משיכת קופות גמל ללא מס

הכלכלן 2018

הכלכלן האתר האובייקטיבי למודעות פנסיונית אתר בלתי תלוי לנושאי פנסיה ביטוח קופות גמל וזוכיות ביטוח לאומי

מודעות גוגל

לאחר שנתיים של דיונים בוועדות הכלכלה אושרה הוראת שעה לפיה חוסכים בקופות גמל עם חיסכון של עד 7,000 ש"ח מבלי לשלם מס. בסוף חודש מרץ  חייבות קופות הגמל להודיע  לחוסכים על זכותם למשוך את כספי החיסכון ואף לצרף טופסי משיכה בהתאם. בעמוד זה מצורפת רשימה של כל קופות הגמל בישראל . 

אתר הכלכלן מציג את שאלות ותשובות נפוצות בנושא משיכת קופת גמל ללא מס  ומציע שירות פרטי למשיכת קופת גמל ללא מס  , שירות בתשלום ללא תורים וללא המתנה השאירו הודעה באתר או חייגו  058-4363632 .

 

1.ממתי ניתן למשוך כספים ללא מס בקופות גמל עם עד 7,000 ש"ח ?
החל מחודש אפריל 2014 . חוסך שמעוניין למשוך את כספו, צריך לפנות ולבצע המשיכה . הטבת המס למשיכת קופות בתוקף עד ליום 31 במרס 2015

2. כיצד אדע האם באפשרותי למשוך את קופת גמל עם 7,000 ש"ח ללא מס ?
במהלך החודשיים הקרובים קופות הגמל ישלחו לחוסכים הזכאים בדואר הודעה בדבר זכאותם למשיכת כספים מחשבונות ללא מס .

3. לאחר כניסת ההוראה לתוקף, מהן האפשרויות העומדות בפני חוסך שיש לו חשבון בקופת גמל עם יתרה עד 7,000 ש"ח?
• למשוך את הכסף בהליך מהיר וללא כל תשלום מס הכנסה.
• אם קיימים חשבונות נוספים על שם החוסך – למזג את החשבונות לחשבון אחד.
• להשאיר את הכספים בחשבון בקופת הגמל, כאשר החל משנת 2016 קופת הגמל תהיה רשאית לגבות דמי ניהול בסכום של 6 שקלים בחודש . סכום נכבד ביחס לחיסכון בקופות הגמל הקטנות.

משיכת קופת גמל קטנה ללא מס  – הגשת טפסים תוך 24 שעות – שירות פרטי בתשלום חייגו 058-4363632 – שירות פרטי בתשלום 

הכלכלן משיכת כספים  גמלפנסיה ביטוח השתלמות ביטוחי ילדים  פיצויים תגמולים

4. מה החידוש בהוראה לגבי קופת גמל עם חיסכון של עד 7,000 ש"ח?
מרבית החוסכים נמנעים כיום מלמשוך את כספם בחשבונות קטנים, בשל קנס מיסוי בשיעור 35% מהסכום הנמשך. ההוראה החדשה מאפשרת לבצע משיכה בפטור ממס, עד לסכום של 7,000 ₪.

5. יש לי באותה קופת גמל שני חשבונות, באחד 3,500 ₪ ובשני 2,500 ₪. האם אוכל למשוך את הכסף?
כן. מאחר ובשני החשבונות באותה קופת גמל סך הכספים אינם עולים על סכום של 7,000 ₪, ניתן יהיה למשוך את הכספים.

6. יש לי באותה קופת גמל שני חשבונות, באחד 6,000 ₪ ובשני 6,500 ₪. האם אוכל למשוך את הכסף?
לא ניתן לבצע את המשיכה. למרות שמדובר בשני חשבונות שונים, מאחר שהם מנוהלים באותה הקופה חלה מגבלת הסכום של 7,000 ₪.

