הקטנת ניכוי מס במקור טופס להורדה

Reading Time: 2 minutes

הקטנת ניכוי מס במקור טופס להורדה

ניכוי מס במקור הוא אחת הדרכים היעילות של רשות המיסים לגבות מס בזמן אמת. באמצעות טופס הקטנת ניכוי מס במקור ניתן להוריד את שיעור המס ולשפר את תזרים המזומנים של העסק שלך .

בסוף העמוד ניתן להוריד טופס הקטנת ניכוי מס במקור של רשות המיסים 

הקטנת ניכוי מס במקור טופס להורדה

הקטנת ניכוי מס במקור טופס להורדה

הקטנת ניכוי מס במקור למה זה טוב

שלום אברהמי הוא בעל בית דפוס ממרכז הארץ. מרבית הלקוחות שלו הם מוסדיים או חברות ביטוח והם משלמים לו בזמן . אולם הלקוחות של שלום משלמים לו בתנאי אשראי של שוטף פלוס 90 והם מנכים לו מס במקור מהתשלום . יוצא מכך ששלום מבצע עבודה  , משלם על חומרים , מנפיק חשבונית ומקבל לאחר כשלושה חודשים רק את חלק מהכסף שכן 15% מסכום החשבונית עובר ישירות למס הכנסה במסגרת חישוב מס במקור.

ניכוי מס במקור  , ללא קשר לתנאי האשראי שנותן בעל העסק , גורם להעברת אחוז מהתשלום ישירות למס הכנסה. אז מה עושים ? כיצד ניתן להקטין אחוז ניכוי מס במקור של מס הכנסה ?

בקשה לפטור מניכוי מס במקור

על מנת להוריד את אחוז מס במקור , לשפר את תזרים המזומנים של העסק ולהתחשבן עם מס הכנסה בזמן אמת , יש להגיש למס הכנסה טופס הקטנת ניכוי מס במקור.

את הטופס יש להגיש לפקיד שומה של מס הכנסה באמצעות מייצג או פניה ישירות למס הכנסה , תלוי בסוג הפונה ובמעמדו כנישום .  בטופס יש לפרט האם מתבקש ביטול מלא ניכוי מס במקור וזאת אומרת אפס אחוז ניכוי על ידי לקוחות או הקטנה של אחוז ניכוי מס במקור הקיים לך כעת .

טופס הקטנת ניכוי מס במקור

בחלק הראשון יש למלא את מהות הבקשה ולאחר מכן לציין את סוג החיוב שעבורו אתה מבקש להקטין את שיעור המס שגובה מס הכנסה כבר בשלב התשלום .

ישנם יועצי מס ורואי חשבון רבים שאינם ששים לבטל את מס במקור. לטענתם, עסק שמרוויח רואי שישלם את חלק מהמס כבר בשלב קבלת התמורה מהלקוח ובכך יחסוך תשלומי מס גבוהים יותר בהמשך או תשלומי מס גבוהים שמייצגים את הפער בדוח השנתי .

מצד שני ישנם יועצים עסקיים שטוענים שניכוי מס במקור משפיע לרעה על תזרים המזומנים של עסקים ובנראות של הזרם ההכנסות של העסק מול הבנקים .

הורדת טופס ביטול הקטנת מס במקור

מהאתר ניתן להוריד את טופס ביטול מס הכנסה במקור .

טופס הקטנת ניכוי מס במקור טופס להורדה

הקטנת ניכוי מס במקור טופס להורדה עם הנחיות להגשת טופס קבלת אפס אחוז ניכוי מס במקור או הקטנה של העברה ישירה למס הכנסה בעת התשלום רשות המיסים