כתבות בנושא בדיקת חיסכון פוליסות ביטוח וטעויות בחישוב החיסכון

פרסומות גוגל

הכלכלן 2018

גולשים יקרים אתר הכלכלן הנו אתר בבעלות פרטית ללא זיקה לגופים המסוקרים באתר. התוכן באתר נכתב על ידי כלכלנים מנוסים עם אוריינטציה צרכנית במטרה שתפיקו את המיטב מהתכנים המקצועיים באתר בתחומי פנסיה ביטוח קופות גמל החזרי מס הכנסה ומימוש זכויות ביטוח לאומי . ניתן לפנות אלינו לקבלת שירות פרטי ומקצועי בתשלום . נשמח לקבל מכם תגובות ושאלות וכן התייחסות לכתבות המופיעות באתר . גלישה נעימה באתר הכלכלן
הממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון, פרופ’ עודד שריג, הטיל עיצומים כספיים על הדס ארזים קופות גמל ועל מגדל מקפת, זאת בעקבות ליקויים שנמצאו במסגרת ביקורות יזומות שערך האגף בגופים. 

במהלך הביקורת, השיבה הדס ארזים תשלום עודף של כ- 2 מיליון שקל לעמיתים. בנוסף, החליט הממונה להטיל על הדס ארזים עיצומים כספיים בסך 285,600 שקלים ועיצום על תנאי בסך 285,600 שקלים למשך שלוש שנים. 
מגדל ספגה קנס כספי בסך של 150 אלף שקלים.

הביקורת שנערכה בהדס ארזים בחנה את ניהול ובקרת השקעות כספי עמיתים. באוצר מציינים כי הביקורת זיהתה חולשה בבקרה על עמלות ברוקראז’ ושמירה ורישום ניירות ערך בבנק (קסטודיאן), שהביאו לגביית כספים עודפת מעמיתים. 

הביקורת במגדל מקפת בחנה את ניהול זכויות עמיתים בקרן הפנסיה שבניהולה. באוצר מציינים כי בביקורת אותרו ליקויים בניהול זכויות עמיתי קרן הפנסיה ובמערך התפעול שלה. בין היתר, נמצא כי העברות כספים ודיווחים לעמיתים לא בוצעו בהתאם להוראות הדין.

מהדס ארזים נמסר: “דו”ח האוצר מתייחס לשנים עברו. הליקויים שהועלו בדו”ח מתייחסים לפעולות גבייה שגויות מצד בנק מרכנתיל. בעקבות פנית הדס ארזים פעל בנק מרכנתיל לזכות את קופות הדס במלוא הסכומים שנגבו ביתר, וכפי שאף עולה מדו”ח האוצר לא נגרם נזק לעמיתים. הדס ארזים מקדמת בברכה את הביקורת והיא תמשיך, אף ביתר שאת, לדאוג ולטפל בעמיתיה, ולראיה שירות מקצועי חדשנות מוצרית ותשואות גבוהות לאורך זמן.”

ממגדל מקפת טרם נמסרה תגובה.

 

 

 

סליחה , טעות: חברת הביטוח הפקידה 160,000 ש”ח ועכשיו לוקחת בחזרה 400,000

א’ תובע את הראל על כך שהפקידה בטעות את הכסף בשנת 97′, ורק לפני כשנה הודיעה לו כי הכסף אינו שלו | לטענתו, הוא ומשפחתו חיו ברמת חיים גבוהה מדי, ותובעמיליון שקל | הראל: “העובדות שונות בתכלית

