מענק שנים עודפות

הכלכלן 2018

הכלכלן האתר האובייקטיבי למודעות פנסיונית אתר בלתי תלוי לנושאי פנסיה ביטוח קופות גמל וזוכיות ביטוח לאומי

מודעות גוגל

מענק השנים העודפות בקרנות הפנסיה הוותיקות מפצה את העמית על אותן השנים בהן הוא אינו צובר מנת פנסיה מכיוון שכבר הגיע לתקרת 70% ( אחרי 35 שנה ) מהשכר הקובע בקרן הפנסיה.

תנאים לקבלת ענק השנים עודפות

חברות של מעל 35 שנה בקרן פנסיה ותיקה שבהסדר

צבירה של 70% פנסיה מהשכר הקובע

גובה מענק שנים עודפות

6.25% מהשכר הקובע לכל חודש שבו הופרשו דמי גמולים מעל 35 שנות חברות. זהו החזר נמוך יחסית , שכן העובד והמעביד מפרישים 17.5% מהשכר החודשי כדמי גמולים. מצד שני בתקופה זו העמית זכאי לביטוח שאירים ונכות שבגילאים מתקדמים יקר ולא  תמיד כדאי או ניתן לרכוש אותו בחברת ביטוח.  

דוגמא למענק שנים עודפות

שכר קובע של 10,000 , עמית צובר 4 שנים למענק שנים עודפות (48  חודש)

לכל חודש זכאי המעציק למענק שנים עודפות בגובה 6.25%

גובה מענק שנים עודפות = 6.25 * 48 * 10000 = 30,000 ש"ח 

אתר הפנסיה של ישראל  |  בדיקת חישובים בקרן פנסיה | בדיקת ביטוחים 

מודעות גוגל