכוי עבור תשלומים לקופות גמל

ניכוי – הפחתה מסכום ההכנסה החייבת במס שעליה יחושב המס לתשלום.

זיכוי – הפחתה מהמס, אשר בו חוייב העובד.

א. עובד שממשכורתו מנוכה תשלום לקופת גמל לקצבה, או לביטוח חיים – קופות
שאושרו על-ידי המנהל – זכאי להקלה ממס. ההקלה ניתנת לו על ידי המעביד.

ב. עובד המשלם בעצמו לקופת גמל כאמור, רשאי לבקש מפקיד השומה שיעניק לו
זיכוי בלבד או לבקש ממעבידו את הניכוי או הזיכוי המגיעים לו בשל תשלומיו
אלה.

לשם כך עליו להמציא לפקיד השומה קבלה או אישור על תשלומיו, בצירוף טופס
116. אם למעביד אישור קיבוצי מפקיד השומה למתן הנחות לעובדיו, הוא רשאי
להתיר לעובד את הזיכוי או הניכוי, לאחר המצאת קבלה או אישור על תשלומיו.

אם אין למעביד אישור כזה יפנה העובד לפקיד השומה עם טופס 116 ופקיד השומה
ישלח לו אישור מתאים.

ג. הניכוי או הזיכוי עבור תשלומים לקופת גמל כאמור ניתנים גם לבן זוגו,
ילדיו של עובד שהוא עמית מוטב אשר מלאו להם 18 שנה או יותר בשנת המס, ובלבד
שלא יינתן וניכוי או זיכוי כפול בשל אותו תשלום. הניכוי או הזיכוי ניתנים
לעובד שבעדו שולם התשלום.

כל שנה נקבעת תקרה מסויימת לזיכוי ולניכוי. יש לבצע את חישוב הסכום להחזר בכל שנה בנפרד !

פיצויי פרישה

איך לקבל החזרי מס על פיצויים  – החזרי מס על פרישה

פיצויי פיטורין, המשולמים לעובד בעת פרישתו מעבודתו על פי חוק פיצויי פטורין, פטורים ממס בגבולות
שנקבעו בחוק:

משכורת חודשית לכל שנת עבודה. סכום הפטור מוגבל עד לתקרה מסוימת ומתעדכן
מפעם לפעם (בינואר 2011 סכום של 11,650 ש”ח).

המנהל רשאי להגדיל את סכומי הפטור בהתחשב בתקופת השירות של העובד, בגובה
שכרו, בתנאי עבודתו ובנסיבות הפרישה (אולם לא מעבר להגבלת סכום הפטור האמור).
לשם כך יש לפנות לפקיד השומה.

את פיצויי הפרישה החייבים במס אפשר לפרוס בחלקים שווים על פני כמה שנים
כדי לזכות בהקלה בתשלום המס. לשם כך יש לפנות לפקיד השומה.

תרומות

תרומות כספים וקבלחת החזרים ממס הכנסה

התורם למוסד ציבורי (מוסד המוכר על-ידי שר האוצר ואושר על-ידי ועדת הכספים
של הכנסת) זכאי לזיכוי ממס הכנסה בגובה של 35% מסכום התרומה. לסך התרומות
שניתן לקבל עבורן זיכוי יש ‘רצפה’ (מינימום) ו’תקרה’ (מקסימום): הרצפה
מתעדכנת מדי שנה בשנה, והתקרה אינה יכולה לעלות על 30% מההכנסה החייבת
במס, או על סכום המתעדכן שנתית, לפי הנמוך ביניהם (בשנת המס 2011 הסכום
המזערי לתרומה 420 ש”ח, והמרבי – 4,351,000 ₪ כאשר סכום זה עשוי להשתנות
בחקיקה במהלך שנת 2011).

את סכום התרומה העולה על התקרה לזיכוי ניתן להעביר לשנים הבאות ולצרפו
לסכום התרומות באותה שנת מס ,אך לא יותר משלוש שנות מס.

לשם קבלת הזיכוי, יש לצרף קבלות מתאימות מקוריות ולמלא טופס 116. פקיד
השומה ישלח לעובד אישור על התרת הזיכוי.