22/02/2011מאת: מורן רייכמן

תביעהיוצאת דופן הוגשה לאחרונה לבית משפט השלום בתל-אביב: א’, גבר בשנות השישים לחייו מאזור נתניה, תובע את חברת הראל ביטוח על כך שגרעה למעלה ממחצית מכספי הפנסיהמחשבונו.
התובע מיוצג על ידי עוה”ד
דגנית בר קציר. אם עדכאן נשמע הדבר כסיפור רגיל על מאבקו של מבוטח נגזל כנגד חברת הביטוח, הפעם חברתהביטוח טוענת כי התובע מנסה לגזול את כספה – ומודה כי שגתה, והפקידה את כספיםלחשבונו של המבוטח עקב טעות. ברצוננו להביע התנצלותנו”, כך כתבו בהראל לאבמכתב שנשלח לפני כשנה, “על הטעות בקבלת מידע שגוי בהצטברות כספי הפוליסות במהלך 13השנים האחרונות. לפוליסה זו הועבר בטעות תשלום חד פעמי ב- 8/4/97 בסך של 163,182שקל. סכום זה לא היה ואף אינו שייך לפוליסה ע”ש כבודו.” הסכום המקורי שהופקדתפח וצבר רווחים במשך השנים, ובעקבות תיקון הטעות, הצטמק שווי הפוליסה של א’ מ-793אלף שקל ל-381 אלף שקל – מעלה ממחצית מערכה.לטענת התובע, הוא לא עקב באופןשוטף אחרי הפוליסה, ולא יכול היה לדעת על הטעות. לטענתו, רק לקראת הגיעו לגיל 60 החל לעשות סדר בחשבונותיו ובכספי הפנסיה שלו, ובעזרת סוכן ממבטח סיימון הגיע למסקנהכי באפשרותו לפרוש בכבוד ואף לסייע לילדיו באופן נדיב.לאור מצגי השוואורשלנות הנתבעת”, נכתב בתביעה, “ולאור הסתמכות התובע על דיווחים אלו, נגרמו לו נזקים, שנוצרו עקב כך שהוא ובני משפחתו חיו ברמת חיים גבוהה בהרבה מזו שיכלו בפועללהרשות לעצמם, אילו ידעו על ‘טעויות’ אלו בזמן אמת.”

כך, מימן א’ חתונהמפוארת לבתו שהתחתנה באוסטרליה, ואירוע גדול נוסף למשפחה בישראל. כמו כן הוא שילםאת לימודיו של בנו, ואף לקח קורסים שונים להעשרת הידע ושקל לפתוח עסק קטן.בכתב התביעה מובאות טענות נוספות כלפי חברת הראל, על כך שגם לאחר גילוי הטעות, המשיכה החברה לספק לתובע נתונים בהם הייתה חוסר התאמה לגבי הפקדות וזכויותשנצברו בפוליסה של א’. כך, מובא בתביעה העתק של מכתב נוסף מטעם הראל, שבו מדווחתהחברה טעות נוספת בחשבונו של א’, על פיה הוא פדה חלק מסכום הפיצויים שהופקדו לזכותובזמן עבודתו בסלקום, כך שסכום הפיצויים שנשמרו עבורו לצורך קצבה עומד כל כ-18 אלףשקל, ולא 52 אלף שקל כפי שדווח לו בתחילה.כדי להתמודד על השינוי הדרסטיבגובה הפנסיה שלו, חזר א’ לעבודה, והיום הוא נמצא על הקו לגרמניה בה הוא עובד מרבית זמנו, וחוזר לארץ לתקופות קצרות, זאת כדי לפצות על הצטמקות הפנסיה שלו. “התובע היהבטוח כי יוכל להצטרף לרעייתו שפרשה ממשרד החינוך, להיות עם הנכדים, והניח שתהיה לוקיצבה מספקת” – נכתב בתביעה בגמר תיאור העובדות.א’ תובע מהראל מיליוןשקלים, וזאת לטענתו לאחר שהפחית את סכום התביעה המקורי שאליו הגיע – 1.7 מיליון שקלמשיקולי אגרה. התובע מבקש להחזיר את הכספים שהופחתו מחשבונו, בנוסף להחזרים על הוצאות שלא היה מוציא אילולא הטעות של הראל, ופיצויים נוספים על עוגמת נפש.מחברת הראל נמסר כי “העובדות לאשורן שונות בתכלית מהנטען על ידי התובע, ואלו הוסברו לו כבר לפני כשנה. צר לנו על הניסיון לקבל כספים שאינם מגיעים ואנו משוכנעים שבית המשפט ידחה מכל וכל את טענותיו.”

משיכת פיצויים תגמולים משיכת כספי פוליסה

טעות בדו”ח: דמי ניהול כפולים למבוטחי מגדל

עשרות אלפי מבוטחים בחברת מגדל קיבלו דו”ח רבעוני לפיו גבתה החברה דמי ניהול גבוהים בעשרות אחוזים מהסכום אותו אמורה הייתה לגבות. בחלק מהמקרים, על פי המצויין בדו”ח, מדובר בחיוב כפול. מגדל: “כל נתוני היתרות והצבירות הינם נכונים ומדוייקים וכי הטעות מתייחסת אך ורק לדמי הניהול והרווחים שצוינו בדו”ח”אליצפן רוזנברג 22.06.10, 13:17גביית יתר? מעשרות אלפי לקוחות של חברת הביטוח מגדל המחזיקים בפוליסת ביטוח מנהלים, נגבו דמי ניהול בשיעורים גבוהים בהרבה מהסכום אותו היתה אמורה החברה לגבות. בחלק מהמקרים מדובר בגביה של עד פי שניים ויותר, כך עולה מהד”וחות הרבעוניים שנשלחו לחוסכים.