הגשת טפסים למשיכת כספים מקופת גמל תוך 24 שעות – שירות מקצועי בתשלום מטעם אתר הכלכלן  – חייגו  058-4363632

7. יש לי בשתי קופות גמל שונות שני חשבונות, באחד 5,000 ₪ ובשני 3,500 ₪. האם אוכל למשוך את הכסף?
כן. מאחר ובכל קופת גמל בנפרד סך הכספים אינו  עולה על סכום של 7,000 ₪, ניתן יהיה למשוך את הכספים משני החשבונות.

8. יש לי חשבון בקופת גמל עם כספים שהופקדו לפני שנת 2012 בסכום הנמוך מ-7,000 ₪. מה יקרה אם לא אמשוך את הכספים?
החל משנת 2016 קופת הגמל תהיה רשאית לגבות דמי ניהול מינימליים בסך 6 ₪ מדי חודש.

9. האם גביית דמי הניהול המינימליים חלה גם על חשבון המוגדר כמנותק קשר?
לא. בחשבונות של מנותקי קשר ייגבו דמי ניהול מופחתים שאינם עולים על 0.3%.

10. תוך כמה זמן מרגע הגשת הבקשה למשיכה קופת גמל צריכה לשלם את הכספים?
10 ימי עסקים.

11. האם יש טופס פדיון ייעודי ממשרד האוצר, או שכל חברה מנהלת נדרשת לייצר בעצמה טופס?
ממש לא  ! בשנת 2014 בישראל עדיים כל חברת ניהול קופת גמל עושה מה בראש שלה.

משרד האוצר לא קבע נוסח אחיד לגבי הטופס אותו יש למלא לצורך משיכת הכספים בהתאם להוראת השעה. עם זאת, בכוונת משרד האוצר לקבוע כי כל חברה מנהלת תפרסם באתר האינטרנט שלה את הנוהל למשיכת הכספים, שיהיה אחד מאלה:
1) שליחת המסמכים הבאים בדוא"ל או בפקס:
א. טופס בקשה למשיכת הכספים חתום על ידי העמית אשר קישור אליו יוצג בדף האינטרנט הייעודי;
ב. העתק מתעודת הזהות של העמית;
ג. אסמכתא מהבנק או העתק המחאה מבוטלת הכוללים את פרטי חשבון הבנק של העמית אליו יועברו הכספים.
2) פניה לאחד מסניפי הבנק המתפעל של קופת הגמל בצירוף המסמכים הבאים:
א. תעודת הזהות של העמית;
ב. אסמכתא מהבנק או המחאה מבוטלת הכוללים את פרטי חשבון הבנק של העמית אליו יועברו הכספים.

12. האם התקנות חלות גם על יתרה נמוכה בקרן פנסיה או בפוליסת ביטוח מנהלים?
לא. מדובר בקופות גמל בלבד

13.האם ההסדרה החדשה מעניקה זכאות גורפת למשיכת כספי פיצויים גם אם בפועל אין לחוסך זכאות לכספים אלו, למשל במקרה בו החוסך התפטר ואינו זכאי לכספי הפיצויים?
לא. ההסדרה החדשה לא מעניקה זכאות למשיכה במקרה בו לא קיימת לחוסך זכאות לכספי הפיצויים מלכתחילה בהתאם להוראות הדין הקיימות.

14.האם ההוראה חלה גם לגבי חוסך במעמד עצמאי בקופות הגמל ?
ההוראה חלה הן על חשבונות במעמד שכיר והן על חשבונות במעמד עצמאי. בכל קופת עם חיסכון של עד 7,000 ש"ח

 

 

תודה על הפניה לאתר הכלכלן !האתר נמצא בבעלות פרטית מלאה והשירותים בו כרוכים בתשלום . אנא השאירו פרטי התקשרות ונציג מקצועי יחזור אליכם בהקדם.

