עודף גרעון אקטוארי 2012

הכלכלן 2018

הכלכלן האתר האובייקטיבי למודעות פנסיונית אתר בלתי תלוי לנושאי פנסיה ביטוח קופות גמל וזוכיות ביטוח לאומי

מודעות גוגל

טבלת השוואה בין קרנות פנסיה בנושא עודף גרעון אקטוארי 2012.

המונח עודף גרעון אקטוארי מציין את איכות ניהול הסיכונים בקרן הפנסיה. ככל שהיחס בין גביית פרמיית הביטוח לתשלומי הקרן לתביעות העמיתים גדול יותר , כך גודלת הרווח האישי של כל אחד מעמיתי הקרן.

מ"ה

שם הקרן  עודף גרעון אקטוארי 2012 
209 הפניקס פנסיה מקיפה 1.3
1032 הלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה 0.92
171 הראל מנוף פנסיה 0.89
166 מגן זהב 0.64
214 הראל גילעד פנסיה 0.5
131 איילון-פיסגה קרן פנסיה 0.49
163 מיטב דש פנסיה מקיפה 0.45
180 אקסלנס נשואה פנסיה 0.38
170 מיטבית – עתודות קרן פנסיה בהתאמה אישית 0.36
162 מקפת אישית 0.32
1142 מיטב פנסיה מקיפה 0.24
1328 אלטשולר שחם פנסיה מקיפה 0.22
168 מבטחים החדשה 0.13
1531 פסגות פנסיה מקיפה 0.09

 

 

מודעות גוגל

כתיבת תגובה