מענקים לעצמאים דצמבר 2020 ובעלי שליטה ולעסקים קטנים

Reading Time: 2 minutes

מענקים לעצמאים דצמבר 2020 ובעלי שליטה ולעסקים קטנים

באזור האישי של רשות המיסים נפתחה האפשרות להגשת בקשות למענקי נובמבר – דצמבר 2020 לעצמאים ובעלי שליטה ולעסקים קטנים. במסגרת רשת בטחון כלכלית יישולמו בימים הקרובים מענקים לעצמאים דצמבר 2020 ובעלי שליטה ולעסקים קטנים.

מענקים לעצמאים דצמבר 2020 ובעלי שליטה ולעסקים קטנים

מענקים לעצמאים דצמבר 2020 ובעלי שליטה ולעסקים קטנים

רשת בטחון כלכלית לעצמאים כמה כסף המענק

נפתחה באתר רשות המסים האפשרות להגשת בקשות לקבלת “מענק הסיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה” אשר מחזור הפעילות שלהם בחודשים נובמבר-דצמבר 2020 נפגע בשל התפרצות נגיף הקורונה בלפחות 40%, לעומת התקופה המקבילה בשנת המס 2019. בנוסף, נפתחה הגשת הבקשות ל”מענק הוצאות לעסק קטן” לעצמאים יחידים עם מחזור שנתי של עד 300 אלף ₪, אשר מחזור הפעילות שלהם בחודשים נובמבר-דצמבר 2020 נפגע לפחות ב- 25%, לעומת התקופה המקבילה ב- 2019. 

מענק הסיוע לעצמאים ובעלי שליטה סימולטור מס הכנסה

סכום המענק הדו חודשי הוא בגובה של עד 15,000 ₪ לכל תקופת זכאות ומהווה 70% מההכנסה החייבת הממוצעת לחודש, בשנת המס 2018 או שנת המס 2019, לפי הגבוה בהם, כפול 2. למענק יכולים להגיש בקשה עצמאים יחידים ושכירים בעלי שליטה שבין השאר חלה ירידה של לפחות 40% במחזור הפעילות העסקית שלהם בחודשים נובמבר-דצמבר 2020 בהשוואה לתקופה המקבילה, ושסך ההכנסה החייבת שלהם בשנה הרלוונטית (2018 או 2019) לא עלה על 651,600 ש”ח וסך ההכנסה החייבת החודשית הממוצעת מעסק בשנה הרלוונטית (2018 או 2019) עולה על 714 ש”ח. 

להגשת הבקשות ולפרטים נוספים לחצו כאן 

מענק הוצאות לעסקים קטנים

מענק הוצאות לעסק קטן עם מחזור שנתי של עד 300 אלף ₪ – למענק יכולים להגיש בקשה עצמאים יחידים, שבין השאר, חלה ירידה של לפחות 25% במחזור הפעילות העסקית שלהם בחודשים נובמבר-דצמבר 2020 בהשוואה לתקופה המקבילה, ושמחזור פעילותם הממוצע לחודש בשנת המס 2019 היה בין 1,500 ₪ ל- 25,000 ₪. סכום המענק הינו בגובה של עד 6,000 כמפורט:

100 אלף ש״ח מחזור שנתי – 3,000 ש״ח.

100-200 אלף ש״ח מחזור שנתי – 4,000 ש״ח.

200-300 אלף ש״ח מחזור שנתי – 6,000 ש״ח.

עד מתי אפשר להגיש בקשה למענקים לשנת 2020

כזכור, גם עצמאיים שפתחו עסקים חדשים, שהחלו לפעול בינואר ופברואר 2020 יכולים להגיש במסגרת הפלטפורמה של מענק זה בקשות למענקים, ככל שהם עומדים בתנאי הזכאות, להגשת הבקשות ולפרטים נוספים לחצו כאן

את הבקשות לשני סוגי המענקים  ניתן להגיש  עד 15/04/2021.