מופעל ע"י Fast Secure Contact Form

 

כסף בקופה שם הקופה

 

27,915.1 פסגות גדיש כללי
14,626.1 כלל תמר כללי
12,184.2 הראל עצמה תעוז
6,116.3 אלטשולר שחם גמל כללי
4,509.1 אלטשולר שחם גמל להיט קלאסי
4,490.9 **קופת התגמולים של עובדי בנק לאומי
3,760.6 בר
3,716.9 אקסלנס גמל
3,635.4 מנורה מבטחים יותר מסלול ג
3,425.4 דש תגמולים
3,178.5 ילין לפידות גמל כללי
3,150.4 פסגות גדיש עד 10% מניות
2,773.3 **תעשיה אוירית כללי
2,706.2 מנורה מבטחים תגמולים
2,380.4 **גמל דיסקונט כללי
2,302.7 בר א
2,265.4 כלל תמר מדד
2,252.5 מיטב מירון
2,167.5 מיטב תגמולים – כללי
2,107.0 דש גמל
2,046.6 **קופת גמל עמ"י מסלול כללי
1,958.1 אקסלנס גמל עד 15% מניות
1,847.0 **מחוג 5
1,803.8 **כלנית
1,777.4 הדס ארזים בר יציב
1,695.5 **קו הבריאות – כללי
1,618.0 יהבית
1,587.8 תלם-חריש
1,584.2 **קופת גמל מחר מסלול כללי
1,554.7 הראל גילעד גמל כללי
1,534.4 **גל  מסלול כללי
1,521.1 הראל גמל שחף (עד 10% מניות)
1,495.5 איילון תגמולים ואישית לפיצויים כללי
1,454.7 **ארם קלאסי
1,454.4 דש גמל זהב
1,434.8 כלל תמר אג"ח דגש איתן
1,412.8 **הילה – כללי
1,328.1 ילין לפידות קופת גמל מסלול כללי ב'
1,319.0 אקסלנס גמל יסודות
1,263.8 מגדל לתגמולים ולפיצויים כללי
1,152.4 פסגות גדיש אג"ח
1,078.7 **האוניברסיטה העברית
1,069.8 **קופת גמל הנדסאים מסלול כללי
1,068.5 אקסלנס גמל עד 50% מניות
1,007.8 **אל על – כללי
890.8 הראל קופת גמל
846.3 **עירית ת"א תגמולים עתיד
840.6 פסגות גדיש בטא
823.1 **שיבולת-תגמולים
811.6 הפניקס גמל בניהול אישי
799.4 אקסלנס גמולה מבטיחת תשואה
779.7 פסגות גדיש מדדית
770.9 אנליסט גמל כללי
764.6 מנורה מבטחים תגמולים עד 10% מניות
727.9 **הגומל מסלול כללי
704.5 ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח
685.1 מנורה מבטחים יותר מסלול ד
654.1 מיטב גמל אג"ח 85
637.5 מיטב מתן
630.3 **עוצ"מ מסלול כללי
620.9 אלטשולר שחם גמל גולד
603.0 פסגות גדיש עד 20% מניות
597.8 **רשף – כללי
569.5 אנליסט גמל כללי ב'
562.8 מנורה מבטחים יותר מסלול א
551.6 פסגות גדיש כספית
515.6 פסגות גדיש אג"ח מדינה
506.4 מיטב גמל אג"ח (ללא מניות)
488.1 תגב
480.9 אקסלנס גמל צמוד מדד
476.1 כלל תמר שקלים
446.2 **סוכנות-תגמולים
424.5 **אוניברסיטת ת"א – מסלול כללי
419.9 כלל תמר שקלי טווח קצר
410.2 הראל גילעד גמל ניב (עד 10% מניות)
389.4 הראל עצמה ללא מניות
383.3 מיטב תגמולים – מדדי
378.1 איפקס סלע תגמולים
