מילון הביטוח : פנסיית נכות בקרן פנסיה מקיפה חדשה

פרסומות גוגל

הכלכלן 2018

גולשים יקרים אתר הכלכלן הנו אתר בבעלות פרטית ללא זיקה לגופים המסוקרים באתר. התוכן באתר נכתב על ידי כלכלנים מנוסים עם אוריינטציה צרכנית במטרה שתפיקו את המיטב מהתכנים המקצועיים באתר בתחומי פנסיה ביטוח קופות גמל החזרי מס הכנסה ומימוש זכויות ביטוח לאומי . ניתן לפנות אלינו לקבלת שירות פרטי ומקצועי בתשלום . נשמח לקבל מכם תגובות ושאלות וכן התייחסות לכתבות המופיעות באתר . גלישה נעימה באתר הכלכלן

פנסיית נכות  בקרן פנסיה היא הכיסוי הביטוחי למקרה של נכות מלאה של העמית ואמורה להבטיח את קיום התא הכלכלי במקרה של יציאת העמית ממעגל העבודה .

שיעור פנסיית הנכות שתשולם לעמית לא תעלה על 75% מהשכר הקובע בקרן הפנסיה.

ב נוסף , במקרה של נכות מלאה , הקרן תשחרר את העמית מתשלום דמי הגמולים ותשלם את עלות הפרמיה החודשית בעצמה לחשבון העמית .

בעת קבלת הדוח התקופתי מקרן הפנסיה רצוי ואף חובה לחון את אחוז הכיסוי לנכות ולעדכן אותו בהתאם לצורכי המבוטח .

הודות לעלות הנמוכה יחסית של עלות הביטוח ההדדי בקרן הפנסיה המקיפה מקובל לבטח את העמית בביטוח מקסימלי למעט במקרים בהם כבר קיים כיסוי אבדן כושר עבודה מיטבי במקום אחר.

 

מודעות גוגל