פנסיה תקציבית מחשבון חישוב פנסיה תקציבית סימולטור פנסיה תקציבית

Reading Time: 2 minutes

מחשבון לפנסיה תקציבית

פנסיה תקציבית מחשבון לביצוע חישובי תחזית קצבה לבעלי פנסיה תקציבית לפני פרישה מעבודה ותחזית פנסיה צפויה. חישובי פנסיה על ידי מומחים ומחשבון חינם באתר

מחשבון פנסיה תקציבית

מחשבון פנסיה תקציבית

מחשבון פנסיה תקציבית באינטרנט 

פנסיה תקציבית נהוגה בשירות המדינה על פי חוק שירות המדינה ( גמלאות ) נוסח משולב , התש”ל 1970 .הקישור מפנה למחשבון שבאתר השירות הציבורי ומטרתו לתת אומדן לקצבה של שתתקבל. בעמוד זה תוכלו להשתמש במחשבון פנסיה תקציבית שמופיע באתר שירות נציבות המדינה. 

 מחשבון פנסיה תקציבית

תשלומי פנסיה תקציבית

התשלומים מתוקף חוק שרות המדינה (גמלאות) הינם מתקציב המדינה. העובד והגוף המעסיק לא הפקידו באופן שוטף להבטחת התשלומים והזכויות המעוגנות בחוק ניתנות מידי חודש מתקציב המדינה כל ימי חיי הזכאים לקיצבה ושאיריהם הזכאים בהתאם לחוק.

פנסיה תקציבית לעובד מדינה

עובדי מדינה חדשים אינם זכאים עוד לפנסיה תקציבית וזכויותיהם מובטחות בפנסיה צוברת. ואין להם צורך במחשבון מחשבון פנסיה תקציבית

פנסיה תקציבית מנגנון צבירה 

פנסיה תקציבית פירושו, בין היתר, כי התשלום נעשה מתקציב המדינה ואין השתתפות של העובד במימון הזכויות. היות והתשלום נעשה מתקציב המדינה החוק קובע, ולא הפרט, מי יקבל את הגמלא, מתי וכיצד יחושב גובה התשלום. דוגמא לחישוב ניתן למצוא בקישור מעבר לעמוד מחשבון פנסיה תקציבית

פנסיה תקציבית מתקדמת

החל ממרץ 2002 הוגדל המרכיב הפנסיוני המבוטח בשכר עובדי מדינה וותיקים שהחלו עבודתם לפני מועד זה. הביטוח נעשה באמצעות פנסיה צוברת, בשונה מפנסיה תקציבית, בקופת גמל או קרן פנסיה על פי בחירת העובד. שינוי זה מאפשר הדרגתית להגדיל את שעור השכר המבוטח לגמלאות בגין מרכיבי שכר שאינם במשכורת הקובעת.

תכנון פיננסי לקראת פרישה עם פנסיה תקציבית

לפני הפרישה חייב כל אזרח במדינת ישראל לבצע תכנון פרישה באמצעות מתכנן פיננסי אובייקטיבי. תר הכלכלן מעמיד לרשותכם יועצים לתכנון פנסיוני מתקדם. כל היועצים הנם בעלי תואר שני , מוסמכי CFP עם ניסיון בתכנון פרישה , בדיקת פוליסות ביטוח , איתור כסף אבוד ובדיקת ביטוחים .

נא לסמן אחד הנושאים הבאים

מקור: מחשבון הפנסיה של נציבות המדינה.קח אותי למחשבון פנסיה תקציבית

 

פנסיה תקציבית ופנסיה צוברת | פנסיה תקציבית מורים | פנסיה צוברת פנסיה תקציבית

חישוב פנסיה תקציבית | פנסיה תקציבית צה ל | מה זה פנסיה תקציבית

פנסיה תקציבית שארים | פנסיה צוברת מול תקציבית