375.0 הראל עצמה שקלי קצר
374.5 אלטשולר שחם גמל אג"ח
373.4 **מחוג 1
364.1 פסגות גדיש מניות
352.4 מנורה מבטחים אמיר מדד בגין
344.5 הדס ארזים מדדי
335.4 אי.בי.אי תגמולים ופיצויים כללי
332.0 ילין לפידות קופת גמל מסלול מנייתי
328.7 אי.בי.אי תגמולים ופיצויים אג"ח ועוד
320.3 דש גמל פלטינה
314.5 **עריית חיפה
308.5 אקסלנס גמל שקלי
299.6 אינפיניטי גמל סל אג"ח
276.9 **שדות מסלול כללי
271.9 **כור-תדיראן קופת גמל אישית לתגמולים ולפיצויים
266.4 הפניקס תגמולים ופיצויים-כללי
264.7 **קופת גמל עו"ס מסלול כללי
253.8 מנורה מבטחים אמיר כללי
253.8 אי.בי.אי לתגמולים ופיצויים אג"ח ללא מניות
249.1 פסגות גדיש שקלית
242.6 **תגמולים פלוס כללי
236.1 הדס ארזים שקלי
206.4 **פקידי מרכנתיל
198.6 מגדל לתגמולים ולפיצויים ביג כללי
198.3 מיטב תגמולים – מניות
198.2 כלל תמר מניות
183.0 פסגות קמה
172.0 מגדל לתגמולים ולפיצויים אג"ח ממשלתי
170.6 מיטב תגמולים – שקלי
158.9 **תגמולים פלוס זהב
154.9 אלטשולר שחם גמל מנייתי
149.5 **תעשיה אוירית מסלול אג"ח ממשלתי
146.3 איפקס תגמולים כללי
146.0 יניב
142.4 **מור כללי
139.8 ד"ש גמל אג"ח ממשלתי
138.6 מיטב גמל חכם מסלול 60 פלוס
133.3 אקסלנס גמל אג"ח עד 20% מניות
128.1 איילון תגמולים ואישית לפיצויים אג"ח
127.7 מיטב גמל בניהול אישי
124.4 **שובל
116.4 אלטשולר שחם גמל אג"ח ממשלתי
112.2 הראל עצמה שקלי
109.4 **פיצויים עיריית ת"א – צבר
108.6 אקסלנס גמל אג"ח קונצרני עד 20% מניות
105.0 אקסלנס גמל מניות
104.7 פסגות גדיש מדדים כללי
103.7 **האוניברסיטה העברית מסלול עד 10% מניות
103.5 מנורה מבטחים תגמולים אג"ח ממשלתי
102.3 פסגות מרפא
100.3 הדס ארזים תגמולים בניהול אישי
99.2 מנורה מבטחים אמיר מדד ידוע
98.2 **ארם זהב- עד 10% מניות
97.6 **נייר אמריקאי
95.6 מנורה מבטחים תגמולים טווח קצר
91.7 הראל גמל בז (מנייתי)
91.0 אנליסט קתדרה כללי
90.4 **איילון אגוד תגמולים
89.1 **אל על – אג"ח
88.8 אנליסט גמל מניות
86.2 אנליסט גמל אג"ח
83.7 מיטב גמל חכם מסלול בין 40 ל-50
83.4 ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח מדינה
73.9 פסגות גדיש חו"ל
72.9 מיטב בטחון
72.5 הראל דקל
71.2 **קופת גמל הנדסאים מסלול אג"ח
68.8 מיטב גמל חכם מסלול בין 50 ל-60
67.8 **אישית לפיצויים-אוניברסיטה עברית
66.8 אינפיניטי גמל סל מניות
63.5 מנורה מבטחים יותר מסלול ב
59.9 מיטב תגמולים – שוהם כהלכה
59.4 הראל גילעד גמל כללי 2
58.7 איילון תגמולים ואישית לפיצויים טווח קצר
57.8 הדס ארזים מנייתי