מפניות שהגיעו ל ynet עולה, כי מבוטחי החברה בביטוח מנהלים שקיבלו לאחרונה את הדו”ח הרבעוני לחודשים ינואר-מרס 2010, גילו אי דיוקים משמעותיים בשורות המציינות “דמי ניהול”.

על פי נתונים שהגיעו לידי ynet מדובר בפוליסות ביטוחי מנהלים שנפתחו בשנים 2004-1994 . על פי תנאי הפוליסה, חברת הביטוח רשאית לגבות 15%מהרווח הריאלי שהפיקו הפוליסות (התשואות). בנוסף, החברה רשאית לגבות %0.6 מהצבירה השנתית (ללא תלות ברווחים או הפסדים).

בדו”ח הרבעוני האחרון, בשורת דמי הניהול המשתנים (15% מהתשואה הריאלית) נכתב כי נגבו בפועל בין 20%-30% בהתאם לסוגי הפוליסות, כלומר עד פי שניים יותר. בנוסף, בשורת דמי הניהול הקבועים (0.6% לשנה) נכתב, כי נגבו סכומים לפי חישוב של 0.8% לשנה, כלומר 33% יותרכמו כן נפלו טעויות בחישוב הרווחים של הפוליסות. לפיכך, סביר להניח כי “יתרת הסגירה” של הפוליסות – גם היא שגויה.

נציגת שירות לקוחות בחברה אישרה באוזננו היום כי אכן קרתה תקלה וכי ב-80 אלף דו”חות רבעוניים שנשלחו למבוטחים, חלה טעות, כאשר בחלקם חושבו דמי הניהול על חודשים נוספים ובחלקם רשום כי נגבו דמי ניהול כפולים. לדבריה, בעוד כחודש ישלחו ללקוחות דוחות מעודכנים.

לא פורסמה הודעה רשמית

לא ברור מדוע החברה לא פרסמה, עד כה, מסמך רשמי או הודעה על התקלה, לא למבוטחים ולא לציבור, למרות שמדובר בחברה ציבורית המנהלת תיקים של מיליון וחצי מבוטחים.לדברי מספר פונים, נסיונות של לקוחות, שהבחינו בטעות, וביקשו לקבל הסברים במוקד השירות של מגדל, לא צלחו. הם נאלצו להמתין זמן רב, הופנו למענה קולי במקום מענה אנושי ומי שכבר זכה למענה – לא קיבל הסבר ברור.

מחברת מגדל נמסר בתגובה: “מערך הבקרה של מגדל אכן איתר לפני ימים אחדים טעות באופן הצגת דמי הניהול והרווחים בחלק קטן מהדו”חות הרבעוניים שהופצו ללקוחות.יובהר כי גם בדו”ח השגוי כל נתוני היתרות והצבירות הינם נכונים ומדוייקים וכי הטעות מתייחסת אך ורק לדמי הניהול והרווחים שצוינו בדו”ח, ועל כן אין צורך בתיקון יתרות או בזיכוי מבוטחים.

יובהר כי גם הטעות לגבי דמי הניהול הינה פועל יוצא של תקלה במערכת ההוצאה לאור של הדו”חות ולא במערכות המידע או במערכות התפעוליות של החברה.יובהר כי לקוחות מגדל יכולים לראות את נתוני הצבירה המדויקים שלהם על ידי כניסה לאתר האינטרנט של החברה בכל עת.

מייד עם גילוי התקלה העבירה מגדל דיווח מיידי לפיקוח על הביטוח במשרד האוצר.

בימים האחרונים אמנם ניכר עומס במוקד שירות הלקוחות של מגדל שהינו שכיח בתקופות שלאחר משלוח דו”חות ואנו עמלים לשפר את זמינות הנציגים על ידי הרחבת שעות הפעילות של המוקד והוספת נציגי שירות.מגדל מצרה על הטעות, נקטה בכל הצעדים המתחייבים למניעת הישנותה ומכתב הסבר מפורט ברוח זו נמצא כבר בהפקה”.

מודעות גוגל

כתיבת תגובה