בקשה להחזר מס – איך מגישים בקשות להחזרי מס ?

עובד שכיר, שבמהלך השנה לא נהנה מההטבות המגיעות לו אשר מופיעות בעלון
זה או שהוא זכאי להטבות אחרות רשאי להגיש בקשה להחזר מס.

את הבקשה יש להגיש באמצעות טופס 1301 או טופס 0135 (דוח מקוצר המתאים
לשכירים שאין להם הכנסות משוק ההון) המיועד לעובד שכיר שהכנסתו ממשכורת
בלבד, ולצרף את המסמכים הללו:

ם טופסי 106 שהוציאו המעבידים (לשני בני הזוג) ובמקרה של פרישה – טופס
161 וטופס 161א ואישור פקיד שומה בגין מענקי הפרישה;

ם אישורים על הפרשות לקופות גמל וביטוח חיים;

ם אישורים אחרים המקנים הקלה במס, בין היתר כמוסבר בעלון מידע זה.

בקשות להחזרי מס ניתן להגיש עד שש שנים אחורה משנת המס הנוכחית.

לתשומת לבך: מידע ופרטים נוספים ניתן לקבל במשרדי השומה ברחבי
הארץ העומדים לשירותך.

כדי לחסוך זמן, תורים והמתנה, מוטב שתמלא את הטפסים הדרושים מראש, תצרף את
האישורים והמסמכים הקשורים לעניין ותשאירם בתיבה המיועדת לכך במשרדי השומה.
האישור יישלח אליך לביתך  תוך מספר ימים.

ניתן כמובן לשלוח את הטפסים באמצעות הדואר , אך אנו לא ממליצים על אפשרות זו – מגיע לכם כסף – גשו למשרדי מס הכנסה , דברו עם פקיד השומה ובררו איתו את הנושא .

אם חלה עליך חובה להגיש דוח באופן מקוון (באינטרנט או דרך מייצג), ראה הסברים בפרסומי הרשות ובאתר האינטרנט עם הכניסה לדוח מקוון.

באמצעות סימולטור המס באפשרותך לחשב באינטרנט, באופן מיידי ואנונימי את
זכאותך להחזרי מס לשנים: 2010 – 2005.

ראה דברי הסבר בחוברת “דע זכויותיך וחובותיך” המתפרסמת באתר
רשות המסים והמחולקת חינם במשרדי רשות המסים.

לתשומת ליבך: בסמכות פקיד השומה לדרוש כל מסמך והבהרות על מנת לאמת
את הצהרתך – או במילים אחרות – מס הכנסה יבדוק היטב לפני שתקבלו את הטבות המס.

דברי ההסבר המובאים באתר הכלכלן זה הינם כלליים , על בסיס חוזרי מס הכנסה ופקדת מס הכנסה ואין לראות בהם נוסח החוק או תקנות מס הכנסה , או ייעוץ מס

 
הדף עודכן בתאריך 15.07.2014 הכלכלן – האתר האובייקטיבי למודעות פנסיונית
  
תודה על הפניה לאתר הכלכלן !האתר נמצא בבעלות פרטית מלאה והשירותים בו כרוכים בתשלום . אנא השאירו פרטי התקשרות ונציג מקצועי יחזור אליכם בהקדם.

מופעל ע"י Fast Secure Contact Form

 
 
 
 

המכללה הבינלאומית לתכנון פיננסי |  איתור מתכנן פיננסי | כלכלת בית מאמרים 

החזרי מס הכנסה לשכירים  |  תכנון הוצאות חודשי פדיון קופתגמל ללא מס |  בנק ישראל חשבונות מוגבלים

אישור ניהול ספרים  | רשות המיסים בדיקת ביטוחים | האתר של ד”ר גיא בכור GPLANET

 

 טעויות חישוב בפוליסות ביטוח | איתור כספים אבודים  | השוואה בין פיקדון בבנק לפוליסת ביטוח

 

כלכלת המשפחה אקסל | כלכלת המשפחה מאמרים  | כלכלת המשפחה ייעוץ פיננסי  |  תכנון כלכלי לפורשים