57.1 מגדל לתגמולים ולפיצויים צמוד מדד
54.8 מיטב גמל חכם אג"ח ב
53.9 מיטב תגמולים – טווח קצר
52.9 הראל עצמה אג"ח
52.3 אי.בי.אי תגמולים ופיצויים מניות
52.1 איפקס עוז תגמולים
51.1 **עוצ"מ מסלול אג"ח ממשלתי
48.5 **קופת גמל עמ"י מסלול ללא מניות
44.0 אינפיניטי גמל דינמי
44.0 מגדל לתגמולים ולפיצויים שקלי קצר
43.9 דש שבעת הכוכבים
43.8 פועלים חקלאיים-פיצויים
43.8 הפניקס תגמולים ופיצויים – עמית כללי
38.3 פסגות גדיש אג"ח קונצרני
34.8 מקפת דמי מחלה
33.8 אי.בי.אי תגמולים ופיצויים אג"ח מדינת ישראל
32.6 פסגות גדיש כשר
32.0 פועלי בניין-פיצויים
30.1 אנליסט גמל שקלי
29.2 אנליסט קתדרה – אג"ח
28.9 הפניקס תגמולים ופיצויים מסלול ללא מניות
28.8 אנליסט גמל ממשלתי
27.7 פסגות גדיש אג"ח חו"ל
27.3 מיטב בטחון
26.0 אי.בי.אי גמל בניהול אישי
25.6 מיטב בטחון א
25.5 אלטשולר שחם גמל כספית
25.4 **עיריית ת"א תגמולים אופק עד 10% מניות
22.7 **קופת גמל מחר מסלול אג"ח ממשלתי ללא מניות
20.6 הראל גילעד גמל כהלכה
19.1 מגדל לתגמולים ולפיצויים מנייתי
18.9 אינפיניטי גמל סל אג"ח מדינה
18.6 אינפיניטי גמל סל מניות חו"ל
18.3 אנליסט גמל מניות חו"ל
17.3 דש תגמולים אג"ח כללי
16.5 דש גמל מניות
15.8 אי.בי.אי תגמולים ופיצויים מניות בחו"ל
15.6 **מור כללי ב'
15.3 מיטב גמל חכם מסלול עד 40
15.1 כלל תמר מט"ח
13.6 מנורה מבטחים תגמולים מסלול מניות
13.4 עובדים חקלאים-פיצויים
12.9 **גמל דיסקונט אג"ח ממשלתי
12.8 **קו הבריאות – ללא מניות
12.2 אינפיניטי גמל סל אג"ח חברות
12.0 דש תגמולים שקלי קצר
11.9 אי.בי.אי תגמולים – כללי
11.6 איילון תגמולים ואישית לפיצויים מניות
11.1 כלל תמר מסלול הלכתי (הוד)
11.1 הפניקס תגמולים ופיצויים-מנייתי
10.7 דש גמל אג"ח כללי
10.5 **קופת גמל מחר מסלול אג"ח
9.8 אקסלנס גמל מט"ח
9.8 **תגמולים פלוס מנייתי
8.5 אי.בי.אי לתגמולים ופיצויים שקלי לטווח קצר
8.4 איילון תגמולים ואישית לפיצויים כהלכה
8.4 **מור מנייתי
5.6 אנליסט גמל כללי חו"ל
5.3 **גמל דיסקונט מניות
5.3 **אל על – מניות
4.9 **תעשיה אוירית מסלול מניות
4.1 איי.אר.איי ישראל גמל בניהול אישי
3.8 דש גמל שקלי קצר
3.6 **קופת גמל מחר מסלול צעיר עד גיל 45
3.3 הדס ארזים מחלה
3.2 **אוניברסיטת ת"א – מסלול שקלי
3.1 אינפיניטי גמל IRA בניהול אישי
3.0 כלל לדמי מחלה
3.0 **גמל דיסקונט אג"ח
3.0 אי.בי.אי תגמולים ופיצויים מניות בארץ
2.9 פסגות גמל בניהול אישי
2.9 הראל גילעד גמל אג"ח
2.8 יונט קופת גמל בניהול אישי
