משיכת כספים חשבונות קטנים בקופת גמל

Reading Time: 2 minutes

משיכת כספים חשבונות קטנים בקופת גמל 

עדכון של משרד האוצר לתקנות מזכיר לציבור נושא חשוב שבמרכזו הטבת מס חשובה משיכת כספים מחשבונות קטנים בקופת גמל עדכונים בנושא מיסוי ומשכית כספים מקופות גמל קטנות ללא תשלום מס הכנסה האישור משרד האוצר פטור ממס הכנסה שימו לב אזרחים במהלך השנה הקרובה תקבלו לתיבת הדואר הודעה עם צק משיכת כספים חשבונות קטנים

טופס 135 לשנת 2018 החזרי מס הכנסה

קופות הגמל יישלחו צקים לכ 300,000 עמיתים

האוצר יוזם סבב נוסף של פנייה לעמיתי קופות הגמל במטרה לאפשר להם למשוך כספים פטורים ממס מקופות גמל קטנות . קופת גמל קטנה ובו סכום חיסכון ( הפקדות + תשואה ) עד ליתרה צבורה בסכום של 8,000 ש”ח והחוזר הנוכחי מחדד חובתה של חברה מנהלת לצרף למכתב המחאה שתאפשר לעמיתים למשוך את כספים עם פטור מלא ממס הכנסה.

בסבב הנוכחי אין טפסים שצריך לשלוח לקופת הגמל – העמית יקבל המחאה לביתו. לישראלים שרגילים למירוץ הטופסיאדה מול החברות המנהלות זוהי בהחלט הודעה משמחת לציבור החוסכים שכעת יצטרך להחליט האם לפדות את הכסף בפטור מלא ממס הכנסה או לכלול אותו בהתחשבנות לקראת הפרישה .

איך למשוך כספים פטורים ממס הכנסה

תקנה 2 לתקנות מאפשרת לעמית למשוך כספים מחשבונות לא פעילים שיש בהם סכומים נמוכים והכל כמפורט בתקנות. תקנה 3 לתקנות קובעת כי חברה מנהלת של קופת גמל תשלח לעמיתים אלו הודעה נפרדת, במועד ובנוסח שעליו יורה הממונה.

לפי ההנחיות החדשות  נקבעו הוראות למתן הודעות לכלל העמיתים בעלי חשבון קטן (עד ליתרה צבורה בסכום של 8,000 ש”ח), בדבר זכותם למשיכת הכספים, וכן הוראות לגבי חובתה של חברה מנהלת לצרף למכתב המחאה שתאפשר לעמיתים למשוך את כספם.

הצק בדרך הפעם בלי טופס משיכה

חשבונות קטנים שבהם יתרה של לפחות 6,500 ש”ח המחאה תשלח עד ליום 22 באוקטובר 2020; דיווח. חשבונות שבהם יתרה של לפחות 5,000 ש”ח נכון ליום 31 בדצמבר 2020 .  חשבונות קטנים שבהם יתרה של לפחות 3,500 ש”ח נכון ליום 28 בפברואר 2021 . המחאה תשלח עד ליום 15 במרץ 2021; דיווח לממונה בהתאם לסעיף 5(א1) יימסר עד ליום 1 ביוני 2021; כל יתר בעלי החשבונות יקבלו בהמשך את ההודעה עם המחאה למוטב בלבד.

הכלכלן האתר המרכזי למודעות פנסיונית מימוש זכויות ביטוח לאומי ואיתור כספים באמצעות אתר הר הכסף משרד האוצר