גבעת המטוס ירושלים הוכרזו הזוכים במרכז רמ”י

Reading Time: < 1 minute

גבעת המטוס ירושלים הוכרזו הזוכים במרכז רמ”י

ועדת המכרזים של רשות מקרקעי ישראל הכריזה על 9 זוכים במכרז בגבעת המטוס בירושלים לבניית 1,257 יחידות דיור מתוכן 501 יח”ד במסלול מועדת המכרזים של רשות מקרקעי ישראל הכריזה על 9 זוכים במכרז לרכישת זכויות חכירה בקרקע לבניית 1,257 יח”ד ב – 10 מתחמים בבניה רוויה בגבעת המטוס מתוכן 501 יח”ד במסלול מחיר מופחת, 718 יח”ד בשוק החופשי ו- 38 יח”ד לדיור ציבורי. (מכרז ים/61/2020).הדירות יכללו מרפסת, מחסן וחניה.

אחד מיעדי הנדל”ו הנחשקים בבירה

שכונת גבעת המטוס בירושלים, נמצאת ממערב לדרך חברון, ממזרח ומדרום לבית צפפא. בשכונה יבנו בניינים בני 12 קומות במרכז השכונה ובניינים בני -4-6 קומות במורדות.
לכל המתחמים, למעט אחד שיפורסם מחדש, נקבעו זוכים. המכרז במסלול מחיר מופחת קובע מראש את המחיר לזכאים למ”ר בנוי . מחירי הדירות שנקבעו במכרז משקפים הנחה של 17% בהשוואה לדירות דומות בשוק. כל הקרקעות ששווקו הינן קרקעות בניהול רשות מקרקעי ישראל. הזכויות המוקצות הן בהתאם לטבלת הקצאה ואיזון שקבעה התכנית (מק/14295).

המחיר התחלתי לדירת 85 מ”ר בירושלים יעמוד על 1,546,244 שקל
המחיר התחלתי לדירת 100 מ”ר בבירה יעמוד על 1,795,103 .שקל
המחיר התחלתי לדירת 120 מ”ר  בגבעת המטוס יעמוד על 2,126,915 .שקל 

היעד החדש לבנייה בירושלים נמצא בדרום ירושלים, מדרום לקו הירוק, ליד בית צפאפא וצפונית מערבית למנזר מר אליאס. בשנת 1967 נפל במקום מטוס ומכאן שמה.