2.7 תגמולים שיטת הפניקס סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 0-2
2.5 דש תגמולים מניות
2.3 דש גמל חו"ל
2.2 אנליסט גמל כללי עד 10% מניות
2.1 מגדל לתגמולים ולפיצויים חו"ל
2.0 תגמולים שיטת הפניקס אג"ח ממשלתי בריבית קבועה 2-5 ש
1.8 אקסלנס תגמולים בניהול אישי
1.7 אנליסט גמל מט"ח
1.6 **הגומל מסלול אג"ח ממשלתי ללא מניות
1.5 איפקס תגמולים אג"ח ממשלתי
1.5 דש תגמולים חו"ל
1.4 תגמולים שיטת הפניקס סל עוקב מדד מק"מ
1.2 תגמולים שיטת הפניקס סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 2-5
1.1 תגמולים שיטת הפניקס סל עוקב מדד ת"א 100
1.0 **גל מסלול אג"ח ללא מניות
0.9 תגמולים שיטת הפניקס סל עוקב מדד תל בונד 20
0.8 **שחק מניות
0.8 אי.בי.אי תגמולים ופיצויים מחקה מדד S&P500
0.7 **קופת גמל עו"ס מסלול ללא מניות
0.7 שריעה
0.6 תגמולים שיטת הפניקס סל עוקב ליבור דולר ארה"ב לחודש
0.6 **הילה – אג"ח
0.6 אי.בי.אי תגמולים מסלול מורכב 10% מניות כללי פסיבי
0.5 **שדות מסלול ללא מניות
0.5 אי.בי.אי תגמולים מסלול מורכב 25% מניות כללי פסיבי
0.3 מגדל לתגמולים ולפיצויים כללי עד 10% מניות
0.3 תגמולים שיטת הפניקס אגח ממשלתי שקלי ריבית קבועה +5
0.3 תגמולים שיטת הפניקס סל עוקב מדד s&p 500
0.3 תגמולים שיטת הפניקס סל עוקב תל בונד שקלי
0.2 תגמולים שיטת הפניקס סל עוקב מדד Barclays capital
0.2 תגמולים שיטת הפניקס סל עוקב מדד IBoxx $ Liquid
0.2 איילון תגמולים ואישית לפיצויים מט"ח
0.2 תגמולים שיטת הפניקס סל עוקב מדד ממשלתי צמוד 5-10
0.2 תגמולים שיטת הפניקס סל עוקב מדד ת"א 25
0.2 אי.בי.אי תגמולים ופיצויים אג"ח מחקה מדד ת"א 25
0.1 תגמולים שיטת הפניקס סל עוקב מדד msci שווקים מתעורר
0.1 תג שיטת הפניקס סל עוקב מדד דאו ג'ונס יור 50
0.1 תגמולים שיטת הפניקס סל עוקב מדד J.P.Morgan
0.1 איפקס תגמולים מניות
0.1 אי.בי.אי תגמולים מחקה מדד מדדיות ממשלתיות 2-5 שנים
0.1 **קופת גמל למשרתי הקבע בצה"ל
0.0 **רשף – אג"ח
0.0 אי.בי.אי תגמולים ופיצויים מחקה מדד תל בונד 20
0.0 אי.בי.אי מחקה מדד שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 2-5
0.0 הפניקס תגמולים ופיצויים- שיטת הפניקס
0.0 תגמולים שיטת הפניקס סל עוקב מדד אג"ח לא צמוד ריבית קבועה
0.0 מנורה מבטחים גמל בניהול אישי
0.0 אקסלנס גמל חו"ל
0.0 אי.בי.אי מחקה מדד שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 5+
– – – אקסלנס גמל פלטינום
– – – להיט מניות
– – – תגמולים
– – – אקסלנס גמל פלטינום עד 15% מניות
– – – מנורה מבטחים תעוש – מסלול כללי
– – – כלל איתן כללי
– – – להיט כללי
– – – כלל איתן כללי דגש חזק
– – – איילון מקפת תגמולים – כללי
– – – מגן תגמולים
– – – פסגות גמל מדדית
– – – תגב – מדדי טווח בינוני
– – – תגב – מנייתי
– – – תגב – מט"ח דולרי
– – – פסגות קופה לתשלום דמי מחלה
– – – כלל מושלם תגמולים
– – – כלל ורד
– – – פסגות גמל עד 10% מניות
– – – פסגות גמל כללי
– – – פסגות גמל מניות
– – – תגב – שקלי קצר
– – – הדס ארזים גמל
– – – אנליסט קתדרה – אג"ח ממשלתי
– – – אנליסט קתדרה – מניות
– – – פסגות גמל בטא סגנון
– – – אקסלנס גמל פלטינום שקלי
– – – אקסלנס גמל פלטינום מניות
– – – אקסלנס גמל ללא מניות
– – – פסגות גמל אג"ח
– – – מיטב גמל כללי
– – – איילון גמל מצוק
– – – הדס ארזים אפסילון תגמולים מסלול כללי
– – – מגדל פלטינום לתגמולים כללי
– – – תמיר פישמן גמל מניות בישראל ובחו"ל
– – – תמיר פישמן גמל אג"ח
– – – תמיר פישמן גמל כללי
– – – איילון גמל כללי ב'
– – – מיטב תגמולים – אג"ח
– – – כלל גמל מניות
– – – כלל גמל מדד
– – – כלל גמל שקלי טווח קצר
– – – כלל גמל כללי
– – – כלל גמל איתן
– – – איילון מקפת תגמולים – ללא מניות
– – – מנורה גמל כללי
– – – תמיר פישמן גמל אג"ח מדינה
– – – אקסלנס גמל עד 50% מניות
– – – **גל מסלול מניות
– – – הדס ארזים אפסילון תגמולים מסלול אג"ח
– – – הדס ארזים אפסילון תגמולים מסלול מנייתי
– – – מיטב גמל מניות
– – – מנורה גמל מנייתי
– – – אלטשולר שחם גמל קלאסי
– – – הדס ארזים לפרישה 2020
– – – הדס ארזים לפרישה 2025
– – – הדס ארזים לפרישה 2030
– – – הדס ארזים לפרישה 2035
– – – הדס ארזים אפסילון תגמולים מסלול שקלי טווח קצר
– – – להיט שקלי
– – – להיט אג"ח ממשלתי
– – – הדס ארזים לפרישה כספית
– – – פסגות גמל כספית
– – – פסגות גמל אג"ח מדינה
– – – תמיר פישמן גמל מניות חו"ל
– – – אלטשולר שחם גמל אג"ח צמוד מדד
– – – הדס ארזים אג"ח
– – – כלל תמר אג"ח
– – – אקסלנס גמל זהב חו"ל
– – – איילון מקפת תגמולים – אג"ח
– – – אקסלנס גמל זהב אג"ח צמוד מדד
– – – אי.בי.אי תג' מחקה מדד מדדיות ממשלתיות 5-10 שנים

 

 תכנון הוצאות חודשי תכנון פיננסי לפורשים אישור ניהול ספרים  | רשות המיסים בדיקת ביטוחים | GPLANET

כלכלת בית מאמרים  | רשם החברות |  בנק ישראל חשבונות מוגבלים 

 ייעוץ משכנתאות בשיטת הכלכלן WESAVE.INFO

   איתור כספים | נכות | תביעות ביטוח | 

בדיקת פנסיה חישוב פיצויים | ביטוח חיים 

 ריסק המשולם כקצבה |  INFOPENS.CO.IL – אתר הפנסיה של ישראל 

 

 

 

מודעות גוגל